Beseda s „Dofáky“


V naší společenské místnosti se uskutečnila beseda se studenty, kteří projekt již na své škole úspěšně splnili. Vyprávěli nám o svých zkušenostech s programem, o plnění svých cílů a peripetiích i zážitcích, které je provázely na cestě za mezinárodním oceněním. Musíme se přiznat, že nás absolventi DofE namotivovali. Ihned po skončení besedy se většina nás do DofE zapsala.

První schůzka


První schůzka byla orientační. Vysvětlili jsme si podrobněji, jak program funguje, a mnoho z nás se rozhodlo, že se do programu DofE přihlásíme.

A jak to bylo dál?


Poté jsme si stanovili naše cíle, kterých v rámci DofE chceme dosáhnout (v kategorii pohyb, dovednost a dobrovolnictví). Nebylo vždy lehké cíle definovat, ale s trochou trpělivosti a vytrvalosti jsme je nakonec všichni zvládli zadat do „dofácké“ aplikace. Ta se nám stala na několik dalších měsíců blízkou kamarádkou. Zaznamenávali jsme do ní naše týdenní úspěchy. Popisovali jsme, jak probíhá naše cesta s DofE – slovy i fotografiemi.

Jaké byly naše cíle?


Mezi naše stanovené úkoly patřilo: vytvoření vlastního fantasy světa, uběhnutí stanovených kilometrů, vaření a pečení, zlepšení se v cizím jazyce, úklid svého blízkého okolí, zlepšení fyzické kondice, posilování, hra na hudební nástroj, pomoc při vedení tanečního kroužku, krmení zvěře v zimních měsících, natáčení vlastního filmu v anglickém jazyce, doučování a pomoc při přípravě na výuku, a mnoho dalšího. Podívejte se na fotografie, jak se nám v průběhu roku dařilo.

Blížíme se k cíli


DofE běží na škole již několik měsíců. Stejně tak my již několik měsíců vytrvale plníme své úkoly. Je tedy na čase začít plánovat naši expedici. Od samostatného plnění úkolů se dostáváme k práci ve skupině. Vytvořili jsme na škole proto partu dofáků, která se na expedici společně rozjela.

Jak naše expedice vypadala?


Pro naši expedici jsme si vybrali zajímavý cíl - vytvořit zábavnou „putovní“ cestu pro návštěvníky kempu, především pro děti a jejich rodiče. Naším úkolem bylo navrhnout trasy a k nim vymyslet dvě sady otázek.

Naše cesta začala v sobotu na autobusovém nádraží ve Vrchlabí, odtud jsme autobusem směřovali do  ladé Boleslavi a dále do Bělé pod Bezdězem. Z ní jsme vlakem pokračovali do České Lípy a nakonec do Zahrádek. Nebylo by to správné putování, kdyby nás cestou nezastihlo zpoždění a nepohrálo by si s námi počasí – všechno jsme ale hravě zvládli a úspěšně dorazili do kempu. Tam na nás čekal první úkol – seznámit se s majiteli a domluvit se na tom, jakou mají představu o putovní cestě.


Poté jsme se mohli pustit do poznávání okolí. Důležitá byla skupinová práce, někdo skupinu vedl, jiný fotil, další zaznamenával otázky, nesl lékárničku, anebo seznamoval ostatní s tím, jaké zajímavosti se v okolí Holan nachází.

Po návratu do kempu jsme si uvařili večeři a zhodnotili náš první společný den. Společnost nám dělalo ohniště u pláže a západ slunce nad rybníkem. Druhý den jsme opět pokračovali v poznávání kempu a jeho okolí. Průběžně jsme podávali o našich nápadech informace paní majitelce, aby viděla, jak se nám daří cíl plnit. A takto jsme pracovali až do našeho odchodu. Byl velmi parný den, nicméně vlak v Zahrádkách na nás čekal. Zpátky jsme se vraceli plní dojmů, zážitků a nových zkušeností.

I přes plný program jsme našli čas na zábavu a zdokonalování našich dovedností. Vypíchnout můžeme například půjčení šlapadel, nebo malý kurz přežití. V něm jsme zkoušeli postavit přístřešky a zapalovat křesadlem oheň. To jsme potom využili při ohřívaní jídla na ohništi (nač zápalky, máme křesadlo :) )

Expedice se nám moc líbila. Děkujeme kempu Jachta Holany za spolupráci a těšíme se zase někdy na viděnou!