Biodiverzita na dvou kopcích
Projekt zahrnuje rozvoj biodiverzity na Liščím kopci a na kopci Ovčák (Hůrka) ve Vrchlabí 3.

Je zaměřen na vytvoření nových biotopů, zapojení žáků školy do programu reintrodukce jasoně červenookého do Krkonoš, na vzdělávání žáků v oblasti biodiverzity a na spolupráci školy, Okrašlovacího spolku ve Vrchlabí a Spolku Pro Hartu. V rámci projektu vznikne i řada hnízdních příležitostí pro drobné pěvce, včetně vzorníku ptačích budek, pořídíme do školní zahrady vzorový včelí úl s věrnými maketami rámečků s fotodokumentací života v úlu, čmelín, jezírko pro vodní živočichy, záhony s rozchodníky k napěstování živných rostlin pro jasoně, vysejeme 500m2 květnaté louky v Hartě a k ní umístíme včelí klát (2023).
Fotogalerie

Školní zahrada - Ekoareál Liška:
https://www.rajce.idnes.cz/profesordv/album/biodiverzita-ekoareal-liska

Projektové aktivity v Hartě:
https://www.rajce.idnes.cz/profesordv/album/biodiverzita-harta

Pobytový program na SEVERu: https://profesordv.rajce.idnes.cz/Biodiverzita_na_dvou_kopcich_-_SEVER_2023/
Beseda o jasoňovi, pěstování úživných rostlin rozchodníků:

https://profesordv.rajce.idnes.cz/Biodiverzita_na_dvou_kopcich_-_jason/
Školní zahrada – Ekoareál Liška:

Projektové aktivity v Hartě:

Potřeby komunity, přínos projektu
Spolupráce ZŠ Školní, Okrašlovacího spolku ve Vrchlabí, Spolku Pro Hartu a ČSOP JARO Jaroměř na vzniku nových biotopů ve Vrchlabí (jezírko na školní zahradě, pěstební záhony rozchodníků na školní zahradě, květnatá louka na Ovčáku podél Škoda aleje), vzdělávání žáků v oblasti biodiverzity formou besed, pobytových a výukových programů ve středisku ekologické výchovy SEVER a v rámci pracovních činností - pěstitelských prací. Na školní zahradu instalujeme modelový výukový včelí úl s plastovými rámečky a věrnými fotografiemi života v úle (opravdové včely mohou představovat zdravotní riziko pro některé alergické žáky), včelí klát bude postaven u květnaté motýlí louky ve Vrchlabí 3. V rámci spolupráce s JARO Jaroměř (kromě výukových besed) na naší zahradě napěstujeme živné rostliny ohroženého motýla, jasoně červenookého, k jejich pozdější výsadbě do lokalit, kde bude probíhat reintrodukce jasoně a do míst s možným následným šířením tohoto druhu do okolí. Vytvoříme vzorník budek veřejně přístupný v harteckém parku a s pomocí žáků vyrobíme ptačí budky k náhradě již budek dosluhujících nebo k vyvěšení do nových míst, příbytky živočichů rozšíří i čmelín a včelí klát. V rámci projektu prohloubíme spolupráci školy s výše jmenovanými subjekty (pomáháme při výsadbě stromů Okrašlovacímu spolku zapůjčením rýčů, hrábí, motyk i fyzickou přítomností, se Spolek Pro Hartu s námi spolupracoval na vzniku naučné stezky Valím na valy a na vzniku info panelu o historii hasičů ve Vrchlabí 3, koordinátor projektu spolupracuje od roku 2021 s JARO na přípravách procesu návratu jasoně do Krkonoš).

Projekt podpořen Nadačním fondem Škoda Auto v rámci programu na podporu biodiverzity – Krakonošovy zahrádky.