Exkurze

Exkurze na čističku odpadních vod 2022
V rámci výuky o vodě v chemii osmého ročníku jsme navštívili čističku odpadních vod v Hartě. Jde o čističku, kdy v 1. fázi se mechanicky odstraňují nečistoty na česlech a lapácích písku, pak následuje bakteriální čištění pomocí aerobních bakterií (za přístupu vzduchu) a anaerobních bakterií (za nepřístupu vzduchu) - ty redukují amoniakální dusík na N2, který uniká do atmosféry. Na čističce se také odstraňuje fosfor a kaly, které vyhnívají na bioplyn a čisté kaly vhodné pro zemědělce či kompostárny.

FOTOGALERIE: https://profesordv.rajce.idnes.cz/Exkurze_na_COV_2022/
If a building becomes architecture, then it is art