Projekt motivuje objednávání a konzumování zdravé a pestré stravy v naší školní jídelně. Žáci s největším množstvím dokonale vyjedených talířů (kategorie 1. a 2. stupeň) vyhrávají jednou za pololetí hodnotnou cenu z fondu SRPŠ, dle aktuální nabídky.

V soutěžní den bude vchod do jídelny označen logem projektu. Soutěžní oběd bude také v předstihu zvýrazněn na jídelníčku u sborovny a na chodbě k jídelně. Vybíraný oběd se bude snažit co nejvíce splňovat kritéria moderního, výživově vyváženého a plnohodnotného „zdravého“ jídla dle doporučení tzv. Zdravého talíře.

Vyhodnocení projektu a ocenění vítězných žáků z prvního a druhého stupně bude probíhat vždy jednou za čtvrtletí, tedy 4x ve školním roce. Soutěžní pravidla projektu
  1. Žák si vyzvedne u okénka „soutěžní oběd“ a úspěšně dojí celé vyzvednuté menu, nebo alespoň hlavní chod.
  2. Dokonale vyjedený talíř před odevzdáním do odkládacího okénka ukáže u středového pultu zaměstnanci jídelny, ten jeho soutěžní výkon zaregistruje – žák vyčká v klidu a pohodě, až ho zaměstnanec jídelny zaregistruje. Žák talíř nevylizuje! Nemá přednostní právo před žáky nakupujícími v salátovém baru, dbá bezpečnosti a volného průchodu ostatních spolužáků vracejících talíře apod.
  3. Vyhrávají žáci s největším množstvím vyjedených zdravých obědů ve sledovaném období.
  4. Projekt Vyliž talíř je určen pouze pro žáky ZŠ Školní Vrchlabí.
  5. Při podvodném jednání bude žák vyřazen ze soutěže na půl roku (zdravě si samozřejmě může objednávat dál).
Projekt ukončen v červnu 2019.