Biologická olympiáda 2021/22 – školní kolo
Letos zaměřeno hlavně na přizpůsobení organismů, jak přečkat zimu. Ve školním kole žáci vyplňovali test, poznávali zvířata a rostliny a řešili laboratorní úkoly zaměřené na pupeny a plody rostlin.
Potýkali se s odbornými pojmy jako třeba: migrace do teplých krajů, torpor, hibernace, diapauza, kryoproteiny, fenologie, listová jizva, kryoprotektanty, hnědý a bílý tuk, tanatóza, glaciální relikt, ledovcový kar, fjord a řada dalších.
6 nejúspěšnějších řešitelů bude na jaře reprezentovat školu v okresním kole.

Vědecko-technické útvary

Veselá věda
Kroužek vědeckých pokusů od Veselé vědy z.ú. z Jablonce nad Nisou lektoruje na ZŠ Školní od října 2020 Dušan Vodnárek. Kroužek je určen žákům 1.-5. tříd, Termín a čas kroužků v roce 2021/2022 bude úterý 13.45 - 14.45 a 15.00 - 16.00 hod. Co jsme již vyráběli: sliz, sopku a balónek plněný CO2, Halloween párty, rakety, barevné duhy, hustota a šampaňské, pH, indikátory, stavěli jsme mosty, tropické ovoce, povrchové napětí, bubliny.... O prázdninách probíhá v budově školní družiny (na finančáku) příměstský tábor Veselé vědy. V červenci 2021 byl zpestřen přistavením kamionu,
ve kterém si děti na 3D tiskárnách vyráběly klíčenky a píšťalky. seznamovaly se s virtuální realitou.