Projekty bezbariérovosti
It is necessary to choose a visual aid that is appropriate for the topic and audience.


Bezbariérová škola + multimediální učebna - Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015514
1 500 000Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 20

Anotace projektu
Cílem projektu jsou vybavení multimediální učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v následujících klíčových kompetencích - práce s digitálními technologiemi a práce v cizích jazycích. Současně projekt řeší bezbariérovost školy. Cílem projektu jsou vybavení multimediální učebny a současně dokončení bezbariérovosti školy. Projekt navazuje na předchozí realizované projekty financované z EU dotace.

It is necessary to choose a visual aid that is appropriate for the topic and audience.


Bezbariérová škola 2 - Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011152
Částka 1 570 000Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 24. 1. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 41,8

Anotace projektu
Cílem projektu je zajištění bezbariérovosti školy. Ta umožní všem cílovým skupinám bezbariérový přístup do odborné učebny vaření a dalších učeben. Učebna vaření bude financována z druhého synergického projektu (Bezbariérová škola 1 - Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336, reg. číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011151) úpravy učebny a vybavení učebny vaření za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci - technické a řemeslné obory.


It is necessary to choose a visual aid that is appropriate for the topic and audience.
Bezbariérová škola + odborná učebna ICT - Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012012
1 999 850Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 39

Anotace projektu
Cílem projektu jsou vybavení učebny ICT za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v následující klíčové kompetenci - práce s digitálními technologiemi. Současně projekt řeší bezbariérovost školy.