Návrat motýla jasoně do Krkonoš


Tento druh, dříve ostrůvkovitě rozšířen na velké části území ČR, vyžaduje rozsáhlé otevřené biotopy s nezapojenou vegetací, skalními výchozy, stepmi, vyprahlými svahy a kamenitými intenzivními pastvinami, kde se housenky živí rozchodníky. Ve 30. letech 20. století u nás druh vyhynul v důsledku upuštění od tradičního způsobu hospodaření (zejména pastvy) a následném zalesnění nebo zarůstání biotopů.
15. března 2023 se žáci sedmých a šestých tříd zúčastnili besedy s biologem JARO Jaroměř o tom, jak můžeme pomoci návratu, nejen tomuto motýlovi. Při besedě se dozvěděli, že nejde jenom o to vypustit motýly a housenky do krajiny, ale je nutné krajinu pro jeho návrat připravit – možná vrátit slunným a sušším lokalitám původní ráz, na který jsme již zapomněli. Všichni z nás můžeme pomoci s mapováním rostlinek rozchodníků v Krkonoších a podhůří přes mobilní aplikaci iNaturalist. Budeme doufat, že nám k podpoře biodiverzity pomůže i grantový projekt Nadačního fondu Škoda Auto.

https://profesordv.rajce.idnes.cz/Jasoni/
Tento nápadný druh motýla postupně ubývá z volné krajiny mnoha dalších států Evropy. Šestiletý projekt se soustředí na pomoc nejohroženějším středoevropským populacím a jejich obnovu ve třech hlavních oblastech - v Sudetech (na české i polské straně Krkonoš), Bílých Karpatech a Rakouských Alpách. Vápencové lomy v Černém Dole a Horním Lánově byly předními odborníky z České společnosti entomologické označeny za lokality, kde má reintrodukce jasoně červenookého v rámci celé České republiky největší šanci na úspěch.
V rámci projektu Life Apollo2020 vzniknou celkem 3 chovná na zařízení na území ČR, Polska a Rakouska, odkud budou jedinci repatriováni na zmíněné lokality. Jedná se chovné stany (infrastruktura podobná skleníku). České chovné zařízení bude zřízeno na pozemku ZO ČSOP JARO Jaroměř, kde provozujeme záchranné stanice pro zraněné volně žijící živočichy. Chovná populace jasoňů červenookých bude založena z volně žijících jedinců odebraných ze Slovenska. Zdroj: vše ČSOP JARO Jaroměř

ZŠ Školní spolupracuje na návratu jasoně do Krkonoš tím, že zde předpěstováváme úživné rostliny housenek motýlů – rozchodníky bílé. Záhony jsme založili ve slunném a suchém atriu školy, vápencový štěrk na úpravu půdního pH nám dodaly Služby města Vrchlabí. 22.10.2022 jsme založili první záhon se 34 matečnými rostlinkami.

Chceš se i Ty zapojit do návratu jasoně – pojď mapovat vhodné úživné rostliny. Více info: https://www.jarojaromer.cz/stante-se-soucasti-mise-za-navrat-krale-motylu/?fbclid=IwAR2glkJUaoQyrIJBhNf5eO1U1v-JB4Ka_Hw16GCqnyyLRjzm01XGF0zSc1s


Fotodokumentace ZDE: https://profesordv.rajce.idnes.cz/Navrat_jasone_do_Krkonos/