Co je DofE?


Naše škola se zapojila do programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“. Ten založil roku 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II. V České republice DofE najdete od roku 1995.

Program DofE rozvíjí mladé lidi ve věku 14-26 let ve třech různých oblastech – dovednost, pohyb, dobrovolnictví. V každé disciplíně si žáci stanoví svůj cíl, který chtějí v průběhu několika měsíců dosáhnout. Po splnění této části žáky čeká expedice a závěrečná ceremonie. Na té jsou, po úspěšném splnění všech podmínek, oceněni mezinárodním oceněním.

Cílem tohoto programu tedy je, aby žáci dlouhodobě rozvíjeli své schopnosti a nadání, učili se samostatnosti, životnímu řádu a rozšířili si vědomosti o světe.