Valím na valy
Projekt žáků 9.C, který vede ke vzniku naučné stezky z Harty k valům nad Ovčákem. Navazuje na projekt Mladí ladí D-DUR. Naučná stezka má 5 nových informačních panelů, 6. panel je u ohniště na Ovčáku, o Bramborové válce, z loňského roku 2020.

Fáze projektu: léto 2020 - zaměření valů v terénu podzim 2020 - inventarizace dřevin na valech, zbytcích opevnění (druh dřevin, počet, obvod kmene ve výšce 120 cm nad zemí) jaro 2021 - příprava podkladů na informační tabule:

1. úvodní tabule, historie pošty v Hartě

2. vila Krönig, disco Dr. Max, letokruhy pokáceného buku

3. zámek (v Hartě)

4. švestkový povyk

5. Bramborová válka (1778-1779)

6. Valy, válka o bavorské dědictví jaro 2021 - odstranění náletových dřevin z valů květen/červen - instalace panelů naučné stezky Realizováno z grantové podpory Města Vrchlabí.

Partneři projektu