Aktuality

Zápisy do 1. tříd

9.dubna proběhl na ZŠ Školní Vrchlabí zápis do 1.tříd. Paní učitelky a žáci naší školy si pro budoucí prvňáčky připravili pestrý program, kde si děti vyzkoušeli různé disciplíny. Kreslení, skákání, povídání, psaní,.. Děti byly moc šikovné, za odměnu si odnesly krásnou zvířecí masku a na posilněnou sladkou dobrůtku.

Celé odpoledne proběhlo v milé a pohodové atmosféře a my se na všechny šikovné prvňáčky už teď těšíme.

Technický kroužek

Žáci naší školy pravidelně navštěvují oblíbený technický kroužek. V letošním roce jsou hlavním hitem polytechnické stavebnice INFENTO, které jsme získali z grantu od Nadačního fondu Škoda Auto. Ze stavebnic žáci postavili plně funkční vozítka poháněná elektromotory. Stavba byla náročná a zabrala desítky hodin. Zaslouženou odměnou pro všechny jsou ale první jízdy na chodbě školy. Příště se přesuneme do tělocvičny a na školní hřiště, kde se pojede ta pravá Grand Prix.
RNDr. Milan Sedláček
Dnes se naši žáci z 1. až 3. ročníků zúčastnili okrskového kola v celorepublikovém McDonald's Cupu. Je to největší fotbalový turnaj, kterého se účastní základní školy z celé republiky.
Naši kluci si pod vedením trenéra Miroslava Hanuše vedli skvěle a vybojovali krásné 1. místo! Tím si zajistili postup do další fáze tohoto tradičního turnaje.
Všem klukům gratulujeme a přejeme mnoho podobných úspěchů v dalších kolech této soutěže.
Dnes 5.4. 24 se výběr žáků ze 4. a 5. tříd zúčastnil okresního kola ve vybíjené v Trutnově. Žáci vybojovali krásné 1. místo z 8 týmů a postupují na krajské kolo, které se bude konat v květnu. Konkurence byla vysoká a kluci bojovali opravdu do posledního ,,písknutí". Chtěla bych všechny děti moc pochválit za jejich energii, férové chování a zodpovědný přístup k celému turnaji i soupeřům. Paní učitelka Kristýna Exnerová
Recitační soutěž
Ve středu 27. 3. jsme na recitační soutěži zjistili, že i poezie patří do našeho života. Žáci nám přednášeli v přátelské atmosféře verše či interpretovali text dramatický nebo prozaický. Bylo pro nás velice těžké vybrat nejlepší recitátory. Nakonec jsme zvolili první tři vítěze z každého ročníku a ti byli sladce odměněni. Vítězkami jednotlivých kategorií se staly Marika Taranová za 6. ročníky, Adéla Zikmundová za 7. ročníky a v 8. ročnících vystoupily na pomyslný nejvyšší stupínek Viktorie Šedová a Tereza Dufková. Za krásné poetické chvilky však děkujeme všem účastníkům, protože byli skvěle připraveni.
Zeměpisná olympiáda
27. března 2024 se konalo v Hradci Králové krajské kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovala vítězka okresního kola Zuzana Kramperová ze 6. A. Všichni účastníci prokázali hluboké znalosti a bodové rozdíly mezi soutěžícími byly velmi těsné. V nabité konkurenci se Zuzka umístila v první desítce. Od třetího místa ji dělilo pouze 6 bodů. Zuzaně moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Žáci prvních tříd v úterý 26.3. měli možnost si v Tyršově domě, díky zaměstnancům Diakonie a studentům oboru sociální péče z Hostinného, vyrobit spoustu krásných výrobků. Děkujeme všem za velmi pěkně připravené velikonoční dílny.

23.4.2024 budou někteří žáci 9.tříd skládat zkoušky z anglického jazyka. Bude se jednat o mezinárodně uznávané Cambridge English zkoušky úrovně A2 až B1. Žáci se na zkoušky připravují pod vedením rodilého mluvčího Jonathona Harvey.
Součástí příprav byla také dnešní návštěva Mgr. Lenky Shanahan z Evropského vzdělávacího centra v Hradci Králové, která našim žákům zprostředkovala zkoušky nanečisto. Žáci si tak mohli vyzkoušet jednotlivé části testovací baterie, včetně poslechu a rozhovoru.
Celé dopoledne se neslo v příjemné pracovní atmosféře, při které si žáci ověřili doposud získané znalosti a ujasnili si, v kterých oblastech ještě musí přidat.
Budeme všem uchazečům o zisk Cambridge certifikátu o složení jazykové zkoušky držet palce.

Good luck!!!

Kroužek háčkování - dokončujeme háčkované košíky ze šňůr. Je to těžká práce, ale holky jsou neuvěřitelně šikovné.

Žáci prvních, druhých a třetích tříd putovali ve středu v rámci prvouky s kapkou vody. Dozvěděli se o koloběhu vody, jak doma šetřit vodou i jak se voda chová v odlišných krajinách.

V úterý 5.3.2024 jsme na ZŠ Školní opět přivítali milou návštěvu. Tentokrát to byly děti a paní učitelky z MŠ Jiráskova ve Vrchlabí. Přišly se podívat, jak to u nás chodí v 1. třídách a nasát školní atmosféru.

Poznaly také naše paní učitelky a vyměnily si s našimi prvňáčky drobné dárky a dobroty.

Za návštěvu, která probíhala ve velmi příjemné atmosféře, děkujeme a těšíme se na viděnou při zápisu do 1.tříd a věříme, že i v září při slavnostním vítání našich nových prvňáčků.

V pátek 8.3. do školy zavítali hudebníci hradeckého symfonického orchestru a žákům prvních a třetích tříd zahráli hudební pohádku s názvem Jak vodník Hvízdálek hledal ztracenou písničku. Žáci si s nimi zazpívali, zatančili a seznámili se s různými druhy dechových nástrojů.
Ve středu 21.2.2024 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Účastníky přivítalo gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem. ZŠ Školní Vrchlabí reprezentovalo šest účastníků, vždy dva neúspěšnější řešitelé školního kola z každé kategorie. Největšího úspěchu dosáhla v kategorii 6. tříd Zuzana Kramperová, která v konkurenci žáků z víceletých gymnázií dokázala obsadit krásné první místo!!!
Vítězstvím si zajistila postup do jarního krajského kola. Zuzce patří velká gratulace!
Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší školy a Zuzce budeme držet palce v krajském kole.
V úterý 20.2.2024 jsme na ZŠ Školní přivítali milou návštěvu. Byly to děti a paní učitelky z MŠ Komenského ve Vrchlabí. Přišly se podívat, jak to u nás chodí v 1. třídách a nasát školní atmosféru.
Poznaly také naše paní učitelky a vyměnily si s našimi prvňáčky drobné dárky a dobroty.
Za návštěvu, která probíhala ve velmi příjemné atmosféře, děkujeme a těšíme se na viděnou při zápisu do 1.tříd a věříme, že i v září při slavnostním vítání našich nových prvňáčků.
Máme nové absolventky Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu!

Naše škola má již podruhé bronzové absolventy DofE! Úspěšné žákyně si svá ocenění převzaly v pátek 9.2. z rukou náměstka hejtmana Arnošta Štěpánka, výkonného ředitele DofE Tomáše Vokáče
a regionální manažerky Lisy Kořínek v sále Krajského úřadu v Hradci Králové.
Bronzová ocenění získala za svou několikaměsíční píli Kristýna Malinowska, Lucie Novotná a Kateřina Vilímková.

Stali jsme se opět jedinou základní školou Královehradeckého kraje, jejíž absolventi prokázali vytrvalost a cílevědomost a získali tato mezinárodní ocenění.

Dívkám z 9.C velmi gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy!
Projekt "Škola v pohybu" pomáhá rozhýbat děti ve školách

V Pátek 9. 2. 2024 proběhl seminář pro učitele tělesné výchovy a vedoucí pohybových kroužků pod názvem ŠKOLA V POHYBU, které jsou realizovány pod patronací Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a Asociace školních sportovních klubů (AŠSK). O seminář byl velký zájem pod vedením Grassroots trenérů mládeže FAČR (GTM). Seminář byl je rozdělen na teoretickou část, která trvala 90 minut, poté následoval praktický blok, kde učitelé sledují trenéry FAČR přímo v akci s dětmi a v závěrečné části si učitelé vyzkoušeli roli dětí na vlastní kůži během jednotlivých her a cvičení a také vedení skupiny. Za naši školu ZŠ Školní Vrchlabí se semináře zúčastnil pan Hanuš, Kubelka a Kristýna Exnerová.

Turnaje ve smíšené přehazované v Hostinném


14.2. se výběr z 5. tříd zúčastnil turnaje ve smíšené přehazované v Hostinném. Děti skončily na krásném 2. místě a postupují na krajské finále, které se bude konat v červnu. Ve finálovém utkání jsme se opět (jako v minulém roce) museli poprat s velice nadaným týmem ze Rtyně v Podkrkonoší. Přihlášených škol bylo dohromady 7, je to pro nás veliký úspěch.
Exkurze za robotickou rukou.
11 našich žáků navštívilo Gymnázium ve Vrchlabí, kde se uvádí do provozu nový kolaborativní robot firmy ABB. Celou zajímavou akci zahájili pracovníci firmy Škoda Auto a.s. a Nadačního fondu Škoda Auto. Právě nadační fond je hlavním sponzorem tohoto moderního zařízení, které má podpořit rozvoj technického vzdělávání. Jedná se o skutečnou robotickou ruku, pracující i v automobilce Škoda. Děti se s robotem rychle spřátelily a pomocí jeho citlivé ruky přemísťovaly malou baterii AA, nebo robota naučily psát a malovat. Zdařilé akce se zúčastnil i pan ředitel školy Mgr. Jaroslav Pleva.

Biologická olympiáda


30. ledna připravil Mgr. Vodnárek a Mgr. Vodnárková pro naše žáky školní kolo biologické olympiády. Do soutěže se přihlásilo 35 žáků se zájmem o biologii. Soutěžící museli prokázat své teoretické znalosti a znalosti v poznávací soutěži.

Vítězům obou kategorií gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v okresním kole.

Předem děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně štěstí.

Leden 6.oddělení. Skládáme, tancujeme, bobujeme. Vůbec se nenudíme :)
Zeměpisná olympiáda
Začátkem ledna jsme připravili pro naše žáky školní kolo zeměpisné olympiády. Do soutěže se přihlásilo 36 žáků se zájmem o zeměpis. Soutěžící museli prokázat své teoretické znalosti, ale pracovali i s atlasem a s topografickou mapou. Zde měřili vzdálenosti, určovali nadmořské výšky a vyhodnocovali profil pochodové trasy.
Vítězům ve všech třech kategoriích slavnostně předal diplomy a hodnotné ceny ředitel školy Mgr. Jaroslav Plava.
Do únorového okresního kola poustoupili z každé kategorie vždy dva nejúspěšnější řešitelé. Přejeme jim mnoho úspěchů a všem soutěžícím děkujeme za účast.
RNDr. Milan Sedláček
Termín podání přihlášek k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a střední školy se nezadržitelně blíží (1.2. -20.2.2024) a jak jistě víte, v letošním školním roce dojde hned k několika změnám, které se týkají přijímacího řízení.
Tou nejvýznamnější je bezesporu spuštění digitálního přihlašovacího systému DiPSy, který umožní zákonným zástupcům podávat přihlášky elektronicky.
Proto jsme pro rodiče uspořádali setkání, na kterých výchovná poradkyně paní Dana Krausová, která získala potřebné informace na seminářích zaměřených na toto téma, prakticky předvedla jak v tomto systému přihlášku podat.
V pondělí 29.1. jsme se sešli s rodiči žáků 5. tříd a v úterý 30.1. jsme se ve společenské místnosti sešli se zástupci žáků 9. ročníků. Všichni rodiče odcházeli spokojení a s pocitem, že ví jak nato.
Všem našim žákům přejeme pevné nervy a úspěšné zvládnutí JPZ.

Na Kytici do Klicperova divadla

V úterý 25. ledna vyjel autobus plný žáků z 8. B a C do Hradce Králové, aby společně navštívili představení Kytice v Klicperově divadle. Erbenovy balady máme přečtené, viděli jsme i dvě filmová zpracování, tak jsme byli zvědaví, jak si s tématy poradí na prknech divadla. Je nutno říci, že nás představení nezklamalo. Choreografie, kostýmy, zhudebněné části balad krásně oživily, stále bylo co sledovat. Všichni jsme odjížděli plní dojmů a krásných zážitků. Už nyní se těšíme na další představení.

Exkurze do Škoda Auto a.s.
V rámci projektu podpory technického vzdělávání a grantu získaného od Škoda Auto a.s. navštívili v pondělí žáci 8.A a 8.B hlavní výrobní závod v Mladé Boleslavi. Nejdříve si všichni se zájmem prohlédli expozici ve ŠKODA MUZEU. Zde jsme mohli obdivovat vzácné historické exponáty i nové projekty mladoboleslavské automobilky. Zpestřením byla návštěva zákaznického centra, kde si žáci mohli sednout do současných nablýskaných modelů.
Po prohlídce muzea jsme se přesunuli do výrobního závodu. Mezi jednotlivými halami nás převážel autobus, neboť areál automobilky je opravdu obrovský. Zde jsme již nemohli pořizovat fotografie, ale určitě bylo co obdivovat. Prošli jsme lisovnou, kde vznikají díly karoserií veškerých vyráběných modelů. Ve svařovně žáci viděli opravdový balet stovek robotů, kteří zde provádí absolutně přesné a precizní bodové sváření karoserií. Poté jsme se opět přemístili autobusem do jedné z výrobních hal, a kde probíhá montáž modelové řady Scala. Zkušení průvodci žákům představili složitý proces výroby automobilů a neustále zdůrazňovali, že na všech pracovištích se klade maximální důraz na špičkovou kvalitu, které je pro automobily s okřídleným šípem samozřejmostí.
Do projektu jsou zapojeny všechny osmé a deváté ročníky, které stejnou exkurzi absolvují v tomto týdnu ve středu a ve čtvrtek.
RNDr. Milan Sedláček

V úterý 12.12. 2023 se ve sportovní hale v Jičíně konalo krajské finále ve florbale.
Turnaje se zúčastnilo 6 týmů : ZŠ Rychnov, Nový HK, Jaroměř, Cerekvice, Jičín a naše škola

ZŠ Školní Vrchlabí. Naši chlapci ze 6. a 7. tříd obsadili ve velké konkurenci nakonec krásné 6.místo. Kluci gratulujeme !!!

Společně strávený čas dětí z doučování ČJ cizinců u vánočního stromečku, s cukrovím, ovocem, vánočním čajem a dobrou náladou. Přečetli jsme si Vánoční příběh, popovídali o tradicích Vánoc v ČR, ale i jinde ve světě . Dozvěděli jsme se, jak slaví Vánoce v Rumunsku, na Ukrajině, nebo ve Vietnamu i jak si tam přejí k Vánocům v rodném jazyce .Pouštěli jsme lodičky, krájeli jablíčka, všichni jsme si hodili pantoflí, luštili jsme vánoční rébusy, zazpívali jsme si vánoční koledy a děti vyhodnotily soutěž o nejlepší obrázek, či referát na téma - zima, Vánoce. Potom jsme si rozdali skromné dárečky, protože víme, že nejdůležitější je být společně se svými blízkými a být na sebe hodní a ohleduplní. Děti vyrobily přáníčka pro své paní učitelky a při předávání bylo vidět lásku v očích děti i učitelek.

Ve středu 20.12.2023 jsme si u vánočního stromku, který v hale vrchlabského zámku ozdobili žáci ZŠ Školní Vrchlabí, zpříjemnili čekání na Ježíška a pokusili jsme se ho přilákat zpěvem vánočních koled.

Za hudebního doprovodu paní učitelky Formanové a paní učitelky Vlachové a za účasti rodičů (z čehož máme velkou radost!) jsme si společně s žáky I. stupně zazpívali 11 vánočních koled a ještě 3 přídavky! Byla to nádhera!

Za krásnou vánoční atmosféru děkujeme všem zúčastněným a přejeme všem krásné svátky.

Vánoční přání pro seniory
Žáci 3.-9. tříd již potřetí potěšili seniorky a seniory vánočními přáními. Za finanční podpory MAS Krkonoše a Královehradeckého kraje vytvořili přes 300 vánočních přání, která putovala ke klientům pečovatelské služby ve Vrchlabí a také do domovů pro seniory. Každé přání bylo jedinečné, nejen svým zpracováním, ale i osobním věnováním. Do každého z přání bylo vepsáno křestní jméno seniorky, či seniora.
Pevně doufáme, že přáníčka zpříjemnila vánoční čas všem, kterým byla věnována. Zároveň děkujeme za podporu projektu Malý leader pro komunitní akce, který naši myšlenku podpořil. Věříme, že jsme společně vykouzlili úsměv na tvářích mnoha obdarovaných.

Prosinec 6. oddělení

Prosinec v 5. oddělení

Pohádkový výlet za Popelkou a do Drážďan
12. 12. jsme v ranních hodinách odjeli na poznávací zájezd na zámek Moritzburg, na jehož schodišti Popelka ztratila svůj střevíček. V adventním období se tu koná překrásná výstava, která nám naladila kouzelnou atmosféru. Poté jsme se nechali nadchnout barokní perlou na Labi v čase předvánočním a tou jsou Drážďany, kde se konají nejstarší adventní trhy v Evropě. Prohlídka celého historického centra byla úchvatná, viděli jsme proslulý Zwinger, Saskou státní operu, Rezidenční zámek, Průvod knížat a na konec symbol Dražďan a to kostel Frauenkirche. Tradičním zakončením byla návštěva obchodního domu Primark. Všichni jsme si zájezd moc užili.
Vánoční trhy 2023
Ve čtvrtek 7.12.2023 se ve sportovní hale ve Vrchlabí konal vánoční turnaj ve fotbalu. Naši chlapci z 5.tříd obsadili krásné 2. místo. gratulujeme !!!Ve čtvrtek 7.12.2023 se ve sportovní hale ve Vrchlabí konal vánoční turnaj ve fotbalu. Naši chlapci z 5.tříd obsadili krásné 2. místo. gratulujeme !!!
V pondělí 3.12. proběhlo v ředitelně ZŠ Školní Vrchlabí ocenění žáků, kteří naší školu vzorně reprezentovali na gymnastickém čtyřboji "Špindlerovští mušketýři". Velké poděkování a pochvala za vzornou reprezentaci patří těmto žákům: Gabča Gančarčíková, Ellen Marxová, Adélka Schreierová, Rozárka Plecháčová a Kája Hanč.

Liščata vyzdobila zámek


První prosincový den se na našem zámku probudila vánoční atmosféra, a to ozdobami na stromeček, které vytvořili žáci naší školy. Do vánočního hávu jej ozdobila naše 9.B

Doučování ČJ cizinců - Návštěvnické centrum KRNAP ve Vrchlabí - edukační program


Ve dnech 29.11. a 30.11.2023 jsme s dětmi navštívili Muzeum Krkonoš, kde nás paní průvodkyně provedla expozicí sledující člověka v Krkonoších od minulosti po současnost.

Příběh krkonošské přírody a jejího soužití s člověkem, spolu s osvětou, jak chránit a zlepšovat životní prostředí. Dětem se v Návštěvnickém centru KRNAP moc líbilo a mně také. Děti mile překvapily nápaditými dotazy i znalostmi týkající se Krkonoš, ekologie a člověka.

Cestou jsme si prohlédli zasněžený zámecký park, zopakovali jsme si, co si z exkurze odnášíme. Občas někoho zasáhla sněhová kulička a i když nás nohy bolely a na dětech byla vidět únava, šli jsme domů spokojení a šťastní.

autor: Vlasta Chlupová

Výroba vánočních přání do domova pro seniory - 4.B

Zdravý životní styl s p.Kalibou. ve 4.A

4. oddělení si užívá prvního sněhu

Vánoční dílny prvňáčků ve spolupráci s Diakonií.
BESEDA SE ZAMĚSTNAVATELI

V pondělí 27.11.2023 proběhla od 17 hodin v zasedací místnosti ZŠ Školní Vrchlabí očekávaná beseda zástupců největších vrchlabských zaměstnavatelů s rodiči našich žáků i samotnými žáky. Závod ŠKODA AUTO a.s. reprezentoval Ing. Ivan Slimák, Ph.D., Kablo Vrchlabí s.r.o. Ing. Tomáš Vrbata a ARGO-HYTOS s.r.o. Ing. Milan Bezdíček. Pozvání přijal také pan místostarosta PhDr. Michal Vávra.

Tématem včerejší besedy byl pohled výše zmiňovaných osobností na problematiku vzdělávání a jejich potřeb a požadavků na nové zaměstnance.

Setkání bylo pro rodiče velkým přínosem. Zejména v otázkách vzdělávacích oblastí, ve kterých mohou své děti podpořit a otázkách kam směřovat jejich zájmy tak, aby se uplatnily na trhu práce, získali mnoho užitečných informací.

Rodiče byli s průběhem meetingu velmi spokojení, proto jsme se na konci včerejšího setkání domluvili na pokračování těchto akcí.

O následujícím termínu vás budeme včas informovat.

Za účast děkujeme všem výše zmiňovaným osobnostem a samozřejmě také všem přítomným rodičům.


Těšíme se na další společná setkání!

V pátek 24.11. prvňáčci zakončili 6. lekcí kurz bruslení.
V úterý 21.11.2023 se ve sportovní hale v Hostinném konalo okresní kolo ve florbale. Naši chlapci ze 6. a 7. tříd obsadili krásné 1.místo a postupují do Krajského kola, které se koná 12.12. v Jičíně. Kluci, gratulujeme !!!
Podzimní tvoření – 2. oddělení
Renata Sedláčková
Nová polytechnická stavebnice INFENTO
Naší škole se podařilo získat grant od ŠKODY AUTO a.s. ve výši 150 000 Kč. Z finančních prostředků jsme zakoupili 2 moderní polytechnické stavebnice INFENTO. S nimi pracují děti v technickém kroužku a budou zařazeny i do výuky fyziky a pracovního vyučování. Po dvou měsících poctivé práce mladí „ inženýři „ dostavěli a zprovoznili první elektro minibike. Ten je poháněn elektromotorem a umožňuje žákům užít si tu pravou elektro-mobilitu a zábavu. O první jízdy byl opravdu velký zájem a na chodbě školy se projížděly i odvážné dívky.
RNDr. Milan Sedláček
Školní stávka
Vážení rodiče,
jistě jste zaregistrovali, že školami i veřejností rezonuje otázka školské stávky stanovené na 27. 11. 2023. Drtivá většina zaměstnanců naší základní školy se k této stávce připojí. Znamená to, že celá škola, školní družina a školní jídelna budou dne 27. 11. 2023 uzavřeny.
Škola se do stávky nezapojuje kvůli navyšování platů pro pedagogické zaměstnance, nýbrž kvůli snižováním finančních prostředků v celém sektoru školství, které má zásadní vliv na dělení tříd na odborné předměty, nebo na čerpání finančních prostředků pro asistenty pedagogů.
Pokud by došlo k dohodě mezi MŠMT a školskými odbory, nebo jakékoliv jiné změně, budeme Vás informovat. Děkujeme za pochopení.

Exkurze 2 tříd - Detoa Albrechtice s.r.o., Jiřetín pod Bukovou - muzeum hraček, prohlídka továrny, kreativní dílny a podniková prodejna


Dne 16. 11. 2023 žáci druhých tříd navštívili v rámci výuky továrnu na výrobu hraček v Jiřetíně pod Bukovou s více jak stoletou tradicí. Průvodkyně nás v muzeu seznámila s historií továrny. Na vlastní oči jsme viděli historické stroje a mohli jsme si prohlédnout dobové hračky. Poté nás provedla továrnou na výrobu hraček, a zde začalo to pravé dobrodružství, pronikali jsme do tajů výroby hraček, dozvídali se spousty zajímavostí souvisejících s výrobním procesem. V kreativní dílně si pak děti mohly vyrobit hračky, dle své fantazie.

Na závěr si v podnikové prodejně každý z nás zakoupil nějakou drobnost, památku. Celá exkurze se nám Všem moc líbila a tvořivost dětí byla bezmezná, kouzelná.

V rámci exkurze nám průvodkyně položila otázku:" Poznáte co továrna připomíná?"

Děti znaly odpověď ihned, poznáte i Vy co továrna připomíná a v čem byl záměr architekta?

Právní povědomí


Orientovat se ve světě dospělých není nic jednoduchého. Proto jsme pro žáky 8. a 9. ročníků na konci října uspořádali besedu s Mgr. Jakubem Jebouskem z Okresního soudu v Trutnově. Hravou formou přiblížil našim teenagerům svět práva, když společně diskutovali a hledali správná řešení u připravených kazuistik.
Budovat právní povědomí u žáků považujeme za důležité, neboť neznalost zákona neomlouvá.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP
Na začátku října nás (3. A a 3. C) zaujala výzva pana ředitele Matase ze Stezky korunami stromů v Janských Lázních. Sice máme malé děti, ale s kolegyní jsme se rozhodly, že 2 výrobky s dětmi na Halloweenskou stezku zvládneme. Rozhodly jsme se pro duchy a netopýry. Odměnou za výrobky nám byly volné vstupenky pro děti, které je mohly využít po celý halloweenský víkend. Byl to od kolektivu pracovníků Stezky skvělý nápad, děti vstupenky využily a posíláme na fotkách strašidelnou deštivou, sychravou a ponurou atmosféru v pátek večer a krásné fotky i za denního světla. Děkujeme za výzvu, všechny své výrobky jsme našli a posíláme
i ostatním výrobkům. Byl to skvělý zážitek, díky za něj!!!
Exkurze v závodě ŠKODA AUTO a.s. Vrchlabí
Začátkem listopadu jsme připravili pro žáky osmých a devátých ročníků zajímavou exkurzi do vrchlabského závodu ŠODA AUTO a.s.
Žáci navštívili novou výrobní halu, kde se vyrábí automatické převodovky pro celý koncern VW. Seznámili se s jednotlivými částmi výroby. Všichni obdivovali velký počet robotů, vysokou automatizaci výroby a přesnou a pečlivou práci všech zaměstnanců. Zkušení průvodci podali žákům vyčerpávající informaci o výrobě a užití moderní převodovky.
Ve druhé – praktické části exkurze žáci aktivně pracovali v tréninkovém centru vrchlabského závodu. Zde si všichni vyzkoušeli měření s přesností na tisíciny milimetrů, sestavovali také části převodovky. Zajímavým zpestřením byla i autodráha. Zde si každý vyzkoušel, jak je důležité jezdit co nejrychleji, ale zároveň bez nehod – tato činnost simuluje výrobu, kde musí zaměstnanci pracovat rychle, ale zároveň absolutně pečlivě a přesně. Děti velice zaujala i ukázka virtuální reality, která dnes pomáhá inženýrům například při konstrukci elektromobilů. Virtuální realitu postupně zařazujeme do výuky i na naší škole.
Exkurze se všem žákům velice líbila. Určitě mnohým chlapcům a děvčatům pomůže při jejich volbě budoucího povolání. ŠKODA AUTO a.s. má zájem o mladé a perspektivní pracovníky s technickým vzděláním a nabízí jim velmi dobré uplatnění a celoživotní profesní růst.
Během exkurze se setkal ředitel školy pan Mgr. Jaroslav Pleva s ředitelem vrchlabského závodu panem Ing. Ivanem Slimákem Ph.D. Oba se dohodli na další spolupráci „Škodovky“ s naší školou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za velmi zajímavou exkurzi a budeme se těšit na další spolupráci.
RNDr. Milan Sedláček

Říjen ve 6. oddělení

Říjen ve 4. oddělení

Doučování ČJ žáků cizinců – 1. a 2. třídy

Náš barevný rok
Během těchto 2 měsíců jsme se navzájem nejen seznámili a poznali, ale našli jsme k sobě cestu. Vytvořili jsme si bezpečné prostředí a tak nás vzájemné hodiny baví. Prvňáčků máme v naší skupince 6 a druháčků 5 . Výuka češtiny jako druhého jazyka má svá specifika ,takže trpělivost a dostatek času na práci je samozřejmostí.V hodinách pracujeme podle principu formativního vzdělávání a důležitým je pro nás wellbeing - každý žák má ve své třídě -skupině své místo a postavení, každý má právo na své pocity i na ocenění.
Témata, kterými jsme si během září a října prošli:
SEZNÁMENÍ /pozdravy formální i neformální, učíme se používat sloveso BÝT, moje rodina – pojmenování členů rodiny a jaký kdo je, země původu/.
NAŠE ŠKOLA /pojmenování osob spojených s prostředím školy, omluvy, žádost o pomoc, seznámení s prostředím školy, lokalizace: nahoře,dole,vpravo vlevo.
MOJE TŘÍDA / znám svoje učební pomůcky, používám zájmeno moje,tvoje a přídavná jména : jaká je ta tužka, jaký, jaké….., rozumím školním instruckím, jak se chovám při vyučování, co mohu naopak dělat o přestávce. Víme, co znamená slovo PŘED, ZA, PRVNÍ a POSLEDNÍ, MEZI.
ROČNÍ OBDOBÍ / umíme 4 roční období, učíme se 12 měsíců, známe dny v týdnu, orientace v čase/
Podzim / symboly tohoto ročního období, vnímáme počasí a co můžeme dělat za aktivity venku, umíme barvy, naučili jsme se pohybové říkanky,které nám zpestřují hodiny /
Metody
Metoda názornosti: / scénky, hra s panenkou Anežkou, nebo hra s autíčky,která nám od startu ukazují, kde jsme nyní a jaké jsou naše možnosti, co bychom chtěli umět a jak to tedy uděláme, stanovíme si kdy chceme, aby autíčka dojela do cíle/. Obrázkový slovníček / pexeso, domino, výukové kartičky/
Metoda k rozvoji kompetence porozumění : /čtení krátkých pohádek s porozuměním , praktické ukázky/ …..následuje kresba a povídání .
Kresba a pracovní listy: pomocí kreslení si děti utváří klíčové kompetence, rozvoj fantazie , představivosti, porozumění , zdokonalování hrubé i jemné motoriky, rozšíření slovní zásoby - vyprávění o své kresbě adal. Druháčci se již procvičují i ve čtení a ve psaní.
Metoda k rozvoji kompetence komunikace: mezi žákem a učitelem i žáky navzájem ..na počátku hodiny si řekneme, jak se dnes máme - učíme se vyjadřovat své pocity, učíme se naslouchat druhým, posléze si naplánujeme cíl hodiny, na konci hodiny krátké vyhodnocení – především sebereflexe a ocenění mezi spolužáky, nakonec paní učitelka každému z dětí pochválí, co se mu opravdu povedlo a co ještě zatím ne a na čem budeme příště pracovat.
Metoda k rozvoji skupinové práce: často pracujeme a hrajeme různé hry ve skupinách .
Pomůcky: palec,semafor,emoční barometr - smajlík, naše kouzelná krabice se vzkazy a odměnami
Zdroje: META, O.P.S., INKLUZIVNÍ ŠKOLA, NPI adal.

Děti jsou milé, snaží se podle svých sil, pracují s chutí a již pozorujeme i drobné úspěchy……….

autor: Vlasta Chlupová
Doučování ČJ žáků cizinců – 3. a 7. třídy
Víme co chceme …

S touto skupinou bylo seznamování jednodušší, protože se většina z nás už znala z minulého šk. roku. Takže na prvních hodinách byl prostor nejen pro představení nových žáků a seznámení se se všemi členy skupiny, ale dlouze jsme si vyprávěli o zážitcích z prázdnin. Zajímavé bylo porovnání s plány,které jsme si psali na konci školního roku. Do naší skupiny patří 5 třeťáků, 4 páťáci a 2 šesťáci. Takže skupinové práce nás hodně baví , protože se můžeme rozdělit buď na starší a mladší žáky, to zejména při opakování gramatiky, nebo je skupina sestavena tak, aby mohla probíhat pomoc i zpětná vazba od starších žáků a žákyň.Témata, kterými jsme si prošli během září a října jsou dost podobná těm,které jsme probírali vloni a nyní probíráme se skupinou prvňáků a druháků jen v rozsáhlejším a náročnějším obsahu.Přidáváme více gramatických cvičení a zaměřujeme se na nedostatky ,které žáci sami zpozorují při výuce ve škole.

TÉMATA + GRAMATIKA:

Seznámení :/Umím vyprávět o sobě? Vím jak správně pozdravit? Pojmenuji správně členy své rodiny? Zvládám komunikační cvičení?/. Gramatika: používáme osobní ,přivlastňovací i ukazovací zájmena, číslovky, zdrobněliny, základní slovesa v různých osobách a časech.
Naše škola, moje třída: / Znám adresu své školy? Vím ,jak se jmenuje moje paní učitelka? Vím proč chodím na doučování ČJ a co mi to má přinést?/. V gramatických cvičeních opakujeme učivo z 2. třídy. Pomocí předložek v,ve,do,na se učíme skloňovat podst. jména. V rámci školních i mimoškolních aktivit časujeme slovesa.
Můj rok: / orientace v čase – rok, roční období, měsíce, týden, dny, hodiny/ Odpovídáme na otázky: Kdy? Kde? Jak? Kde jsi? Co děláš? S použitím správných předložek , podstatných jmen a sloves ve správné osobě a času si dlouze vyprávíme. Učíme se používat číslovky základní i řadové, učíme se pomocí otázek: Jaký, Jaká, Jaké, používat přídavná jména.
Podzim: /charakteristika podzimu : měsíce, ovoce a zelenina, činnosti,počasí, zvířata, čas – v rozsahu učiva 5. třídy /. Zadáváme společné projekty i samostatné refráty na téma podzimu. Společně se radujeme z dobře vykonané práce a nešetříme vzájemným oceněním ,někdy padne i zpětná vazba typu ještě to není ono,ale když opravíme to a to bude to skvělé ...
V druhé polovině října se pouštíme společně do určování stavby slova, abychom se s chutí mohli pustit do učení vyjmenovaných slov. Tady se budeme muset rozdělit na třeťáky, kteří se toto téma teprve učí ve škole a na ty ostatní……..
V našich hodinách pracujeme na principech formativního vzdělávání a především si užíváme společně stráveny čas.
Pomůcky: učíme se používat semafor, palec, emoční barometr, naše kouzelná krabice vděčnosti, formativní hodnocení,pracovní listy, učivo ze školy a samozřejmě sladké odměny.

Děti si navzájem pomáhají, chovají se k sobě s respektem. Za mně jim patří obdiv a úcta. Když si jiné děti užívají her a zájmových kroužků, ony se učí českému jazyku. Děti ,víme co chceme,kam chceme dojít, proč a kdy? Uvidíme… . Nejdůležitější pro nás je bezpečné prostředí, vzájemná úcta ,uznání a seberealizace.

autor: Vlasta Chlupová

SOPTÍK


Na naši základní školu zavítali příslušníci HZS Vrchlabí. Setkali se se žáky 2. ročníků. Povídali si s nimi o své práci, zopakovali s nimi důležitá telefonní čísla a učili je, jak zachovat klid a chladnou hlavu při mimořádných situacích. U jedné návštěvy nezůstaneme. Za měsíc se těšíme na setkání se Soptíkem znovu. Děkujeme našim hasičům.

Zapsala: Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

Jak nenaletět dezinformacím


V současné době je pro nás těžké vyznat se ve světě plném různých informací. Jsme jimi doslova zahlceni. O tom, jak rozpoznat dezinformace si povídali žáci 8. a 9. ročníků s Mgr. Ondřejem Tichotou. Dověděli se, co jsou dezinformace, proč vznikají, jak ověřit informace i jak se bránit jejich šíření. Naučit naše děti bránit se podobným jevům a umět samostatně myslet je v současné době velmi důležité.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

Královehradecký kraj


Zdravý životní styl


Opět k nám zavítal Mgr. Martin Kaliba z Univerzity Hradec Králové, aby navázal na preventivní programy z loňského roku, které si žáci díky tomuto lektorovi velmi oblíbili. Děti se učí dobrým vztahům i zdravému přístupu k životu formou her typu win-win, řešením úkolů ve skupinách i povídáním. Program je připraven pro žáky 1. až 7. ročníků.
Zajistit kvalitní preventivní programy se nám daří díky dotacím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje i ochotné spolupráci Mgr. Martina Kaliby.

Zapsala: Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP
Fotbalový turnaj škol
V úterý 17. října 2023 se ve Vrchlabí na UMT konal fotbalový turnaj. Turnaje se zúčastnily 4 školy. 2 školy z Vrchlabí a další ZŠ Lánov a ZŠ Hostinné. Naši starší žáci (8. - 9. třída) se umístili na 2. místě, zatímco naši mladší hráči (6. - 7. třída) obsadili 1. místo.
Děkujeme všem za reprezentaci školy

Mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab
Třída 8. A navštívila mobilní laboratoř Škoda EDULab.
Žáci se seznámili s moderními technologiemi jako je robotika, umělá inteligence, 3D tisk, virtuální realita nebo AI. Díky představeným technologiím v EDU.Labu žáci nahlédli do zázemí jedné z největších automobilek ve střední Evropě. Podrobně se seznámili i s úspěšným elektromobilem ŠKODA ENYAQ. Během týdne si laboratoř prohlédnou i další třídy naší školy.
RNDr. Milan Sedláček

Soutěž o nejpovedenějšího Kaštaňáka

Žáci třídy V.A se zúčastnili soutěže o nejpovedenějšího Kaštaňáka z přírodnin. Soutěž pořádá KRNAP ve Vrchlabí. Moc jsme si to užili!

Běh zámeckým parkem

Ve čtvrtek 12.10.2023 se 91 žáků z 1 stupně naší školy zúčastnilo Běhu zámeckým parkem. Všichni zvládli závody na výbornou. Mnozí byli vítězi ve svých kategoriích ve kterých startovali podle ročníků narození. 1.třídy 1.místo Ondřej Nyklíček 2.místo Jonáš Paulíček, 2.třídy 1.Kateřina Kracíková, 2.místo Jiří Janák, 3.místo Alice Zelinková, 3.třidy 1.místo Kateřina Kejzlarová, 3.místo Šimon Zábrodský, 4.třídy 1.místo Tomáš Havel, 5.třídy 1.místo Zuzana Hanáková, 2.místo Viktorie Ničová, Patrik Tomášek, 3.místo Nikol Fléglová, Jan Hylmar, Jakub Jaroš.

Žáci 1.tříd zahájili v pátek 6.10. výuku bruslení pod vedením instruktorů HC Vrchlabí.

RC auta na ZŠ Školní
Krásné podzimní počasí využívají žáci k jízdám s terénními RC auty REVO TRAXXAS. Pokud se nám něco porouchá, rychle objednáme náhradní díly a provedeme opravu. Na fotografiích si můžete prohlédnout výměnu tlumiče a opravu přední nápravy.
Vedoucí kroužku RNDr. Milan Sedláček

Září ve školní družině
Naše úspěchy v soutěži "Energie a civilizace"

Dne 21. 9. 2023 předal pan ředitel Mgr. Jaroslav Pleva hodnotné ceny vítězům soutěže Energie a civilizace. Tuto zajímavou výtvarnou soutěž uspořádalo město Vrchlabí společně se Škoda auto a.s. Naši žáci obsadili přední místa a tento úspěch bude určitě inspirací pro další školní i mimoškolní akce.

Sportovní den pro MŠ


Za krásného slunného počasí se ve středu 13.9. uskutečnil již tradiční Sportovní den pro MŠ. Pořadatelem byl opět Mgr. Miroslav Hanuš, který ve spolupráci s FC Vrchlabí a ZŠ Školní Vrchlabí, pro děti připravil dovednostní soutěže a fotbalový turnaj. Nutno podotknout, že zde nešlo o výsledky, ale o zážitky. A těch děti nasbíraly více než dost. Této sportovní akce se zúčastnily všechny vrchlabské MŠ, za což jim patří velké poděkování. Velké poděkování patří také MÚ Vrchlabí, který pořádání této akce podpořil finančně.
Letošní ročník se opět vydařil a my se už nyní těšíme na Sportovní den v příštím roce.

Vítání prvňáčků


Za krásného slunného počasí jsme za přítomnosti pana místostarosty PhDr. Michala Vávry přivítali letošní prvňáčky. Po krátkém proslovu pana ředitele a pana místostarosty se děti vydaly po stopách štěňátka, žabičky a Ferdy mravence do svých krásně vyzdobených tříd. Tam je čekal krátký program a soutěže, které si pro ně připravily paní učitelky. Na závěr ještě na děti čekalo sladké překvapení.
Celý program proběhl v příjemné a uvolněné atmosféře, za což všem zúčastněným děkujeme.

Více fotografií naleznete zde:
https://www.rajce.idnes.cz/fotojn/album/zahajeni-skolniho-roku-2023-2024

Na závěr školního roku jsme ocenili žáky I. stupně, kteří nás výborně reprezentovali v různých sportovních soutěžích.


Parta níže uvedených mladých sportovců a sportovkyň dokázala vyhrát okresní a krajská kola v přehazované a vybíjené, někteří dokázali vyhrát soutěž v atletickém trojboji.
Velké poděkování tedy patří těmto žákům:

Petra Kejzlarová 3A
Nikol Fléglová 4B
Zuzana Janatová 4B
Šimon Kafka 4C
Aytan Kurcanová 5A
Fikriye Kurcanová 5A
Viktorie Mojko 5A
Natálie Kosinová 5A
Kryštof Řezníček 5A
Valentýna Auerswaldová 5B
Viktorie Bulušková 5B
Kateřina Pacnerová 5B
Dominika Novotná 5B
Matyáš Martin 5B
Ladislav Lacko 5B
Dominik Troják 5C
David Fedor 5C
Lucie Grofová 5C

Velké poděkování patří také paní učitelce Týně Exnerové a Kateřině Doudové, které žáky výborně připravili.


Slavnostní ocenění žáků


V pondělí 26.6.2023 se v krásném prostředí Augustiniánského kostela konalo slavnostní ocenění žáků, kteří se významně podíleli na propagaci města Vrchlabí.

Při včerejším ceremoniálu byli oceněni žáci za dosažení výborných výsledků ve vědomostních a hudebních soutěžích, kde prokázali své výborné znalosti a dovednosti v různých oborech, stejně jako žáci, kteří se vyznamenali svým velkým přínosem v oblasti angažovanost ve společnosti.

Naši školu na Liščím kopci zde reprezentovali:

Limberský Jan - oblast matematiky

Vrbata Jakub - oblast technické dovednosti

Kateřina Pacnerová - oblast technické dovednodti

Anna Mejsnarová - oblast technické dovednosti

Natálie Ničová - oblast technické dovednosti

Gallová Alexandra - oblast angažovanost ve společnosti

Kováříková Adéla - oblast angažovanost ve společnosti (DofE)

Punnerová Šárka - oblast angažovanost ve společnosti (DofE)

Rozsévačová Anna - oblast angažovanost ve společnosti (DofE)

Roth Jan - oblast angažovanost ve společnosti (DofE)

Sturmová Laura - oblast angažovanost ve společnosti (DofE).

Za vzornou reprezentaci ZŠ Školní Vrchlabí všem oceněným žákům děkujeme a gratulujeme jim k dosaženým výsledkům. Vážíme si jejich snahy a cílevědomosti.

Děkujeme také učitelům Mgr. Kubelkovi, Mgr. Noskové a Bc. Zikmundové za pomoc a péči na cestě k dosaženým úspěchům.

V neposlední řadě děkujeme Mgr. Nývltové a zástupcům MÚ Vrchlabí panu místostarostovi Vávrovi a vedoucí odboru školství paní Mikšíkové za uspořádání slavnostního ceremoniálu a těšíme se na setkání v příštím roce.

Doučování ČJ dětí s OMJ


Dne 22. 6. 2023 proběhlo poslední odpolední doučování ČJ cizinců v tomto školním roce. Během odpoledne jsme společně zhodnotili, co se nám letos vše podařilo, čeho bychom ještě chtěli dosáhnout a co proto můžeme udělat. Odpoledne probíhalo, jako vždy v přátelském duchu, předali jsme si navzájem drobné dárečky, pochutnali si na občerstvení. Dětem byly předány certifikáty o absolvování doučování ČJ. "Děti, odvedli jsme společně kus práce a zažili spolu spousty krásných okamžiků. Jsem na Vás hrdá!" Přeji Vám i Vašim rodičům a učitelům krásné léto !
Besídka druháčků - Dne 30. května proběhla v tělocvičně naší školy besídka pro rodiče žáků druhých tříd. Bylo to poděkování rodičům za celoroční spolupráci a zároveň také opožděné přání maminkám k svátku.

Školní výlet druháčků


Dne 15.6. jsme se vydali na školní výlet na Hrubý Rohozec. Dojeli jsme opravdu na poslední chvíli, rychle jsme se rozdělili na 2 skupiny a absolvovali jsme dvě super prohlídky se dvěma průvodci. Po prohlídce nastalo dilema, p. učitelce ze 2.? její nový telefon hlásil, že by mělo pršet. V tomto případě byly v plánu Bozkovské jeskyně. Ale ta dáááálka z parkoviště!!!
Nakonec jsme dali na předpověď počasí ze starších telefonů ostatních, kde nám to všem ukazovalo déšť až po 14. hodině, což nám mohlo být jedno, to už bychom měli sedět v busu zpět do Vrchlabí. Proto jsme zvolili Radvánovice - Šťastná země. Bylo to super, luxus, nádherné rozhodnutí, jen fotky nešly udělat, děti se rozprchly jako kobylky, aby si všechno stihly užít. A hádejte, kdy začalo pršet? Když jsme seděli už čtvrt hodiny v autobusu!!! :)

Gymnastické vystoupení


Jako každý rok si děti ze sportovního kroužku připravily závěrečné vystoupení pro rodiče. Tato akce proběhla 14. června. Zároveň tím byla ukončena činnost kroužku v tomto školním roce a také se s vedením kroužku po třiceti letech rozloučila paní učitelka Hrnčířová a žezlo předala nové kolegyni Zuzaně Koldovské.
I 6.oddělení bylo na zmrzlině. Dětem moc chutnala :)

Krajské kolo v přehazované


15.6. se naposledy v tomto školním roce vydal výběr 5. tříd za sportovním zážitkem. Krajské kolo v přehazované, na které tým postoupil z Hostinného se uskutečnilo v Lupenici nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Tým se umístil na 5. místě a děti dokázaly i po porážce pěkně zabojovat. Celkové sportovní úspěchy na 1. stupni tento školní rok bychom nazvali jako ,,velice vydařená sezóna". Děti z 5. tříd se s námi rozloučí, ale těšíme se na další turnaje a soutěže v následujícím školním roce.
Soutěž ve 3D tisku

Atletický trojboj 13.6. 2023


V tento den se dva týmy vybraných dětí ročníků 2011 - 2013 zúčastnily atletického trojboje v Trutnově. Umístily se na 1. a 5. místě z 20 týmů! Trojboj obsahoval disciplíny: běh na 50 metrů, skok daleký, hod kriketovým míčkem + smíšená štafeta 4x60m. Všem dětem patří obrovská gratulace a náhradníkům děkujeme za podporu.
Třídy 3.A a 3.C úspěšně zakončily letošní plavecký výcvik.
Děkujeme všem instruktorům z Plavecké akademie Vrchlabí a našim plaváčkům přejeme co nejlepší vodní zážitky.
Hlavně dbejte na opatrnost. Vodě zdar!
V pátek 9. 6. navštívili žáci prvních tříd městskou knihovnu. Seznámili se s pravidly půjčování knih a prohlédli si knihy, které je zajímaly.