SPOLUPRÁCE A PROGRAMY SE SPRÁVOU KRNAP

Paví vejce a jiné ovoce


Sedmáci opět zavítali na program Správy KRNAP o ovoci. Degustovali, skládali puzzle, určovali a také se dozvídali mnohé z oblasti, kterou zkoumá pomologie (od bohyně Pomony).
Neméně zajímavé byly i pověry a tradice, které se k ovoci pojí.

Hrabání luk
Naši sedmáci se na jaře 2022 zúčastnili programu Hrabeme krkonošské louky, který pořádá Správa KRNAP. V Pekle - na louce v katastru obce Lánov shrabávali suchou trávu a listí, aby se na této lokalitě dařilo chráněným orchidejím (např. bradáček vejčitý, pětiprstka žežulník, vstavač osmahlý). Odpočinek uprostřed práce v podobě ohýnku a opečených buřtíků byl velmi vítaný. Počasí se vydařilo a práce šla všem pěkně od ruky.
FOTOGALERIE: https://verkavod.rajce.idnes.cz/Hrabani_krkonosskych_luk/

Myslivost v národním parku
Program Správy KRNAP o savcích krkonošských lesů a o myslivosti.
Na začátku února 2022 jsme navštívili chovnou oboru, bohužel přes noc hodně nasněžilo, tak jeleni ani daňci nepřišli. Povídali jsme si o pobytových stopách v zimní krajině, o ptácích u krmítka. Poté jsme přešli do KRTKa, kde jsme shlédli prezentaci o myslivosti, Dan Bílek nám ukázal rohy, parohy, lebky, spárky i kožešiny.
Program vhodně doplňuje téma les, kterému se věnujeme v přírodopise šestého ročníku.
FOTOGALERIE: https://profesordv.rajce.idnes.cz/Myslivost_v_narodnim_parku_22/

SPOLUPRÁCE A PROGRAMY SE SPRÁVOU KRNAP

Bodlinka u nás
11. ledna 2022 jsme získali do péče malého ježka západního. Již více než 10 let využíváme nabídku Správy KRNAP na péči o ježka, který by bez lidské pomoci nepřežil zimu. Staráme se o něho od převzetí až po jarní vypuštění do přírody (na školní zahradu). Ježek pochází ze záchranné stanice Správy KRNAP.
Pan Bílek nejprve seznámí žáky s ježkem, jako ohroženým druhem a pak vysvětlí, jak o ježka pečovat. Máme kluka - Pepíka. Letošní úvodní hodinu s převzetím bodlináče ozvláštnila návštěva reportérky Českého rozhlasu HK. Žáci i pan učitel mluvili na mikrofon a podíleli se tak na vzniku reportáže, kterou naleznete zde (časová stopáž 8:11:26 – 8:14):
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/hradec/12/2022-01-12

Náplň péče o ježka:
* krmení kočičími granulemi, konzervou či kapsičkou, rýží, ovesnými vločkami, masem,…
* udržování čistoty výběhu
* kontrola zdravotního stavu, vážení, pročesávání ježka
* jarní vypuštění
Ježoure, vítáme tě na Liščáku.
Fotogalerie: https://profesordv.rajce.idnes.cz/Bodlinka_u_nas/
Archiv: http://www.zsskolnivr.cz/?page_id=7514
http://www.zsskolnivr.cz/archiv/Bodlinka.htm

Paví vejce a jiné ovoce
Tradiční (pod)zimní program sedmáků na Správě KRNAP o ovocných odrůdách nejen krkonošských.
Žáci se seznamují s pojmem pomologie, vyslechnou si poutavý příběh o bohyni Pomoně, proniknou do sedmi tajů ovocnářství, zjistí, co je to roubování, jaké tradice jsou spojené s ovocem a ovocnými stromy. Zahrají si na degustátory a pod odborným vedením D. Bílka (sám je dlouholetý holovouský degustátor) hodnotí vlastnosti ochutnávaných jablek. Z rozstříhaných kousků sestavují jablka a podle klíče je určují, vlhkoměrem zjišťují význam slupky pro jablko.
Věděli jste, že ovocnáři preferují jablka s tuhou slupkou? (prosinec 2021)

FOTOGALERIE 2021: https://profesordv.rajce.idnes.cz/Pavi_vejce_a_jine_ovoce/

Koloběh látek v přírodě
V programu jsme se se žáky seznámili s koloběhem látek v přírodě, se vznikem (při fotosyntéze) i s jejich rozkladem pomocí různých organismů (roztoči, houby, žížaly). Zajímavá byla ukázka vermikompostéru - praktický pro jakoukoliv domáctnost. Pro žáky asi nejvíce top byla hra vyjadřující závislost organismů, koloběh látek i potravní řetězce.
(prosinec 2021)

FOTOGALERIE 2021: https://verkavod.rajce.idnes.cz/Kolobeh_latek_v_prirode/

Tma přede mnou, tma za mnou
Ttrošku jsme se "podívali" do života slepých. Zapojili jsme ostatní smysly - sluch, hmat, čich. Nášlapná stezka - šlapeme naboso po různých materiálech (mech, šišky, plastové lahve,...) a poznáváme, co to je. Zvířátka v dřevěných destičkách poznat hmatem, to bylo opravdu náročné, po zvuku zjistit co se skrývá v krabičce ještě těžší. V kelímkách byly různé materiály a ty jsme rozlišovali čichem. Na závěr jsme se seznámili s paní, která oslepla v dospělosti, vyprávěla nám o těžkostech svého života a my se dozvěděli spoustu zajímavostí. (září 2021)

FOTOGALERIE 2021: https://verkavod.rajce.idnes.cz/Tma_prede_mnou_%2C_tma_za_mnou./