zš školní vrchlabí
Granty s městem Vrchlabí
Podpora šetrné turistiky ve Vrchlabí 2022
Projekt zaměřená na podporu šetrné turistiky ve Vrchlabí měl 3 provázané linie:

1. ve spolupráci s informačním regionálním centrem jsme aktualizovali a dotiskli questy (1000 ks) s Gendorfem středem města. Předchozí výtisky byly na infocentru již rozebrány, o tento typ hledačky je mezi návštěvníky Vrchlabí největší zájem.

2. Informační panel – Stromový keltský kalendář
U ZŠ Školní se nacházel starý panel tvořený informacemi na zalaminovaných foliích. V rámci projektu byl obnoven do celoplastové desky. Stromový keltský kalendář slouží žákům školy, obyvatelům sídliště Liščí kopec, je také součástí questu S Gendorfem až na Kačák. Realizováno i v rámci výuky na ZŠ.

3. Historie hasičů ve Vrchlabí 3
V rámci školní výuky, spolupráci se Spolkem Pro Hartu a Sborem dobrovolných hasičů Vrchlabí 3 došlo k doplnění naučné stezky Valím na valy o historii hasičů v Hartě. Žáci vystoupili s vývojem hasičských sborů v českých zemích, pak slavnostně instalovali
informační panel o historii hasičů v Hartě. SDH připravil pro žáky zajímavé dopoledne – prohlídku hasičské techniky, vyzkoušení
hasičského obleku i s dýchacím přístrojem, stříkání z proudnice apod.
Fotodokumentace zdeBudky do městského parku 2020

Žáci šestých tříd v hodinách pracovních činností sestavovali ze stavebnic ptačí budky.
Truhlář dodal budky v předtermínu, již v březnu. To umožnilo žákům, ještě v době před nuceným přerušením školní docházky, zkompletovat 20 budek. Asi polovina z nich byla na začátku dubna vyvěšena členy Okrašlovacího spolku ve Vrchlabí, aby budky mohli sloužit k zahnízdění ještě v tomto roce. Druhou polovinu pověsili žáci – dobrovolníci z 8.C v květnu, v době, kdy bylo již povoleno setkávání lidí i v přírodě v menších skupinách.
Krmítka truhlář dodal v dubnu. Jedno bylo instalováno v dolní části parku, druhé v horní nedaleko ohniště, při brigádě svolané okrašlovacím spolkem k úklidu městského parku 23. května 2020. Krmítka byla opatřena cedulkou, čím a jak v zimě přikrmovat.
Budky výrazní zvýší hnízdní možnosti mnohým dutinovým pěvcům (sýkora koňadra, sýkora, modřinka, sýkora uhelníček, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, lejsek černohlavý) a pozitivně tak ovlivní druhovou biodiverzitu ptačí fauny ve Vrchlabí. V zimním období budky slouží k nocování a instalovaná krmítka k zimnímu přikrmování. Zasypávat do krmítek a pozorovat ptáky na nich, nebo ptáky v budkách hnízdící posílí environmentální povědomí veřejnosti vůči přírodě. Při výrobě a instalaci budek žáci procvičovali a zdokonalovali manuální dovednosti a jemnou motoriku.
Projekt byl prezentován na webových stránkách školy: http://www.zsskolnivr.cz/?page_id=11350


Šance pro Ovčák 2020

Na kopci Ovčák ve Vrchlabí Podhůří se nachází, na nepoužívané městské a zelení již zarostlé cestě, lavička, ohniště, vyhlídkové místo na Vrchlabí a místo komunitního setkávání mládeže i dospělých, především obyvatel Harty. Lavička je v havarijním stavu a leží v blízkosti trasy připravovaného questu S Gendorfem po Hartě. Tento prostor setkávání leží v blízkosti dávných valů z dob Bramborové války (1778-1779), na které bude upomínat informační tabule vytvořená v rámci projektu žáků ZŠ Školní – Škola pro udržitelný život, Mladí ladí D-DUR.
Díky grantovému programu došlo 9. června k instalaci nové lavičky, kterou využívají mladí i dospělí obyvatelé Harty i návštěvníci questu S Gendorfem po Hartě. Podstatně se tak zlepší místo komunitního setkávání místních obyvatel. V blízkosti lavičky a ohniště byl 10. června instalován panel s informační tabulí o Bramborové válce. Zvýší se tím povědomí místních obyvatel i návštěvníků questu o ne zcela známé historii vrchlabského regionu.