OP VVV šablony pro ZV

Šablony II Projekt: Personální podpora - ZŠ Vrchlabí, Školní 1336 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009559 VÝŠE PODPORY – 1 947 977,- Kč „Tento projekt je spolufinancován EU“. Podrobnosti k projektu: Šablony 2

Ukončený projekt: Šablony I Zahájení projektu - říjen 2016 Ukončení projektu - září 2018 Z projektu je financováno: - doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - klub zábavné logiky pro žáky 1. stupně - čtenářský klub pro žáky 1. stupně - pozice školních asistentů Plakát publicity: Výzva 22