Ekologická výchova
Počasí
Téma - odpady
Přírodní zahrada Ekoareál Liška
Škola pro udržitelný život
Česko-polský projekt VRCHLABÍ-KOWARY
SPOLUPRÁCE A PROGRAMY SE SPRÁVOU KRNAP
Ekologické pobytové programy
Rorýsí škola
Granty s městem Vrchlabí
Recyklohraní
Návrat jasoně do Krkonoš
Biodiverzita na dvou kopcích