Výzva 57
Modernizace školní dílny, nákup nářadí On-line jazyky – výuka angličtiny přes internet, školení pedagogických pracovníků.