Voda

Voda v krajině a Příběh Kapky


U příležitosti Světového dne vody (22. březen) proběhl v naší škole cyklus projektových hodin, které lektorovali pracovníci spolku H2Ospodař! za finanční podpory Škoda Auto. 18.3.-20.3.2024 se žáci prvních a druhých tříd zúčastnili vzdělávacího programu Příběh kapky a žáci třetích, pátých a osmých tříd Voda v krajině.
Děti si během dvou vyučovacích hodin zopakovaly, kde se s vodou setkáváme a v jakých podobách. Ve dvojicích sestavily koloběh vody. Prakticky se na modelu přesvědčily, jaký typ řeky zadržuje vodu v krajině lépe. Pokusem nakonec zkoumaly, propustnost
různých druhů půd.
Starší žáci hráli simulační hru, na které se učili pracovat s šetrným vodním hospodařením ve městě a v krajině (např. i použití vsakovacích betonových ploch, zelených střech, sázení stromů,...) s využitím tzv. modrozelené infrastruktury.

FOTOGALERIE:
https://www.rajce.idnes.cz/profesordv/album/voda-v-krajine-pribeh-kapky

ODKAZY NA PŘEDCHOZÍ PROJEKTY související s vodou:
ŠUŽ – Mladí pro klima: https://www.zsskolnivrchlabi.cz/page24625188.html
Biodiverzita na dvou kopcích: https://www.zsskolnivrchlabi.cz/biodiverzita
Voda z hor: https://www.zsskolnivr.cz/archiv/Ziva%20voda.htm