zš školní vrchlabí
Recyklohraní
* nabídka metodických materiálů pro ekologickou výchovu

* nabídka programů pro zapojení žáků do tematických projektů

* sběr a svoz elektrozařízení, baterií, tonerů a zářivek ze školy

* nabídka exkurzí pro školy

* nabídka výukových projektových dní
V září 2022 žáci 7.C využili možnost účasti na projektovém dni, který byl zaměřený na atmosféru, její ochranu, na ovzduší a parametry měření meteorologických veličin, aktivně formou skupinových experimentů vyráběli horkovzdušný balón nebo tryskové balónky.
Prezentace ve třídě byla doplněna měřením počasí na školní zahradě v prostorách místní meteorologické stanice (v r. 2023 bude mít 20 let provozu):
- měření teploty, práce s teploměrem
- měření vlhkosti vzduchu, práce s hygrometrem
- měření tlaku vzduchu, práce s barometrem
- měření rychlosti vzduchu, práce s anemometrem
- určování množství srážek, směru větru,……
- určování oblačnosti
Po návratu do třídy (a po další části prezentace) pokračovali žáci v praktických úkolech:


- jak reaguje marshmallow při podtlaku v injekční stříkačce?

- sestroj létající balón z pomůcek: toustovač, igelitový pytlík, dřevěné hrazení, kancelářské
sponky

- závod v tryskovém pohonu balónků na provázcích

FOTOGALERIE: https://profesordv.rajce.idnes.cz/Recyklohrani_-_Mlady_vedec%2C_Ovzdusi/


FOTO archiv: https://www.zsskolnivr.cz/archiv/recyklohrani.htm