Vrchlabí bez odpadu na ZŠ Školní

Den Země 2023


V rámci Dne Země jsme nejprve navštívili třídírnu odpadu Marius Pedersen a poté městskou kompostárnu ve Vrchlabí - v rámci programu Vrchlabí bez odpadu. Poté jsme se přesunuly k rybníku Vejsplachy (Kačák) a v rámci kampaně Ukliďme Česko jsme uklízeli PP Vejsplachy. Nasbírali jsme asi 100 kg odpadu. Děkujeme Službám města Vrchlabí za jejich odvoz. Den jsem zakončili opékáním buřtů.
Školní kuchyně bioodpad kompostuje

V rámci žákovské odpadové konferenci žákyně 8.A, dnes deváťačky, představily projekt o odpadovém hospodářství školní jídelny a kuchyně. Domluvily, že od školního roku 2022/2023 bude kuchyň bioodpad vznikající při přípravě obědů kompostovat. A nyní je kompostér připraven, vzhůru ke snižování produkovaného odpadu!
Fotogalerie zde
Vrchlabí bez odpadu na ZŠ Školní

Město Vrchlabí v roce 2021 schválilo Vizi 2025, která je podkladem pro řadu iniciativ a projektů, jež zajistí zásadní snížení produkce odpadů ve Vrchlabí v následujících letech. Jedním ze zásadních pilířů implementace Vize 2025 je práce s dětmi a mládeží, identifikace příkladů dobré praxe a jejich zavádění do života ve Vrchlabí. Právě proto je rok 2022 věnován osvětě, směrované primárně na děti a mládež a jejich prostřednictvím pak i na všechny obyvatele Vrchlabí, důležitým bodem bude inspirace a sdílení dobré praxe z partnerského města Baunatal, fotogalerie ZDE. Zásadním cílem je dosáhnout cíleného a vědomého předcházení vzniku odpadů.

Reportáž o TýDnu bez odpadu v ČT: https://www.facebook.com/…d=n

Projektové aktivity na rok 2022


Environmentální vzdělávání učitelů

TýDen bez odpadů

- Pro každou třídu všech škol z Vrchlabí byl v březnu 2022 zorganizován tematický den bez odpadů
- Tematický den probíhal ve školní tělocvičně, zábavnou formou her, soutěží filmů s diskusí byly děti uvedeny do problematiky odpadů, paní Šťastná připravila pro žáky ukázky z kreativní recyklace v umění
- Hlavním bodem celého dne je exkurze na skládku komunálního odpadu, kam budou jednotlivé třídy odvezeny autobusy (Dolní Branná)
- Služby města Vrchlabí každý projektový den připravily před školou hromadu odpadu různého typu i s popelářským vozem a tematickými popisky
- Po návratu ze skládky následovalo bezprostřední „zpracování“ zážitku, formou kvízů

Příprava na konferenci Bez odpadů – začlenění problematiky do běžné výuky, práce projektových týmů

Konference Bez odpadů
- 22. dubna na „Dne Země“ proběhne dětská konference Bez odpadů, na které budou jednotlivé třídy prezentovat své projekty a nápady
- Na konferenci vystoupí zajímaví hosté, jejichž činnost souvisí s odpadovou tématikou
- Na konferenci bude vyhlášen nejlepší nápad/projekt, jehož tvůrci získají jako odměnu možnost exkurze do THS/Baunatalu, která se bude konat v druhé polovině června 2022 (10 osob), všechny projektové týmy budou oceněny zážitkovými cenami.

FOTOGALERIE: https://profesordv.rajce.idnes.cz/ZS_Skolni_cestou_minimalizace_odpadu/

Žákovská odpadová konference 22.4.2022
Prozatímní náměty žákovských projektů (4.4.2022):
1.A Výměna hraček
1.C Vermikomposter ve třídě
Tým 6.C Film o odpadech a předcházení vzniku, poselství
Tým 6.A1 Jak snížit množství odpadu prezentace
Tým 6.A2 Výroba recypapíru a předcházení vzniku odpadu, prezentace s videem
Tým 7.B Animovaný film o snižování odpadu
Tým ,8.A Recypřehlídka oblečení
Tým 8.B Odpady při provozu školní jídelny, návrhy řešení.


Realizováno v rámci širších aktivit Vrchlabí bez odpadu.
Za spolupráci děkujeme také Službám města Vrchlabí, firmě Marius Pedersen, Kauflandu z Vrchlabí a prodejně potravin T- market a Pavlíně Šťastné, umělkyni v kreativní recyklaci.


Tonda obal na cestách
30.11.2021 se žáci prvního stupně, a část žáků stupně druhého, zúčastnili programu firmy EKO-KOM, Tonda obal na cestách. Dozvěděli se o tom, z jakých materiálů jsou různé obaly vyrobeny, jak je třídit a co se s nimi děje při následné recyklaci. Program se na naší škole periodicky opakuje.
Bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách je interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. V průběhu besedy lektor žákům ozřejmí správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhá výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí je také hra, při které si žáci prvního stupně prakticky vyzkouší, jak správně třídit. Samozřejmě dětem vysvětlujeme, že nejlepší odpad je žádný odpad a omezení vzniku odpadu by mělo být pro každého kromě třídění odpadu také samozřejmostí.
Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Další informace naleznete na stránkách www.tonda-obal.cz