Aktuality
Přejeme všem krásné dlouhé prázdniny!
Další rok začínáme 1. 9. 2022
2.- 9. ročník v 8:00
1.ročník v 8:15
6.ročníky budou čtyři:

6.A - žáci bývalé 5.B a část žáků 5.A, třídní učitel - pan Trýzna
6.B - žáci bývalé 5.C a část žáků 5.A, třídní učitelka - paní Zaplatílková
6.C - sportovní třída, třídní učitelka - paní Sůvová
6.D - žáci přihlášení z okolních škol, třídní učitelka - paní Grégrová

Seznam pomůcek na rok 2022/2023 je ZDE
Výlet 6.A
Výlet se nám opravdu vydařil. Bylo krásné počasí a během dvou dnů jsme prožili mnoho krásných okamžiků. Návštěva středověkého hradu Kost, turistika v nádherné krajině Českého ráje a odpolední koupání. Děti na čas odložily své mobilní telefony, sportovaly, hrály vodní bitvu a prostě si celý výlet užívaly. Vše jsme zvládli bez úrazu a domů jsme se vrátili obohaceni o krásné vzpomínky a zážitky.

RNDr. Milan Sedláček

První video z naší cizojazyčné besídky naleznete zde.

VÝLET NA STARÉ HRADY
My, třeťáci, jsme společně vyrazili na Staré Hrady. Výlet to byl velmi povedený. Cestu jsme přežili téměř bez nehod, jen několika jedincům pobyt v autobuse příliš nesvědčil. Staré Hrady jsou opravdu plně zaměřeny na dětské návštěvníky. Začátek prohlídky jsme zahájili letem na koštěti. Pak jsme se vydali prozkoumat hradní půdu a sklep, kde na nás čekalo množství draků a skřítků.
Nakonec jsme se pobavili v Bestiáři se zvířaty, nakoupili meče a jiné drobné drobnosti. Pohráli jsme si a vyrazili všichni domů. Cesta při kytaře a písničkách příjemně uběhla. Ani jsme se nenadáli a byli jsme zpátky u školy.

Mgr. Lenka Vlachová
BEZPEČNĚ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
V průběhu května proběhl napříč ročníky interaktivní seminář na téma Bezpečí na sociálních sítích, který volně navazoval na besedy o kyberšikaně s panem por. Vincencem z Policie Trutnov. Lektor Mgr. Martin Kaliba z Univerzity Hradec Králové si povídal s dětmi, co je to závislost na sociálních sítích. Žáci 1. stupně se na chvíli stali tajnými agenty 008. Rozhodovali se, jak správně pomoci žákům smyšlené třídy, kde jim to úplně neklape.
Žáci 2. stupně si prožili v zážitkové besedě, jak pracovat s agresorem na sociální síti. Závěr příběhu zůstal s otevřeným koncem, kde si děti mohly samy domyslet, jak příběh oběti kyberšikany může končit. S panem Kalibou řešily, jak se zachovat i v takové situaci, na koho se obrátit. Besedy byly hodnoceny kladně jak dětmi, tak jejich třídními učiteli.


Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

Běh Harteckou alejí
Žáci 1.stupně se 16. června zúčastnili přespolního běhu Harteckou alejí. Školu reprezentovalo celkem 76 dětí. Do závodu se všichni pustili s velkou chutí. Jejich úsilí bylo korunováno velmi dobrým umístěním. Za druhé třídy získali bronzovou medaili Petra Kejzlarová a Tomáš Havel. Ve třetích třídách 2.misto obsadila Nikol Fléglová, 3.místo Viktorie Ničová. Za 4.třídy se na 1.mistě umístila Dominika Novotná, na 3.mistě Aytan Kurcanová a Kryštof Řezníček. Za 5.ročníky vybojovala stříbrnou medaili Kateřina Podaná. Všichni závodníci si zaslouží velkou pochvalu.
Cizojazyčná besídka - úterý
Cizojazyčná besídka - čtvrtek

Víkendový teambuilding pracovníků školy
Ve dnech 27.5. - 29.5. 2022 se náš pedagogický sbor vydal do nedalekého Dvora Králové, kde se konal víkendový teambuilding. Pobyt se uskutečnil v hotelu Za vodou, který nám vytvořil opravdu krásné prostředí pro stmelování kolektivu. Po příjezdu na hotel na nás čekalo grilované prasátko a posezení jsme si zpestřili hudebním doprovodem. Součástí hotelu byly venkovní bazény, které sloužily pár otužilcům z našich řad ke skvělému posílení imunitního systému. Pobyt obohatilo velice užitečné školení s panem Mgr. Martinem Kalibou, Ph.D., jenž bylo zaměřené na třídnické hodiny a podporu vztahů uvnitř třídy. V sobotu večer jsme se vydali do místní zoo, kde pro nás byla připravena komentovaná prohlídka tamních zvířátek. Celý víkend byl hrazen z FKSP a my si ho všichni moc užili.

Válec v osmých třídách
Žáci osmých ročníků nyní probírají válec – objem a povrch. Všichni museli splnit docela pracný úkol. Sestrojit čtyři různé papírové modely válce. Na základě teoretických znalostí si vytvořili síť a tu následně slepili a získali své válce. Ne vždy se práce zcela dařila a nepovedené výrobky bylo třeba předělat. Nakonec všichni zadané úkoly splnili a za své válce byli od pana učitele štědře odměněni.
RNDr. Milan Sedláček


Besídka žáků prvních tříd
Dne 18. 5. proběhla avizovaná besídka žáků 1. tříd. Pásmo písniček a básniček nacvičili pod vedením svých učitelek všichni naši prvňáčci a přišly se na ně podívat maminky, tety a babičky. Ani tatínkové a dědečkové nezůstali doma. Přes všechnu počáteční trému se besídka dětem povedla a sklidily zasloužený potlesk. Maminky dostaly kytičku a drobné dárky, některé utřely slzičku a chválily dětská vystoupení.

Poháru rozhlasu v Trutnově
Dne 12. května se družstva mladších a starších žáků zúčastnila okrskového kola Poháru rozhlasu v Trutnově. Závody probíhaly za krásného počasí. Starší žáci podali výborné výkony a obsadili ve velké konkurenci krásné 3. místo. Ani ostatní sportovci se nedali zahanbit a výborně reprezentovali naši školu.

ZŠ Školní VRCHLABÍTalentové zkoušky do sportovní třídy na ZŠ Školní Vrchlabí
V pondělí 2.5. se od 14:00 konaly talentové zkoušky uchazečů o sportovní třídu na ZŠ Školní Vrchlabí. Zkoušky se konaly v krásném prostředí všesportovního areálu Vejsplachy. Zúčastnilo se jich 38 uchazečů, kteří své síly porovnávali ve čtyřech disciplínách.
Všem žúčastněným uchazečům patří velké uznání za snahu a předvedené výkony, rodičům děkujeme za výbornou sportovní atmosféru.
Výsledková listina bude zveřejněna na webových stránkách školy ve středu 11.5.2022.


Výsledky zápisu do 1.ročníku
Matematika kolem nás
Žáci osmých tříd si prakticky ověřili existenci matematické konstanty π „ Pí „ Ludolfovo číslo, značené π - čteme pí je matematická konstanta, která udává poměr obvodu jakéhokoli kruhu k jeho průměru. Žáci si přinesli na veselou hodinu matematiky pneumatiky, kola, obruče, pokličky, staré dlouhohrající desky a další kulaté předměty. Měřením jejich obvodu a průměrů ověřili, že hodnota π je přibližně 3,14.
Netradiční hodina se žákům velice líbila. Ani si nevšimli, že se učí měřit, převádět jednotky, počítat aritmetický průměr a podobně.
RNDr. Milan Sedláček
ROBOTIÁDA BRNO 2022
Robotiáda je největší mezinárodní robotická soutěž pořádaná v ČR. Účastní se jí pravidelně více jak 190 týmů, což je asi 700 soutěžících z různých zemí.
V minulých ročnících obsazovala naše škola pravidelně přední místa. Nejlepším výsledkem bylo 3.místo.
Po dvouleté pauze, způsobené covidem, jsme se opět poctivě připravovali na letošní ročník.
Naše dvě družstva měla soutěžit ve čtyřech disciplínách. Vše již bylo zajištěno – ubytování, doprava a veškerá logistika. Den před odjezdem však čekalo na těšící se děti velké zklamání, pořadatelé museli akci, kvůli rozšíření covidu mezi rozhodčími, bez náhrady zrušit.
Pro všechny to bylo velké zklamání, ale nedá se nic dělat. Budeme se těšit na příště. Můžete se alespoň podívat na fotografie z příprav našich mladých robotiků. .
Veškeré získané zkušenosti samozřejmě využijeme, neboť se bude od září 2022 na naší škole realizovat výuka nové informatiky, včetně zavedení robotiky pro žáky pátých a osmých ročníků.

RNDr. Milan Sedláček
Robotika 1
Robotika 2
Robotika 3

Matematický Klokan
V minulém týdnu proběhla na naší škole mezinárodní soutěž
MATEMATIKÝ KLOKAN určená pro žáky druhých až devátých ročníků.
Žáci si měli možnost vyzkoušet netradiční úlohy v časovém limitu. Pro všechny to byla zajímavá zkušenost, která je jistě obohatila a poskytla jim důležité srovnání se svými vrstevníky po celém světě.
Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje cca ve 100 zemích světa. Letos probíhá v ČR ji 28 ročník.
RNDr. Milan Sedláček

Koloběh života
Žáci 2.ročníku se dnes zúčastnili projektu s názvem "Koloběh života". V první části se seznámili se životními podmínkami rostlin a živočichů, prohlédli si vermikompostér se žížalami. Na závěr si zahráli skupinovou hru o koloběhu života na louce.

PONOŽKOVÝ DEN
21.3. jsme se poprvé zapojili do akce ,,ponožkový den". Oblékli jsme si na nožku každou jinou ponožku,čímž jsme odkázali na ,,jinakost" lidí s Downovým syndromem a vyjádřili jsme tak nejen podporu a solidaritu, ale zároveň jsme dali najevo, že jejich odlišnost chápeme a respektujeme.
Všem, kteří se zapojili do tohoto dne na podporu lidí s DOWNOVÝM SYNDROMEM, děkujeme. Všechny ponožky, ať už na fotce nebo namalované, jsou úžasné a nám pedagogům udělaly v této nelehké době obrovskou radost!

TýDen bez odpadu
Zeměpisná olympiáda
Žáci naší školy dosáhli výborných výsledků v okresním kole zeměpisné olympiády.
Eliška Jindřišková obsadila mezi žáky šestých ročníků a odpovídajících tříd víceletých gymnázií výborné 2. místo a postoupila do krajského kola. Ve stejné kategorii se umístila na velmi pěkném 4. místě Klára Holečková a 7. místo získal Tomáš Hozda – všichni ze třídy 6.A.
Další naši žáci ze 7. až 9. tříd obsadili pozice v první polovině výsledkové listiny.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Elišce Jindřiškové popřejeme mnoho úspěchů v krajském kole ZO.
RNDr. Milan Sedláček


Turnaj v přehazované
(krajské kolo)
Dne 10.3.2022 se žáci pátých tříd zúčastnili turnaje
ve smíšené přehazované v Hostinném. Naše škola skončila na krásném čtvrtém místě v krajském kole. Dětem patří obrovský obdiv. Bojovaly o každý míč a vzájemně se podporovaly.
Turnaj v přehazované
24.2. se žáci ze čtvrtých a pátých tříd zúčastnili turnaje ve smíšené přehazované v Hostinném. Naše škola vyslala hned dva týmy pod vedením paní učitelky Doudové za pátou třídu a Exnerové za čtvrtou třídu. Oba týmy se navzájem podporovaly a patřily k těm ,,nejhlučnějším". Jelikož děti přehazovanou téměř nehrály, z turnaje si odvezly veliký úspěch. Pátá třída skončila hned na prvním místě a obdržela medaile a pohár. Zúčastní se tak krajské soutěže 10. března. Mladší čtvrťáčci skončili na 4. místě a patří jim také obrovský obdiv. Těšíme se na další reprezentaci naší školy a na závěr sportu ZDAR!

Zeměpisná olympiáda
Dne 23. února 2022 se zúčastnilo 8 našich žáků z druhého stupně okresního kola zeměpisné olympiády. Bohužel soutěž proběhla on-line, ale i tak to byla pro děti zajímavá a velmi cenná zkušenost.
Olympiáda probíhá na ZŠ v kategoriích 6., 7. a společně 8. a 9. ročník. Otázky byly ze tří okruhů – práce s atlasem, teoretické a praktické znalosti. Nyní soutěžící musí počkat do 10. března, kdy budou zveřejněny oficiální výsledky. Tak přejeme mnoho štěstí.
RNDr. Milan Sedláček


Konstruktivismus v matematice
Naši učitelé 5. ročníků se zúčastnili semináře na téma Konstruktivismus v matematice.

Zúčastnili se ukázkové hodiny matematiky a v následné diskuzi si ujasnili silné i slabé stránky této výukové metody a nutné podmínky pro přípravu vyučovacích hodin.

Seminář bude pokračovat v příštích týdnech, kdy si sami učitelé vyzkouší řešit projekty na daná témata.


14. února je nejen svátkem svatého Valentýna, ale také Dnem darování knihy. Tento krásný svátek nám připomněly děti z MŠ Komenského ve Vrchlabí, které nám darovaly krásnou dvojjazyčnou knížku Nezlob dědu Pohodlíčko.
Ještě jednou velký dík pro všechny děti a paní učitelky.

Beseda pro 6. ročníky
o kyberšikaně
V úterý 8.2.2022 přijal naše pozvání na besedu
o kyberšikaně pan poručík Vincenc z královéhradecké policie. Žáci 6. ročníků s ním diskutovali o možných nebezpečích, která na ně číhají při komunikaci na sociálních sítích. Dověděli se spoustu užitečných informací, jak se zachovat, jestliže jim někdo vyhrožuje, obtěžuje, či po nich žádá informace nebo fotografie… Podobné besedy plánujeme i pro další ročníky.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP
Práce s problémovým chováním obtížně se začleňujícího žáka
V rámci programu Na pomoc třídním učitelům proběhl
4. 2. 2022 seminář s psychologem PhDr. Janem Vyhnálkem, odborníkem na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, pod názvem

Práce s problémovým chováním obtížně se začleňujícího žáka.Obvyklým průvodním jevem problémového chování dětí
ve třídách a dalších skupinách dětí je jejich nedostatečné začlenění do kolektivu. To může být chápáno jako příčina nejen problémového chování, ale i školního neúspěchu a rizika sociálně patologických jevů. Nedostatečné začlenění dítěte obvykle souvisí s poruchami attachmentu, emoční nestabilitou, nadměrným stresem a disharmonickým vývojem. Je typickým projevem u dětí se syndromem CAN, ADHD/ADD, úzkostnými a depresivními syndromy a rizikem rozvoje poruch osobnosti. Podpora začlenění dítěte je jednou z hlavních strategií řešení dlouhodobě problematického chování a prospěchu dětí
u nás na škole. Seminář přinesl učitelům a vychovatelům znalosti umožňující porozumět problémovému chování dětí na základě modelů postupů práce se skupinou a
s jednotlivcem v běžné pedagogické praxi.

Mgr. Lenka Vlachová , ŠMP

Hodina finanční gramotnosti
Ve čtvrtek 27. ledna byla pro děti 2. ročníku připravena v tělocvičně hodina finanční gramotnosti s názvem Abeceda peněz pod záštitou pracovníků české spořitelny.

Děti plnily různé úkoly – počítaly peníze, přiřazovaly ceny k nakupovanému zboží, zaplatily pokutu, vyplnily křížovku, nakreslily své přání. Zopakovaly si různé pojmy – příjem, výdej, spoření, výplata, rodinný rozpočet atd. S těmito pojmy se již seznámily ve středu 19. ledna v počítačovém kvízu, který vyplňovaly.

Na konci hodiny se každý mohl rozhodnout, jestli ušetří deset korun do prasátka nebo si za polovinu či celou částku něco koupí. Většina dětí si nechala alespoň část peněz vložit do kasičky.

Dětem se hodina finanční gramotnosti moc líbila, poděkování patří pracovníkům české spořitelny, kteří se dětem celé dopoledne věnovali.
Lyžařský výcvik 7.A + 7.B Benecko 17. 1. - 21. 1. 2022
Děvčata z 1. stupně, kroužek keramiky

Přírodopis ve 4.A
V rámci výuky o včele medonosné si spolužačka Nikča připravila nádhernou besedu o životě včel. Přinesla spolužákům ukázat pomůcky včelaře, padlé včely a jako bonus závěrem domácí med k ochutnání. Paní učitelce, paní asistentce i dětem se hodina líbila a moc chutnala
.
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Ve druhém lednovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Do soutěže se přihlásilo úctyhodných 38 mladých zeměpisců.
Soutěžící museli prokázat své teoretické znalosti a aktivní práci s atlasem. Nakonec přišla praktická část. V ní je čekala turistická mapa, kde měřili a určovali vzdálenosti, azimuty a zjišťovali nadmořské výšky.
Ve třech kategoriích byli vyhlášeni tři nejúspěšnější řešitelé, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole ZO.
Vítězům slavnostně předal diplomy a všem poděkoval pan ředitel Mgr. Jaroslav Pleva.
RNDr. Milan Sedláček

Oprava RC aut
Již tři roky máme na ZŠ Školní dvě velká RC auta E- REVO TRAXXAS. Děti si s nimi v odpoledních hodinách jezdí v terénu.
Po náročném tříletém provozu došlo postupně k poruše všech 4 servomotorů řízení na obou vozech. Mohli jsme si zakoupit nové servomotory, ale objednali jsme pouze náhradní kovové převody. Žáci společně se mnou provedli demontáž servomotorů a výměnu poškozených plastových převodů za nové-odolnější kovové. Oprava se nám zdařila a obě auta jsou již opět připravena na náročné terénní jízdy, tentokrát v zasněžené přírodě.
RNDr. Milan Sedláček
Vánoční přání
V období Vánoc chceme potěšit své blízké i široké okolí. Se žáky jsme se rozhodli vytvořit vánoční přání pro seniory a seniorky v domovech důchodců, a to ve Vrchlabí a v Semilech, a dále pro pacienty s roztroušenou sklerózou z Domova svatého Josefa v Areálu Žireč.

Do projektu se zapojily 5. třídy a třídy druhého stupně. Některé vytvářely přání, jiné je nadepisovaly. Potěšilo nás, s jak obrovským zájem se žáci do tvoření přání zapojili,
a nebyly to jen ti. Pomáhali také pedagogičtí pracovníci. Některé žákyně vytvářely přáníčka i ve svém volném čase. Vzniklo tak přes 250 vánočních přáníček.

Kdy jindy si uvědomit, že i maličkost v podobě vlastnoručně vyrobeného přání s osobním věnováním, může vykouzlit úsměv na tváři? A kdy jindy propojit několik generací, než ve vánoční čas? Žákům, žákyním
i pedagogům patří za jejich pečlivou a nadšenou práci velká pochvala.Práce žáků 2. tříd

Kapříci k nám připlavali,

šupiny nám darovali.

Pod talíře si je dáme,

ať peněz dost všichni máme.


Vánoční vycházka 4.B a 4.C
V úterý 21.12. se třídy 4.B a 4.C po rozbalení vánočních dárků vydaly na vycházku k vrchlabskému Betlému. A cestou se taky pořádně občerstvily.

Měření v 6.A
Žáci se nyní v 6. třídě učí počítat obvody a obsahy obrazců. Během projektové hodiny si děti ve třídě změřily různé předměty, kde se vyskytují obdélníky a čtverce. Z naměřených údajů potom v pracovním listu dopočítávaly obvody a obsahy. Projektovou hodinu dokončili žáci doma, kde si získané dovednosti ještě procvičili při měření dalších domácích předmětů.

RNDr. Milan Sedláček
Zima ve družině 2. B

Radovánky na prvním sněhu
Kurz plavání 3.c a 4.c
25. listopadu jsme úspěšně zakončili kurz plavání. Některé děti se zdokonalily ve svém umění, jiné se po nesmělých začátcích nakonec s vodou spřátelily. Všichni dokázali své dovednosti při závěrečné hodině plavání. Obdržely vodní vysvědčení, od plavčíků na rozloučenou poučení o bezpečném chování ve vodě, a pak hurá!!! Na pizzu. Závěrečné pohoštění pro nás připravili manželé Martincovi. Všichni jsme si opravdu pochutnali, neboť
po plavání opravdu vyhládne. Co říci závěrem? Plavčíkům jilemnického bazénu děkujeme za skvělý přístup a manželům Martincovým za vynikající občerstvení. Sportu zdar!

Mgr. Lenka Vlachová

Společné zpívání vánočních koled v hale vrchlabského zámku
Ani tato divná doba covidová, spojená s různými nařízeními, nezmařila tradiční projekt "Vrchlabí a Kowary - napříč generacemi". A tak jsem se dnes 3. 12. se třídou 4.B, kterou jsem si vypůjčila, vypravila na společné zpívání vánočních koled do haly vrchlabského zámku. Chyběly sice ostatní školy a polští přátelé, protože v letech minulých jsme zpívali všichni společně, ale i tak na nás
v hale čekal ozdobený stromek, muzikanti, kteří nás doprovodili na hudební nástroje a spolu s nimi na správný průběh dohlíželi i Mikuláš s andělem a čertiskem. Akce to byla rychlá, ale moc fajn. Myslím, že se nám to všem líbilo a děkujeme za příjemnou atmosféru a nadílku.

Čerti na Liščáku
V naší základní škole se vyrojili čerti už v pátek. Bylo jich požehnaně. Pekelná stvoření doprovázel Mikuláš s anděly. Bylo vidět, že Mikuláš má vše pevně v rukou. Čerti moc nezlobili, spolu s anděly dětem 1. stupně rozdali dárečky a vnesli do školy předvánoční atmosféru. Děkujeme našim deváťákům a jejich třídním učitelům za hezký zážitek.

Mgr. Lenka Vlachová

Atletika hravě ve škole
V týdnu od 22. do 26.11.2021 se na naší škole uskutečnil projekt Atletika hravě ve škole. V rámci tohoto projektu, který zastřešoval Český atletický svaz, probíhaly ukázkové hodiny tělesné výchovy v 1. a 2.třídách. Tyto hodiny vedla lektorka ČAS a trenérka atletického oddílu SK Vrchlabí, paní Dagmar Fišerová, za což ji náležitě děkujeme.

Žáci si parádně zasportovali, hodiny si náležitě užili a poznali, že hýbat se je super!!!


Plavecký kurz 2021 3.A a 4.A
Plavecký kurz 2021 3.A a 4.A

Máme velikou radost ,že jsme letos úspěšně absolvovali plavecký kurz. Pro dnešní závěrečné plavání si plavčíci
pro děti připravili spousty vodních aktivit v podobě opičí dráhy a také si děti zkusily, jaké je spadnout do vody
v oblečení. V samém závěru děti dostaly mokré vysvědčení. Plavání jsme si užili a děti se vždy těšily.

Plavání ZDAR!
Stmelování kolektivu ve třídě 6.A
16.11.2021 proběhla v 6.A netradiční hodina. Navštívil nás paní Mgr. Vlachová-školní preventistka. Zaměřila se na problematiku vzájemných vztahů mezi žáky. Podobný dvojhodinový program probíhal i v září na adaptačním kurzu.
Žáci si vyzkoušeli, jak je důležité vzájemně si naslouchat a respektovat jeden druhého. Hodina nám rychle utekla a dalším výstupem byl třídní strom, který si děti vyrobily v rámci výtvarné výchovy s paní učitelkou Mgr. Vodnárkovou.
Každý žák má na stromě svůj list – vlastní závazek-úkol, který se pokusí plnit tak, aby se klima naší třídy postupně zlepšovalo. Naším cílem je to, abychom se ve třídě všichni cítili bezpečně a vzájemně se respektovali.
RNDr. Milan Sedláček – třídní učitel


3D tisk
V současné době máme na škole 3D tiskárny, které každý týden aktivně využívají žáci, kteří navštěvují kroužek 3D tisku. Jednu tiskárnu jsme získali zdarma, neboť jsme se zapojili do projektu firmy PRŮŠA.
Netiskneme pouze hotové modely, ale žáci si sami připravují své 3D návrhy ve speciálním kreslícím programu. Mezi první výrobky patřily oblíbené klíčenky a přívěsky. Postupně žáci navrhují i složitější projekty.
Děti se naučily připravit vlastní 3D modely, zvládnou jeho převedení na STL soubory a následně jej v programu PrusaSlicer připraví pro tisk. Zvolí si tiskový materiál , sílu vrstvy – kvalitu tisku, výplň modelu v procentech atd. U složitějších modelů musí zvolit při tisku použití podpor, tak aby by byl tisk úspěšný.
Takto upravený model převedou do G-codu, a pomocí SD karty uvedou 3D tiskárnu PRŮŠA do chodu. Se zájmem sledují samotný tisk – sledují jak vrstva po vrstvě uvádí v život jejich 3D dílo.
Děti na kroužku vzájemně spolupracují, pomáhají si a je zde velice příjemná kamarádská atmosféra. Ne všechny modely stihneme vytisknout během kroužku. Máme s dětmi dohodu, že mohou přijít během týdne i o přestávkách a svůj projekt si vytisknou. Tiskárny tak běží často celé dopoledne.
RNDr. Milan Sedláček


Třeťáci a vyučování s cizinci
"Angličani" jsou super. Navíc se naučíme anglickou výslovnost. Je škoda, že musí potom odjet. Cítím se s nima dobře. Doufám, že zas někdy přijedou.
Gabča

Je to pro mě milé, že si můžu zopakovat a naučit nová slova. Mám ráda angličtinu. A jsem ráda, že k nám do třídy někdo takový chodí.
Pepi

Je to pro mne dobrý pocit, protože mě něco nového naučili, a zároveň jsem se u toho pěkně pobavil.
Jonda

Je to příjemný. Moc bych si přála, aby to tak bylo dál.
Sabi

Je to divný, když někdo cizí přijde do naší třídy. Ale zas je to fajn, když vás něco nového naučí.
Ondra

Je to moc moc super. Jsou moc hodní. Moc hodná byla Katarina!
Lucka

Výzva rodičů 1.A k třídní vánoční charitativní akci
Protože tradiční vánoční trhy ve škole nejsou z hygienického hlediska příliš bezpečné, vymysleli rodiče dětí z 1. A třídní miniakci. Děti ve třídě v předvánočním období vyrobí 1-2 výrobky s vánoční tématikou, tyto výrobky donesou domů a rodiče je odkoupí (peníze pošlou do třídní kasičky - hodnota je na zvážení každého rodiče). Pokud se připojí více tříd, může to být první finanční počin pro Dobrého anděla. Klasické trhy, které se uskuteční v jarním či letním období, mohou být pokračováním dobročinné akce.

Děkujeme všem třídám a rodičům, kteří se zapojí.

Projektové dny ve svíčkárně Rodas
Projektové dny strávily děti 2. ročníku ve Svíčkárně Rodas v Prostředním Lánově. Vyrobily si každý několik krásných výrobků a další výrobky si ještě zakoupily. Dětem i učitelkám se ve výrobně velmi líbilo. Velké poděkování patří též zaměstnancům Rodasu za příkladný, velmi milý přístup.

Veselá hodina zeměpisu v 6.A
Žáci se učí o mapách. Aby nebyla výuka pouze teoretická udělali jsme si praktickou pomůcku na výuku vrstevnic. Z kartonů si děti vystřihují jednotlivé vrstvy – vrstevnice a modelují si vlastní krajinu. Vznikají hory, hluboká údolí, kde tečou řeky, nebo se rozlévají jezera. V některých modelech máme lanovky, nebo dokonce balíky sena na loukách za vesnicí. Práce děti bavila a můžete se podívat, jaké rozličné romantické krajiny vznikly.
RNDr. Milan Sedláček

15.11. proběhnou třídní schůzky
Podrobnější informace naleznete v žákovské knížce.

Metodické setkání ředitelů - Nová informatika
V úterý 2.11. se ve společenské místnosti ZŠ Školní Vrchlabí konalo metodické setkání ředitelů a pověřených zástupců základních škol. Setkání bylo zaměřené na téma revize RVP - Nová informatika.
Garantem a zároveň přednášejícím byl pan David Kalivoda, krajský ICT metodik z NPI v Hradci Králové. Diskutované byly zejména otázky změn v RVP ZV týkající se nového pojetí výuky informatiky, ale také hodinové dotace předmětů v ŠVP a mezipředmětové vztahy.

Setkání proběhlo v příjemné pracovní atmosféře a všichni přítomní se shodli na potřebě pokračování v organizaci podobných pracovních setkání.


Kurz první pomoci dětem
V pátek 29.10.2021 se v prostorách ZŠ Školní Vrchlabí uskutečnil seminář pro pedagogy na téma: Kurz první pomoci dětem - zážitkovou metodou.
Semináře se zúčastnilo 43 pedagogů převážně z MŠ a 1. stupně ZŠ z celého správního obvodu ORP Vrchlabí II. Seminář probíhal od brzkých ranních hodin až do pozdního večera. Účastníci se při praktických ukázkách seznamovali se zásadami poskytování první pomoci. Kurz byl zakončen simulovaným zásahem v krizové situaci.
Seminář proběhl pod záštitou SOHL - MAP Vrchlabí pro Vrchlabsko.

Fotbalový turnaj v malé kopané
V úterý 26. 10 se žáci naší školy zúčastnili okrskového turnaje v malé kopané. Turnaj se uskutečnil za krásného, slunečného počasí na umělé trávě fotbalového stadionu Vejsplachy a probíhal ve dvou kategoriích. V obou kategoriích jsme obsadili druhá místa za vítěznou ZŠ Nám. Míru. Turnaj se uskutečnil s podporou grantu města Vrchlabí a ceny byly pro všechny účastníky.
Informační a poradenské středisko ÚP v Trutnově
Žáci 9. B navštívili Informační a poradenské středisko ÚP v Trutnově. Získali spoustu nových informací důležitých k volbě SŠ.
Každý žák obdržel Atlas školství. Společně pracovali na zadaných úkolech. V listopadu IPS ÚP navštíví žáci 9.C a 9.A.


Družina
Naše oddělení má 28 šikovných a veselých dětí z první a ze třetí třídy. Každý den se snažíme chodit ven na čerstvý vzduch, aby děti měly co nejvíce aktivit spojených s pohybem, který je jim tak přirozený. Sportujeme na hřišti, v tělocvičně, ale i v přírodě.
Za špatného počasí se věnujeme činnostem v naší krásné třídě, kde máme zcela nový nábytek. Děti navlékají korálky, čímž si procvičují jemnou motoriku, nebo vyrábí různé výrobky. Naposledy jsme si zkrášlili oddělení nádhernými muchomůrkami. Můžete se podívat na naše fotografie.

R. Sedláčková, vychovatelka.

Pythagorova věta – 8. ročníky
Žáci osmých ročníků nyní probírají Pythagorovu větu. Během projektové hodiny si naši osmáci ověřili platnost této věty v praxi.
Měřili tabuli, dveře, okno, pingpongový stůl, lavici, obraz a další předměty s pravým úhlem.
Pomocí Pythagorovy věty zjistili délku přepony těchto obrazců, kterou následně porovnali s naměřenou hodnotou.
Žáci pracovali ve skupinách, zopakovali převody jednotek, naučili se správně odečítat naměřené hodnoty. Následovalo zpracování a porovnání vypočtené hodnoty s naměřenou délkou úhlopříčky.
Skupinová práce se žákům líbila, zadané úkoly všichni splnili. Měřením jsme si opravdu potvrdili platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku.
RNDr. Milan Sedláček.


Setkání řídících pracovníků škol a školských zařízení
Ve dnech 14. a 15.10.2021 jsem se zúčastnil dvoudenního setkání řídících pracovníků škol a školských zařízení, které proběhlo pod záštitou MAP ORP Vrchlabí II v parkhotelu Skalní město.
Společně s lektory Mgr. Josefem Miškovským, Ph.D. a Ing. Michalem Hátlem jsme se věnovali tématu Školní akční plány a strategické plánování. Školení probíhalo formou diskuze a vzájemného sdílení zkušeností.
Diskuzní část semináře byla doplněna o praktické ukázky interaktivních výukových pomůcek.
Celá akce byla výborně zorganizovaná, za což patří velké poděkování paní Mikšíkové a paní Hebké z odboru školství MÚ Vrchlabí.

Mgr. Jaroslav Pleva
ředitel ZŠ Školní Vrchlabí


Doba Kamenná 6. třídy
V dějepisu v 6. ročnících probíráme dobu kamennou. Výuku jsme dětem zpestřili praktickými činnostmi, kterými se zabývali naši předci v neolitu.
Žáci vyrobili krásné nástroje z doby kamenné. Pěstní klíny pazourky, palice, luky, oštěpy a šípy s kamennými hroty. Někteří se pustili do výroby kopií Věstonické venuše a modely se jim opravdu vydařily.
Společně jsme lovili mamuty, nebo sváděli souboje s jeskynními medvědy.
Během adaptačního kurzu děti stavěly v lese zmenšeniny pravěkých přístřešků a dlouhých domů, v kterých naši předci v neolitu na našem území přebývali.
A tak jsme zase trochu naplnili to známé rčení : „Škola hrou."

RNDr. Milan Sedláček

Zahájení výuky AJ v 1. a 2. třídách
Letošní rok byla zahájena výuka anglického jazyka pro žáky 1. a 2. tříd. Žáci se učí zábavnou formou her, písniček a motorických cvičení.
Běh zámeckým parkem
7.10. 2021 se žáci prvního stupně zúčastnili Běhu zámeckým parkem. Na start nastoupilo celkem 57 závodníků z naší školy. V kategorii prvňáčků obsadil první místo Johan Jüptner a druhé místo Šimon Zábrodský.

V kategorii druháků (ročník 2014) se na druhém místě umístila Eliška Pacnerová a Jakub Klazar.

V kategorii pátých ročníků obsadila v dívčí kategorii první místo Barbora Kočí, třetí místo Agáta Auersvaldová a v chlapecké kategorii druhé místo David Binder.

Gratulujeme všem vítězům a děkujeme za reprezentaci školy všem závodníkům!

Výrobky z kaštanů
Děti z 1.A nasbíraly kaštany a vyrobily si z nich krásné housenky. Při této práci se podívaly i na pohádku Sametka, zopakovaly si učivo o podzimu a také jak vzniká z housenky motýl.


Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2021

Školení pedagogů

Naše škola se aktivně připravuje na změnu výuky informatiky a robotiky, která má dle nařízení MŠMT ČR vejít v platnost nejpozději v roce 2023.
Abychom byli připraveni na tyto rozsáhlé změny ve výuce, budou muset učitelé absolvovat celou řadu školení a vzdělávacích programů.
Zúčastnil jsem se projektu EDUbus. Podrobně jsem se seznámil s malými roboty, které budou žáci používat při výuce na prvním a druhém stupni všech základních škol.
Naše škola se výuce robotiky věnuje na druhém stupni již 5 let a tak máme určitý náskok. Získané zkušenosti určitě využijeme v přípravě nového vzdělávacího plánu naší školy.
Naštěstí jsme před 5 lety zvolili platformu robotů LEGO EV3, která se bude používat i
v novém formátu výuky informatiky a robotiky na základních školách.
S těmito roboty naši žáci získali třetí místo na mezinárodní robotické soutěži v Brně, které se pravidelně účastníme.

RNDr. Milan Sedláček

Krkonošské sportovní hry
Dne 1.10.2021 proběhly v areálu Vejsplach ve Vrchlabí závody v atletice. Zúčastnili jsme se v kategorii mladších i starších žáků i žákyň.

Zcela excelentní pro Liščák byl běh starších žáků na 100 metrů, kde Karel Havlíček, Antonín Babič a Jan Roth obsadili první tři místa. Na stupních vítězů byl dále Tomáš Pauer (60m, skok vysoký), Alexandra Stužková (hod kriketovým míčkem), Karolína Němečková (skok vysoký), Elen Horská (hod kriketovým míčkem), Jan Roth (1500m), Karel Havlíček (hod kriketovým míčkem), Daniel Čepelka a Jakub Petrlík (skok vysoký).

Štafetu 4 krát 60 m opět vyhráli chlapci z naší školy.

Závody se vydařily, počasí bylo slunečné, děti si je hezky užily.


Adaptační kurz 6.A 2021
Třída 6.A se zúčastnila adaptačního kurzu na Benecku.
Dvoudenní pobyt byl zaměřen a stmelení nového kolektivu.
Hráli jsme socializační hry, navštívila nás školní preventistka krizového chování, která měla pro děti připravený zajímavý program. Byl se na nás večer podívat i pan ředitel Mgr. J. Pleva.

Děti luštily šifrované zprávy, pracovaly s mapou a buzolou. Všichni se výborně bavili při veselých soutěžích - kroužky, rybolov, sestřelování plechovek, hod na přesnost a závody v pytlích.

Zdolali jsme vrchol hory Žalý, navštívili Rovinka a cestou zpět stavěly děti v lese pravěká obydlí.

Všichni si užili večerní karneval v maskách a diskotéku.

Vrcholným zážitkem pro všechny byla noční stezka s oběšencem a svítící hlavou. Tma byla opravdu strašidelná a některé dívky uronily i nějakou tu slzičku - někdy i celý rybník slz.

Adaptační kurz se nám vyvedl, všichni jsme se pobavili a užili si krásné dny.

RNDr. Milan Sedláček - třídní učitel.
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik pro školní rok 2021/2022 letos absolvují 3.a 4.třídy. V loňském školním roce se z důvodu koronavirových opatření, bohužel, konat nemohl.

Diakonie ČCE Vrchlabí
na dopravním hřišti
Ve středu 29.9.2021 naše sportovní a dopravní hřiště využili k dobře strávenému sportovnímu dopoledni žáci Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí.

RC auta - E REVO TRAXXAS
1 : 8 na naší škole.
Vždy v pondělí od 14 hodin mohou žáci naší školy jezdit s terénními auty E - REVO TRAXXAS.
Jízdy probíhají za dobrého počasí na školním hřišti, nebo na louce před školou.
Děti se naučí řídit silná auta 4x4, která mohou dosahovat rychlost až 110 km/h. Budou provádět základní údržbu, drobné opravy, výměnu a nabíjení akumulátorů.
Možná budete překvapeni, ale zatím máme více pilotek
z řad děvčat, než chlapců.
Důležité je, že jsou děti venku na čerstvém vzduchu, hrají si a baví je to.

Veškeré tyto aktivity, které pomáhají u žáků rozvíjet polytechnické znalosti a dovednosti se realizují díky finanční podpoře firmy ŠKODA AUTO a.s. a zřizovatele školy - Města Vrchlabí.

Kdo má zájem o zkušební jízdy, domluví se vždy s panem učitelem RNDr. Milanem Sedláčkem, který tento projekt na naší škole realizuje.
RNDr. Milan Sedláček – těším se na další piloty.
Ro modely ZŠ ŠKOLNÍ
ČESKO-POLSKÝ PROJEKT VRCHLABÍ-KOWARY
23.-24.9.2021 proběhla první část česko-polského projektu Vrchlabí a Kowary - napříč generacemi, Geologická exkurze do Krkonoš. Deváťáci ZŠ Školní a žáci dvou kowarských základek nejprve navštívili hornické muzeum v Černém Dole, nahlédly do lomu na dolomitický vápenec a pak v českopolských týmech vyplňovali pracovní listy na naučné hornické stezce Berghaus. Večer DJ Gedži (Jitka Absolonová) uspořádal pro účastníky projektu diskotéku. V pátek si žáci rozšíříli obzory o geologii a geomorfologii Krkonoš na přednášce M. Skalky v ekocentru Správy KRNAP KRTEK a na venkovní expozici v zámeckém parku. Odpoledne byl projekt zakončen návštěvou podzemí v hornickém muzeu v Harrachově a návštěvou Mumlavských vodopádů. Těšíme se na druhou část projektu, která proběhne 7.-8.10. na polské straně Krkonoš. Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

EDU BUS
17.9.2021 žáci šestých ročníků ZŠ Školní navštívili v rámci polytechnického vzdělávání Edu Bus, který zajistil MAP Vrchlabí. Žáci se seznámili s alternativními zdroji energií a se suchým ledem - jeho vlastnostmi, využitím a prakticky si chování suchého ledu ověřili laboratorními pokusy.
Pokračujte do galerie kliknutím na obrázek
Ředitelské volno 27.9.2021
Z technických důvodů bude na pondělí 27. 9. 2021 vyhlášeno pro žáky ředitelské volno.

Diakonie ČCE Středisko Světlo
ve Vrchlabí na dopravním hřišti ZŠ Školní
Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí využilo 16.9.2021 naše školní a dopravní hřiště pro klienty služby Sociální rehabilitace Spirála. Klienti si protáhli svá těla na koloběžkách a společně zde strávili cca 2 hodiny na čerstvém vzduchu.
Odcházeli spokojeni a v dobré náladě, s úsměvem na rtech a slibem, že zase přijdou!

Výuka ČJ pro cizince
  • je určena pro celou oblast ORP Vrchlabí
  • od 1.9.2021 je naše škola zařazena mezi vybrané školy určené ke vzdělávání cizích státních příslušníků.
  • vzdělávací program zabezpečují Mgr. Zdena Hrnčířová a Mgr. Jana Formanová

Seznamovací třídní schůzky 9.9.2021
  • ve čtvrtek 9.9. proběhly na naší škole seznamovací třídní schůzky, byla tak založena tradice v rámci navázání a zlepšení komunikace mezi pedagogy a rodiči
  • vysoká účast zákonných zástupců dokazuje, že jsme vykročili správnou cestou
  • od 16 hodin se konaly třídní schůzky na 1. stupni a od 17 hodin na 2. stupni
  • všem rodičům za účast děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Fotbalový turnaj vrchlabských mateřských škol a žáků 1. tříd

Ve dnech 9. a 10.9. se ve spolupráci ZŠ Školní Vrchlabí a FC Vrchlabí uskutečnil fotbalový turnaj vrchlabských mateřských škol a žáků 1. tříd.


Turnaje se zúčastnila MŠ Komenského, MŠ Letná a Dvořákova, MŠ Labská, MŠ Jiráskova a ZŠ Školní Vrchlabí. Celkový počet zúčastněných dětí přesáhl počet 170.

Hlavním pořadatelem akce byl Mgr. Miroslav Hanuš, kterému se za finanční podpory města Vrchlabí, povedlo uspořádat krásné sportovní dopoledne, za což mu patří velké poděkování.


Děkujeme také všem zúčastněným zástupkyním škol a školek, že umožnily účast dětí a podpořily je ve sportování. Děti si to parádně užily.


_ _

Mgr. Jaroslav Pleva

ředitel ZŠ Školní Vrchlabí

Fotogalerie
Více obrázků najdete zde: