Cena vévody z Edinburghu - DofE


Naše škola má své první bronzové absolventy DofE!
Slavnostní ceremonie se konala 6. února na Krajském úřadě v Hradci Králové.
Naši žáci si zde převzali svá zasloužená ocenění.
Jsme jedinou základní školou královéhradeckého kraje, jejíž absolventi prokázali svou vytrvalost a cílevědomost, dokázali splnit bronzovou úroveň programu DofE a mohli se tak zúčastnit této slavnostní příležitosti!
Bronzová ocenění si za přítomnosti Arnošta Štěpánka, Veroniky Teplé a Lisy Kořínek převzala Laura Sturmová, Šárka Punnerová, Anna Rozsévačová, Adéla Kováříková a Jan Roth. Ten si pro ceremonii připravil krátký proslov o svých zážitcích s DofE.
Tito ocenění žáci plnili své výzvy pod vedením paní učitelky Violy Zikmundové, za což ji patří velké poděkování.

Našim, nyní již bývalým žákům, gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci! Budou jistě velkým vzorem našim budoucím absolventům.Ve středu 12.10. se konala první schůzka budoucích dofáků. Představili jsme si první kroky v DofE, včetně aplikace, do které se zaznamenává plnění celého programu.

4.10. Beseda DofE


Mezinárodní program DofE se rozjíždí i v tomto školním roce. Začali jsme poctivě - besedou o DofE. Pozvali jsme absolventy programu DofE, aby nám jej představili a povyprávěli o svých zkušenostech a zážitcích. Děkujeme jim za návštěvu a vydařenou besedu!