Přírodní zahrada Ekoareál Liška
V červnu 2018 získala školní zahrada ZŠ Školní certifikaci Přírodní zahrada, jako 2. školní přírodní zahrada v Královéhradeckém kraji. Shodou okolností v čase, kdy se v celé Evropě otevíraly zahrady různého zaměření veřejnosti, v rámci Víkendu otevřených zahrad. Akce se zúčastnily zahrady a parky v České republice, které nabízely něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírku či zajímavý příběh.

Co je to přírodní zahrada? Zahrada je bezpečné prostředí, kde můžeme přírodu vnímat všemi smysly současně. Je to nejbližší kousek zeleně, který je v naší péči a je tedy často vyjádřením našich názorů, životních postojů, potřeb i přání. Bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Z 15 dalších kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči o ni, musí být splněno 10. Například – druhová rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové vody, kompostování, živý plot z planých druhů keřů a další. Jsou-li tato kritéria splněna, majitelům zahrady je udělena zahradní plaketa „Přírodní zahrada“. Ta není jen ozdobou zahradní branky, ale také poděkováním majitelům zahrady, kteří spolupracují s přírodou. Přírodní zahrady jsou iniciativou spolkové země Dolní Rakousko ve spolupráci s organizací “Natur im Garten” a četnými partnery. Do České republiky se projekt dostal již v roce 2001 a neustále se zde rozšiřuje. Jeho hlavním nositelem u nás je spolek Přírodní zahrada z. s., který spolupracuje s partnery z různých regionů republiky. Co uvidíte v naší přírodní zahradě ve Vrchlabí? Školní zahradu s venkovní učebnou, záhony na zeleninu či bylinky a dále ukázku různých biotopů – mokřad, květnatou louku, křovisko, sečený trávník, živé ploty, úkryty pro živočichy – hmyzí hotel se zelenou střechou, domeček pro ježka, zemní úkryty pro čmeláky, škvorkovník, ptačí budky, broukoviště, balvanité ještěrkoviště. Na uzavřenou část zahrady navazuje volně přístupný prostor sportoviště s altánem (v něm je dendrofon), ohniště (po domluvě ho lze použít i místní veřejnost) s miniarboretem a stromový keltský kalendář. V rámci výuky se staráme také o ovocné stromy v atriu 1. stupně. 17.6.2021 naši zahradu navštívila mezinárodní delegace certifikátorů přírodních zahrad (ze slovenského Trenčína a z rakouské Natur Garden) v rámci programu o sdílení zkušeností programu SEVER. Účastníci 90 minutové návštěvy byli velmi pozitivně překvapeni a naší zahradě, i škole jako takové, se dostalo uznání. O školní zahradu pečujeme v rámci pracovních činností – pěstitelství. Využívána je ale i k aktivitám v hodinách přírodopisu, přírodovědného kroužku, při ekodramatice, venkovní učebnu využívají žáci při výuce jazyků nebo hudební výchovy. Areál zahrady je využíván při celoškolních projektových dnech, můžou ho využívat i žáci školní družiny. Více info o programu přírodních zahrad: http://www.prirodnizahrada.eu . Projekt SEVERu Hurá ven do přírodní zahrady. Další info o naší školní zahradě ZDE.