Aktuality
V pondělí 3.12. proběhlo v ředitelně ZŠ Školní Vrchlabí ocenění žáků, kteří naší školu vzorně reprezentovali na gymnastickém čtyřboji "Špindlerovští mušketýři". Velké poděkování a pochvala za vzornou reprezentaci patří těmto žákům: Gabča Gančarčíková, Ellen Marxová, Adélka Schreierová, Rozárka Plecháčová a Kája Hanč.

Liščata vyzdobila zámek


První prosincový den se na našem zámku probudila vánoční atmosféra, a to ozdobami na stromeček, které vytvořili žáci naší školy. Do vánočního hávu jej ozdobila naše 9.B

Doučování ČJ cizinců - Návštěvnické centrum KRNAP ve Vrchlabí - edukační program


Ve dnech 29.11. a 30.11.2023 jsme s dětmi navštívili Muzeum Krkonoš, kde nás paní průvodkyně provedla expozicí sledující člověka v Krkonoších od minulosti po současnost.

Příběh krkonošské přírody a jejího soužití s člověkem, spolu s osvětou, jak chránit a zlepšovat životní prostředí. Dětem se v Návštěvnickém centru KRNAP moc líbilo a mně také. Děti mile překvapily nápaditými dotazy i znalostmi týkající se Krkonoš, ekologie a člověka.

Cestou jsme si prohlédli zasněžený zámecký park, zopakovali jsme si, co si z exkurze odnášíme. Občas někoho zasáhla sněhová kulička a i když nás nohy bolely a na dětech byla vidět únava, šli jsme domů spokojení a šťastní.

autor: Vlasta Chlupová

Výroba vánočních přání do domova pro seniory - 4.B

Zdravý životní styl s p.Kalibou. ve 4.A

4. oddělení si užívá prvního sněhu

Vánoční dílny prvňáčků ve spolupráci s Diakonií.
BESEDA SE ZAMĚSTNAVATELI

V pondělí 27.11.2023 proběhla od 17 hodin v zasedací místnosti ZŠ Školní Vrchlabí očekávaná beseda zástupců největších vrchlabských zaměstnavatelů s rodiči našich žáků i samotnými žáky. Závod ŠKODA AUTO a.s. reprezentoval Ing. Ivan Slimák, Ph.D., Kablo Vrchlabí s.r.o. Ing. Tomáš Vrbata a ARGO-HYTOS s.r.o. Ing. Milan Bezdíček. Pozvání přijal také pan místostarosta PhDr. Michal Vávra.

Tématem včerejší besedy byl pohled výše zmiňovaných osobností na problematiku vzdělávání a jejich potřeb a požadavků na nové zaměstnance.

Setkání bylo pro rodiče velkým přínosem. Zejména v otázkách vzdělávacích oblastí, ve kterých mohou své děti podpořit a otázkách kam směřovat jejich zájmy tak, aby se uplatnily na trhu práce, získali mnoho užitečných informací.

Rodiče byli s průběhem meetingu velmi spokojení, proto jsme se na konci včerejšího setkání domluvili na pokračování těchto akcí.

O následujícím termínu vás budeme včas informovat.

Za účast děkujeme všem výše zmiňovaným osobnostem a samozřejmě také všem přítomným rodičům.


Těšíme se na další společná setkání!

V pátek 24.11. prvňáčci zakončili 6. lekcí kurz bruslení.
V úterý 21.11.2023 se ve sportovní hale v Hostinném konalo okresní kolo ve florbale. Naši chlapci ze 6. a 7. tříd obsadili krásné 1.místo a postupují do Krajského kola, které se koná 12.12. v Jičíně. Kluci, gratulujeme !!!
Podzimní tvoření – 2. oddělení
Renata Sedláčková
Nová polytechnická stavebnice INFENTO
Naší škole se podařilo získat grant od ŠKODY AUTO a.s. ve výši 150 000 Kč. Z finančních prostředků jsme zakoupili 2 moderní polytechnické stavebnice INFENTO. S nimi pracují děti v technickém kroužku a budou zařazeny i do výuky fyziky a pracovního vyučování. Po dvou měsících poctivé práce mladí „ inženýři „ dostavěli a zprovoznili první elektro minibike. Ten je poháněn elektromotorem a umožňuje žákům užít si tu pravou elektro-mobilitu a zábavu. O první jízdy byl opravdu velký zájem a na chodbě školy se projížděly i odvážné dívky.
RNDr. Milan Sedláček
Školní stávka
Vážení rodiče,
jistě jste zaregistrovali, že školami i veřejností rezonuje otázka školské stávky stanovené na 27. 11. 2023. Drtivá většina zaměstnanců naší základní školy se k této stávce připojí. Znamená to, že celá škola, školní družina a školní jídelna budou dne 27. 11. 2023 uzavřeny.
Škola se do stávky nezapojuje kvůli navyšování platů pro pedagogické zaměstnance, nýbrž kvůli snižováním finančních prostředků v celém sektoru školství, které má zásadní vliv na dělení tříd na odborné předměty, nebo na čerpání finančních prostředků pro asistenty pedagogů.
Pokud by došlo k dohodě mezi MŠMT a školskými odbory, nebo jakékoliv jiné změně, budeme Vás informovat. Děkujeme za pochopení.

Exkurze 2 tříd - Detoa Albrechtice s.r.o., Jiřetín pod Bukovou - muzeum hraček, prohlídka továrny, kreativní dílny a podniková prodejna


Dne 16. 11. 2023 žáci druhých tříd navštívili v rámci výuky továrnu na výrobu hraček v Jiřetíně pod Bukovou s více jak stoletou tradicí. Průvodkyně nás v muzeu seznámila s historií továrny. Na vlastní oči jsme viděli historické stroje a mohli jsme si prohlédnout dobové hračky. Poté nás provedla továrnou na výrobu hraček, a zde začalo to pravé dobrodružství, pronikali jsme do tajů výroby hraček, dozvídali se spousty zajímavostí souvisejících s výrobním procesem. V kreativní dílně si pak děti mohly vyrobit hračky, dle své fantazie.

Na závěr si v podnikové prodejně každý z nás zakoupil nějakou drobnost, památku. Celá exkurze se nám Všem moc líbila a tvořivost dětí byla bezmezná, kouzelná.

V rámci exkurze nám průvodkyně položila otázku:" Poznáte co továrna připomíná?"

Děti znaly odpověď ihned, poznáte i Vy co továrna připomíná a v čem byl záměr architekta?

Právní povědomí


Orientovat se ve světě dospělých není nic jednoduchého. Proto jsme pro žáky 8. a 9. ročníků na konci října uspořádali besedu s Mgr. Jakubem Jebouskem z Okresního soudu v Trutnově. Hravou formou přiblížil našim teenagerům svět práva, když společně diskutovali a hledali správná řešení u připravených kazuistik.
Budovat právní povědomí u žáků považujeme za důležité, neboť neznalost zákona neomlouvá.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP
Na začátku října nás (3. A a 3. C) zaujala výzva pana ředitele Matase ze Stezky korunami stromů v Janských Lázních. Sice máme malé děti, ale s kolegyní jsme se rozhodly, že 2 výrobky s dětmi na Halloweenskou stezku zvládneme. Rozhodly jsme se pro duchy a netopýry. Odměnou za výrobky nám byly volné vstupenky pro děti, které je mohly využít po celý halloweenský víkend. Byl to od kolektivu pracovníků Stezky skvělý nápad, děti vstupenky využily a posíláme na fotkách strašidelnou deštivou, sychravou a ponurou atmosféru v pátek večer a krásné fotky i za denního světla. Děkujeme za výzvu, všechny své výrobky jsme našli a posíláme
i ostatním výrobkům. Byl to skvělý zážitek, díky za něj!!!
Exkurze v závodě ŠKODA AUTO a.s. Vrchlabí
Začátkem listopadu jsme připravili pro žáky osmých a devátých ročníků zajímavou exkurzi do vrchlabského závodu ŠODA AUTO a.s.
Žáci navštívili novou výrobní halu, kde se vyrábí automatické převodovky pro celý koncern VW. Seznámili se s jednotlivými částmi výroby. Všichni obdivovali velký počet robotů, vysokou automatizaci výroby a přesnou a pečlivou práci všech zaměstnanců. Zkušení průvodci podali žákům vyčerpávající informaci o výrobě a užití moderní převodovky.
Ve druhé – praktické části exkurze žáci aktivně pracovali v tréninkovém centru vrchlabského závodu. Zde si všichni vyzkoušeli měření s přesností na tisíciny milimetrů, sestavovali také části převodovky. Zajímavým zpestřením byla i autodráha. Zde si každý vyzkoušel, jak je důležité jezdit co nejrychleji, ale zároveň bez nehod – tato činnost simuluje výrobu, kde musí zaměstnanci pracovat rychle, ale zároveň absolutně pečlivě a přesně. Děti velice zaujala i ukázka virtuální reality, která dnes pomáhá inženýrům například při konstrukci elektromobilů. Virtuální realitu postupně zařazujeme do výuky i na naší škole.
Exkurze se všem žákům velice líbila. Určitě mnohým chlapcům a děvčatům pomůže při jejich volbě budoucího povolání. ŠKODA AUTO a.s. má zájem o mladé a perspektivní pracovníky s technickým vzděláním a nabízí jim velmi dobré uplatnění a celoživotní profesní růst.
Během exkurze se setkal ředitel školy pan Mgr. Jaroslav Pleva s ředitelem vrchlabského závodu panem Ing. Ivanem Slimákem Ph.D. Oba se dohodli na další spolupráci „Škodovky“ s naší školou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za velmi zajímavou exkurzi a budeme se těšit na další spolupráci.
RNDr. Milan Sedláček

Říjen ve 6. oddělení

Říjen ve 4. oddělení

Doučování ČJ žáků cizinců – 1. a 2. třídy

Náš barevný rok
Během těchto 2 měsíců jsme se navzájem nejen seznámili a poznali, ale našli jsme k sobě cestu. Vytvořili jsme si bezpečné prostředí a tak nás vzájemné hodiny baví. Prvňáčků máme v naší skupince 6 a druháčků 5 . Výuka češtiny jako druhého jazyka má svá specifika ,takže trpělivost a dostatek času na práci je samozřejmostí.V hodinách pracujeme podle principu formativního vzdělávání a důležitým je pro nás wellbeing - každý žák má ve své třídě -skupině své místo a postavení, každý má právo na své pocity i na ocenění.
Témata, kterými jsme si během září a října prošli:
SEZNÁMENÍ /pozdravy formální i neformální, učíme se používat sloveso BÝT, moje rodina – pojmenování členů rodiny a jaký kdo je, země původu/.
NAŠE ŠKOLA /pojmenování osob spojených s prostředím školy, omluvy, žádost o pomoc, seznámení s prostředím školy, lokalizace: nahoře,dole,vpravo vlevo.
MOJE TŘÍDA / znám svoje učební pomůcky, používám zájmeno moje,tvoje a přídavná jména : jaká je ta tužka, jaký, jaké….., rozumím školním instruckím, jak se chovám při vyučování, co mohu naopak dělat o přestávce. Víme, co znamená slovo PŘED, ZA, PRVNÍ a POSLEDNÍ, MEZI.
ROČNÍ OBDOBÍ / umíme 4 roční období, učíme se 12 měsíců, známe dny v týdnu, orientace v čase/
Podzim / symboly tohoto ročního období, vnímáme počasí a co můžeme dělat za aktivity venku, umíme barvy, naučili jsme se pohybové říkanky,které nám zpestřují hodiny /
Metody
Metoda názornosti: / scénky, hra s panenkou Anežkou, nebo hra s autíčky,která nám od startu ukazují, kde jsme nyní a jaké jsou naše možnosti, co bychom chtěli umět a jak to tedy uděláme, stanovíme si kdy chceme, aby autíčka dojela do cíle/. Obrázkový slovníček / pexeso, domino, výukové kartičky/
Metoda k rozvoji kompetence porozumění : /čtení krátkých pohádek s porozuměním , praktické ukázky/ …..následuje kresba a povídání .
Kresba a pracovní listy: pomocí kreslení si děti utváří klíčové kompetence, rozvoj fantazie , představivosti, porozumění , zdokonalování hrubé i jemné motoriky, rozšíření slovní zásoby - vyprávění o své kresbě adal. Druháčci se již procvičují i ve čtení a ve psaní.
Metoda k rozvoji kompetence komunikace: mezi žákem a učitelem i žáky navzájem ..na počátku hodiny si řekneme, jak se dnes máme - učíme se vyjadřovat své pocity, učíme se naslouchat druhým, posléze si naplánujeme cíl hodiny, na konci hodiny krátké vyhodnocení – především sebereflexe a ocenění mezi spolužáky, nakonec paní učitelka každému z dětí pochválí, co se mu opravdu povedlo a co ještě zatím ne a na čem budeme příště pracovat.
Metoda k rozvoji skupinové práce: často pracujeme a hrajeme různé hry ve skupinách .
Pomůcky: palec,semafor,emoční barometr - smajlík, naše kouzelná krabice se vzkazy a odměnami
Zdroje: META, O.P.S., INKLUZIVNÍ ŠKOLA, NPI adal.

Děti jsou milé, snaží se podle svých sil, pracují s chutí a již pozorujeme i drobné úspěchy……….

autor: Vlasta Chlupová
Doučování ČJ žáků cizinců – 3. a 7. třídy
Víme co chceme …

S touto skupinou bylo seznamování jednodušší, protože se většina z nás už znala z minulého šk. roku. Takže na prvních hodinách byl prostor nejen pro představení nových žáků a seznámení se se všemi členy skupiny, ale dlouze jsme si vyprávěli o zážitcích z prázdnin. Zajímavé bylo porovnání s plány,které jsme si psali na konci školního roku. Do naší skupiny patří 5 třeťáků, 4 páťáci a 2 šesťáci. Takže skupinové práce nás hodně baví , protože se můžeme rozdělit buď na starší a mladší žáky, to zejména při opakování gramatiky, nebo je skupina sestavena tak, aby mohla probíhat pomoc i zpětná vazba od starších žáků a žákyň.Témata, kterými jsme si prošli během září a října jsou dost podobná těm,které jsme probírali vloni a nyní probíráme se skupinou prvňáků a druháků jen v rozsáhlejším a náročnějším obsahu.Přidáváme více gramatických cvičení a zaměřujeme se na nedostatky ,které žáci sami zpozorují při výuce ve škole.

TÉMATA + GRAMATIKA:

Seznámení :/Umím vyprávět o sobě? Vím jak správně pozdravit? Pojmenuji správně členy své rodiny? Zvládám komunikační cvičení?/. Gramatika: používáme osobní ,přivlastňovací i ukazovací zájmena, číslovky, zdrobněliny, základní slovesa v různých osobách a časech.
Naše škola, moje třída: / Znám adresu své školy? Vím ,jak se jmenuje moje paní učitelka? Vím proč chodím na doučování ČJ a co mi to má přinést?/. V gramatických cvičeních opakujeme učivo z 2. třídy. Pomocí předložek v,ve,do,na se učíme skloňovat podst. jména. V rámci školních i mimoškolních aktivit časujeme slovesa.
Můj rok: / orientace v čase – rok, roční období, měsíce, týden, dny, hodiny/ Odpovídáme na otázky: Kdy? Kde? Jak? Kde jsi? Co děláš? S použitím správných předložek , podstatných jmen a sloves ve správné osobě a času si dlouze vyprávíme. Učíme se používat číslovky základní i řadové, učíme se pomocí otázek: Jaký, Jaká, Jaké, používat přídavná jména.
Podzim: /charakteristika podzimu : měsíce, ovoce a zelenina, činnosti,počasí, zvířata, čas – v rozsahu učiva 5. třídy /. Zadáváme společné projekty i samostatné refráty na téma podzimu. Společně se radujeme z dobře vykonané práce a nešetříme vzájemným oceněním ,někdy padne i zpětná vazba typu ještě to není ono,ale když opravíme to a to bude to skvělé ...
V druhé polovině října se pouštíme společně do určování stavby slova, abychom se s chutí mohli pustit do učení vyjmenovaných slov. Tady se budeme muset rozdělit na třeťáky, kteří se toto téma teprve učí ve škole a na ty ostatní……..
V našich hodinách pracujeme na principech formativního vzdělávání a především si užíváme společně stráveny čas.
Pomůcky: učíme se používat semafor, palec, emoční barometr, naše kouzelná krabice vděčnosti, formativní hodnocení,pracovní listy, učivo ze školy a samozřejmě sladké odměny.

Děti si navzájem pomáhají, chovají se k sobě s respektem. Za mně jim patří obdiv a úcta. Když si jiné děti užívají her a zájmových kroužků, ony se učí českému jazyku. Děti ,víme co chceme,kam chceme dojít, proč a kdy? Uvidíme… . Nejdůležitější pro nás je bezpečné prostředí, vzájemná úcta ,uznání a seberealizace.

autor: Vlasta Chlupová

SOPTÍK


Na naši základní školu zavítali příslušníci HZS Vrchlabí. Setkali se se žáky 2. ročníků. Povídali si s nimi o své práci, zopakovali s nimi důležitá telefonní čísla a učili je, jak zachovat klid a chladnou hlavu při mimořádných situacích. U jedné návštěvy nezůstaneme. Za měsíc se těšíme na setkání se Soptíkem znovu. Děkujeme našim hasičům.

Zapsala: Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

Jak nenaletět dezinformacím


V současné době je pro nás těžké vyznat se ve světě plném různých informací. Jsme jimi doslova zahlceni. O tom, jak rozpoznat dezinformace si povídali žáci 8. a 9. ročníků s Mgr. Ondřejem Tichotou. Dověděli se, co jsou dezinformace, proč vznikají, jak ověřit informace i jak se bránit jejich šíření. Naučit naše děti bránit se podobným jevům a umět samostatně myslet je v současné době velmi důležité.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

Královehradecký kraj


Zdravý životní styl


Opět k nám zavítal Mgr. Martin Kaliba z Univerzity Hradec Králové, aby navázal na preventivní programy z loňského roku, které si žáci díky tomuto lektorovi velmi oblíbili. Děti se učí dobrým vztahům i zdravému přístupu k životu formou her typu win-win, řešením úkolů ve skupinách i povídáním. Program je připraven pro žáky 1. až 7. ročníků.
Zajistit kvalitní preventivní programy se nám daří díky dotacím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje i ochotné spolupráci Mgr. Martina Kaliby.

Zapsala: Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP
Fotbalový turnaj škol
V úterý 17. října 2023 se ve Vrchlabí na UMT konal fotbalový turnaj. Turnaje se zúčastnily 4 školy. 2 školy z Vrchlabí a další ZŠ Lánov a ZŠ Hostinné. Naši starší žáci (8. - 9. třída) se umístili na 2. místě, zatímco naši mladší hráči (6. - 7. třída) obsadili 1. místo.
Děkujeme všem za reprezentaci školy

Mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab
Třída 8. A navštívila mobilní laboratoř Škoda EDULab.
Žáci se seznámili s moderními technologiemi jako je robotika, umělá inteligence, 3D tisk, virtuální realita nebo AI. Díky představeným technologiím v EDU.Labu žáci nahlédli do zázemí jedné z největších automobilek ve střední Evropě. Podrobně se seznámili i s úspěšným elektromobilem ŠKODA ENYAQ. Během týdne si laboratoř prohlédnou i další třídy naší školy.
RNDr. Milan Sedláček

Soutěž o nejpovedenějšího Kaštaňáka

Žáci třídy V.A se zúčastnili soutěže o nejpovedenějšího Kaštaňáka z přírodnin. Soutěž pořádá KRNAP ve Vrchlabí. Moc jsme si to užili!

Běh zámeckým parkem

Ve čtvrtek 12.10.2023 se 91 žáků z 1 stupně naší školy zúčastnilo Běhu zámeckým parkem. Všichni zvládli závody na výbornou. Mnozí byli vítězi ve svých kategoriích ve kterých startovali podle ročníků narození. 1.třídy 1.místo Ondřej Nyklíček 2.místo Jonáš Paulíček, 2.třídy 1.Kateřina Kracíková, 2.místo Jiří Janák, 3.místo Alice Zelinková, 3.třidy 1.místo Kateřina Kejzlarová, 3.místo Šimon Zábrodský, 4.třídy 1.místo Tomáš Havel, 5.třídy 1.místo Zuzana Hanáková, 2.místo Viktorie Ničová, Patrik Tomášek, 3.místo Nikol Fléglová, Jan Hylmar, Jakub Jaroš.

Žáci 1.tříd zahájili v pátek 6.10. výuku bruslení pod vedením instruktorů HC Vrchlabí.

RC auta na ZŠ Školní
Krásné podzimní počasí využívají žáci k jízdám s terénními RC auty REVO TRAXXAS. Pokud se nám něco porouchá, rychle objednáme náhradní díly a provedeme opravu. Na fotografiích si můžete prohlédnout výměnu tlumiče a opravu přední nápravy.
Vedoucí kroužku RNDr. Milan Sedláček

Září ve školní družině
Naše úspěchy v soutěži "Energie a civilizace"

Dne 21. 9. 2023 předal pan ředitel Mgr. Jaroslav Pleva hodnotné ceny vítězům soutěže Energie a civilizace. Tuto zajímavou výtvarnou soutěž uspořádalo město Vrchlabí společně se Škoda auto a.s. Naši žáci obsadili přední místa a tento úspěch bude určitě inspirací pro další školní i mimoškolní akce.

Sportovní den pro MŠ


Za krásného slunného počasí se ve středu 13.9. uskutečnil již tradiční Sportovní den pro MŠ. Pořadatelem byl opět Mgr. Miroslav Hanuš, který ve spolupráci s FC Vrchlabí a ZŠ Školní Vrchlabí, pro děti připravil dovednostní soutěže a fotbalový turnaj. Nutno podotknout, že zde nešlo o výsledky, ale o zážitky. A těch děti nasbíraly více než dost. Této sportovní akce se zúčastnily všechny vrchlabské MŠ, za což jim patří velké poděkování. Velké poděkování patří také MÚ Vrchlabí, který pořádání této akce podpořil finančně.
Letošní ročník se opět vydařil a my se už nyní těšíme na Sportovní den v příštím roce.

Vítání prvňáčků


Za krásného slunného počasí jsme za přítomnosti pana místostarosty PhDr. Michala Vávry přivítali letošní prvňáčky. Po krátkém proslovu pana ředitele a pana místostarosty se děti vydaly po stopách štěňátka, žabičky a Ferdy mravence do svých krásně vyzdobených tříd. Tam je čekal krátký program a soutěže, které si pro ně připravily paní učitelky. Na závěr ještě na děti čekalo sladké překvapení.
Celý program proběhl v příjemné a uvolněné atmosféře, za což všem zúčastněným děkujeme.

Více fotografií naleznete zde:
https://www.rajce.idnes.cz/fotojn/album/zahajeni-skolniho-roku-2023-2024

Na závěr školního roku jsme ocenili žáky I. stupně, kteří nás výborně reprezentovali v různých sportovních soutěžích.


Parta níže uvedených mladých sportovců a sportovkyň dokázala vyhrát okresní a krajská kola v přehazované a vybíjené, někteří dokázali vyhrát soutěž v atletickém trojboji.
Velké poděkování tedy patří těmto žákům:

Petra Kejzlarová 3A
Nikol Fléglová 4B
Zuzana Janatová 4B
Šimon Kafka 4C
Aytan Kurcanová 5A
Fikriye Kurcanová 5A
Viktorie Mojko 5A
Natálie Kosinová 5A
Kryštof Řezníček 5A
Valentýna Auerswaldová 5B
Viktorie Bulušková 5B
Kateřina Pacnerová 5B
Dominika Novotná 5B
Matyáš Martin 5B
Ladislav Lacko 5B
Dominik Troják 5C
David Fedor 5C
Lucie Grofová 5C

Velké poděkování patří také paní učitelce Týně Exnerové a Kateřině Doudové, které žáky výborně připravili.


Slavnostní ocenění žáků


V pondělí 26.6.2023 se v krásném prostředí Augustiniánského kostela konalo slavnostní ocenění žáků, kteří se významně podíleli na propagaci města Vrchlabí.

Při včerejším ceremoniálu byli oceněni žáci za dosažení výborných výsledků ve vědomostních a hudebních soutěžích, kde prokázali své výborné znalosti a dovednosti v různých oborech, stejně jako žáci, kteří se vyznamenali svým velkým přínosem v oblasti angažovanost ve společnosti.

Naši školu na Liščím kopci zde reprezentovali:

Limberský Jan - oblast matematiky

Vrbata Jakub - oblast technické dovednosti

Kateřina Pacnerová - oblast technické dovednodti

Anna Mejsnarová - oblast technické dovednosti

Natálie Ničová - oblast technické dovednosti

Gallová Alexandra - oblast angažovanost ve společnosti

Kováříková Adéla - oblast angažovanost ve společnosti (DofE)

Punnerová Šárka - oblast angažovanost ve společnosti (DofE)

Rozsévačová Anna - oblast angažovanost ve společnosti (DofE)

Roth Jan - oblast angažovanost ve společnosti (DofE)

Sturmová Laura - oblast angažovanost ve společnosti (DofE).

Za vzornou reprezentaci ZŠ Školní Vrchlabí všem oceněným žákům děkujeme a gratulujeme jim k dosaženým výsledkům. Vážíme si jejich snahy a cílevědomosti.

Děkujeme také učitelům Mgr. Kubelkovi, Mgr. Noskové a Bc. Zikmundové za pomoc a péči na cestě k dosaženým úspěchům.

V neposlední řadě děkujeme Mgr. Nývltové a zástupcům MÚ Vrchlabí panu místostarostovi Vávrovi a vedoucí odboru školství paní Mikšíkové za uspořádání slavnostního ceremoniálu a těšíme se na setkání v příštím roce.

Doučování ČJ dětí s OMJ


Dne 22. 6. 2023 proběhlo poslední odpolední doučování ČJ cizinců v tomto školním roce. Během odpoledne jsme společně zhodnotili, co se nám letos vše podařilo, čeho bychom ještě chtěli dosáhnout a co proto můžeme udělat. Odpoledne probíhalo, jako vždy v přátelském duchu, předali jsme si navzájem drobné dárečky, pochutnali si na občerstvení. Dětem byly předány certifikáty o absolvování doučování ČJ. "Děti, odvedli jsme společně kus práce a zažili spolu spousty krásných okamžiků. Jsem na Vás hrdá!" Přeji Vám i Vašim rodičům a učitelům krásné léto !
Besídka druháčků - Dne 30. května proběhla v tělocvičně naší školy besídka pro rodiče žáků druhých tříd. Bylo to poděkování rodičům za celoroční spolupráci a zároveň také opožděné přání maminkám k svátku.

Školní výlet druháčků


Dne 15.6. jsme se vydali na školní výlet na Hrubý Rohozec. Dojeli jsme opravdu na poslední chvíli, rychle jsme se rozdělili na 2 skupiny a absolvovali jsme dvě super prohlídky se dvěma průvodci. Po prohlídce nastalo dilema, p. učitelce ze 2.? její nový telefon hlásil, že by mělo pršet. V tomto případě byly v plánu Bozkovské jeskyně. Ale ta dáááálka z parkoviště!!!
Nakonec jsme dali na předpověď počasí ze starších telefonů ostatních, kde nám to všem ukazovalo déšť až po 14. hodině, což nám mohlo být jedno, to už bychom měli sedět v busu zpět do Vrchlabí. Proto jsme zvolili Radvánovice - Šťastná země. Bylo to super, luxus, nádherné rozhodnutí, jen fotky nešly udělat, děti se rozprchly jako kobylky, aby si všechno stihly užít. A hádejte, kdy začalo pršet? Když jsme seděli už čtvrt hodiny v autobusu!!! :)

Gymnastické vystoupení


Jako každý rok si děti ze sportovního kroužku připravily závěrečné vystoupení pro rodiče. Tato akce proběhla 14. června. Zároveň tím byla ukončena činnost kroužku v tomto školním roce a také se s vedením kroužku po třiceti letech rozloučila paní učitelka Hrnčířová a žezlo předala nové kolegyni Zuzaně Koldovské.
I 6.oddělení bylo na zmrzlině. Dětem moc chutnala :)

Krajské kolo v přehazované


15.6. se naposledy v tomto školním roce vydal výběr 5. tříd za sportovním zážitkem. Krajské kolo v přehazované, na které tým postoupil z Hostinného se uskutečnilo v Lupenici nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Tým se umístil na 5. místě a děti dokázaly i po porážce pěkně zabojovat. Celkové sportovní úspěchy na 1. stupni tento školní rok bychom nazvali jako ,,velice vydařená sezóna". Děti z 5. tříd se s námi rozloučí, ale těšíme se na další turnaje a soutěže v následujícím školním roce.
Soutěž ve 3D tisku

Atletický trojboj 13.6. 2023


V tento den se dva týmy vybraných dětí ročníků 2011 - 2013 zúčastnily atletického trojboje v Trutnově. Umístily se na 1. a 5. místě z 20 týmů! Trojboj obsahoval disciplíny: běh na 50 metrů, skok daleký, hod kriketovým míčkem + smíšená štafeta 4x60m. Všem dětem patří obrovská gratulace a náhradníkům děkujeme za podporu.
Třídy 3.A a 3.C úspěšně zakončily letošní plavecký výcvik.
Děkujeme všem instruktorům z Plavecké akademie Vrchlabí a našim plaváčkům přejeme co nejlepší vodní zážitky.
Hlavně dbejte na opatrnost. Vodě zdar!
V pátek 9. 6. navštívili žáci prvních tříd městskou knihovnu. Seznámili se s pravidly půjčování knih a prohlédli si knihy, které je zajímaly.
Dne 9. 6. ukončily třídy 2.A a 2.C plavecký výcvik v novém aquacentru ve Vrchlabí. Trenéři pro děti připravili nejrůznější vodní hry a soutěže. Každý dostal "mokré vysvědčení" a vítězové závodů také sušenkovou medaili a diplom. Všechny děti udělaly pokrok a už se těší na příští rok, až budou ve zdokonalování plaveckých dovedností pokračovat.

Autorské čtení: Kniha Indigo, dítě z křišťálu (Renáta Wayna)

Taneční revue, Střelnice

Ovoce do škol - ochutnávka exotického ovoce
Ve středu 7.6.se 74 žáků z 1.stupně zúčastnilo Hartecké aleje (závodu v běhu). V každém ročníku získali cenné medaile. 1.třidy - 1.místo Jiří Janák, 2.misto - Jakub Bartoš, 3.místo- Matěj Borčický. 2. třídy - 2.místo Johan Juptner, 3.misto Kateřina Kejzlarová. 3.třídy - 1.misto Tomáš Havel. 4.třídy - 2.místo Nikol Fléglová. 5.třidy - 1.místo Dominika Novotná, 2.místo - Aytan Kurcanová. Všem vítězům patří velká gratulace a dalším zúčastněným velká pochvala za reprezentaci školy.

Pestrá sportovní příprava


V rámci hodin TV si žáci sportovní třídy 6C užívají pestrou sportovní přípravu. V dnešní hodině se věnovali rugby.
Hodinu vedl Jan Hovard, člen místního rugbyového týmu Mad squirrels Vrchlabí rugby league.
Hodina probíhala v rychlém tempu a žáci si obohatili své pohybové dovednosti.
Honzo děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Oslava Dne dětí výbornou zmrzlinou

Výstavka ekologicky zaměřených výrobků


V rámci environmentálního vzdělávání jsme na ZŠ Školní zorganizovali výstavku ekologicky zaměřených výrobků. Výstavka je součástí projektu Vrchlabí bez odpadu.
Oprava 3D tiskárny
Celý rok se na naší škole aktivně věnujeme výuce 3D tisku. Žáci s tiskárnami pracují v hodinách informatiky a také v kroužku robotiky a 3D tisku.
Pět tiskáren je většinou neustále v akci. Nedávno se nám na jednom zařízení poškodil posun filamentu. S několika chlapci jsme se pustili do jeho opravy. Bylo nutné demontovat celý extruder. Odstranili jsme zbytek nataveného filamentu a zprůchodnili trubičku hotendu. Jemný mechanismus bylo třeba vyčistit a vše jsme opět pečlivě zkompletovali. Po několika hodinách byla tiskárna opět připravena k provozu a opravdu tiskla.
Nyní dokončujeme výrobky do prvního ročníku soutěže ve 3D tisku, kterou organizujeme ve spolupráci se ŠKODA AUTO. a.s.
RNDr. Milan Sedláček
Autorské čtení: Renata Komůrková pod pseudonymem Renata Vajana -Indigo dítě z křišťálu
5.A

Vlasta Chlupová

Ekologické tvoření 5.A

MDD


MDD jsme s dětmi oslavili procházkou na Kačák, hrou známe Českou republiku a za odměnu jsme si pochutnali na ledové pochoutce.


Vlasta Chlupová

Plavecký výcvik 2.B a 3.B


V úterý 30. května završili žáci z 2.B a 3.B plavecký výcvik 10. lekcí. Nejprve plavali závod na 25m volným způsobem, následovaly různé hry a jízda tobogánem. Na závěr všichni obdrželi mokrá vysvědčení a vítězové závodu čokoládové medaile a diplomy. Kurz se dětem líbil. Děkujeme instruktorům plavecké školy.RNDr. Milan Sedláček
Školní výlet 7.A
Naše třída navštívila ve čtvrtek a v pátek Český ráj. Ubytovali jsme se v kempu Prachovská osma, kde se nám moc líbilo. Počasí nám přálo, ale v noci byla v chatičkách opravdu nepříjemná zima. Všichni tak splnili bobříka otužování. Prošli jsme si skalní město, kde se nám z vyhlídek otevřel nádherný pohled na Trosky, Jinolické rybníky a na celou malebnou krajinu Českého ráje. Ve volném čase jsme sportovali a výlet si všichni parádně užívali.
RNDr. Milan Sedláček

Plavecký výcvik 2.B a 3.B se blíží do finále. V pátek již proběhla 9. lekce.

Cizojazyčná besídka


Včerejší večer se naše třídy dočkaly anglické školní besídky a završily tak další úspěšnou kapitolu, které předcházela dlouhá a náročná příprava.
První stupeň nám kromě několika tanečních vystoupení předvedl také scénky z Harryho Pottera, moderního seriálu Wednesday a nakonec nechybělo ani představení, ve kterém figuroval lovec Pampalini s řadou různých zvířat.
Druhý stupeň nám předvedl třeba taneční vystoupení s prvky seriálu Přátelé, vystoupení na motivy muzikálu Mamma Mia, živý koncert skupiny ABBA nebo scénku s vybranými prvky sebeobrany. Nechybělo ani tradiční podání Červené Karkulky nebo Dvanácti měsíčků.
Letos to byl již druhý ročník, kdy jsme se mohli těšit z takto podařené akce. Chceme jí dostát i příští rok a vytvořit tak úspěšnou sérii různorodých cizojazyčných vystoupení a budovat tak v dětech vztah k cizím jazykům, které jim otevřou dveře do celého světa.
Obrovský dík patří zejména dvěma odvážným moderátorkám z 9. ročníku: Sylvě Havlíčkové a Markétě Rybníčkové, které svoji roli zvládly na výbornou! Dále všem zúčastněným třídám, které si převážnou většinu svých vystoupení připravovaly zcela samy. Poděkovat je třeba i učitelům za jejich intenzivní podporu a dopomoc. A v neposlední řadě také vedení Kulturního domu Střelnice a jejich vstřícného přístupu, který nám konání této akce umožnil.
Děkujeme i Vám – divákům – za taktní podporu ve formě potlesku a za vybrané dobrovolné vstupné.
Již brzy pro Vás připravíme i video z této besídky, proto i nadále sledujte naše webové a facebookové stránky.

Budeme se těšit opět za rok a angličtině zdar!

ZOO Chleby


Ve středu navštívili naší prvňáčci ZOO Chleby. Ačkoliv občas zapršelo, výlet se nám vydařil, o čemž svědčí přiložené fotografie.

Besídka ke Dni matek


Besídka ke Dni matek - doučování cizinců ČJ - radost v očích ukrajinských maminek pro nás byla největší odměnou.

Dne 18.5.2023 jsme uspořádali besídku ke Dni matek s dětmi z doučování cizinců ČJ. Děti se velmi těšily a byly skvěle připravené. Děti, které docházejí ještě po vyučování dvakrát týdně pilovat český jazyk jsou obdivuhodné, pracovité, akční, srdečné a velmi rády dělají radost svým rodičům, učitelům i ostatním lidem.

Přišli se na nás podívat všechny maminky, někteří tatínkové, babičky, sourozenci, třídní paní učitelky i vedení školy. K nahlédnutí byla prezentace naší práce,nástěnka s fotkami z akcí,připravili jsme drobné pohoštění a naši kouzelnou krabici pro vzkazy. Po skončení besídky jsem si v kruhu všichni společně popovídali a na závěr jsme si zahráli hru kdo najde své dítě. Já jsem krom jednoho klučíka poznala všechny moje /naše/děti,je jich 14.

Bylo nám ctí udělat radost ukrajinským maminkám, rodinám ale i pedagogickému sboru. Dojaté tváře, slzičky v očích, obětí a slova i vzkazy chvály pro nás byli největší odměnou.

--

Vlasta Chlupová

Školení technik zdobení keramiky


Ve středu 10. května proběhlo u nás ve škole školení technik zdobení keramiky.
Paní vychovatelky si pod vedením lektorky Lídy Horníkové z Prahy vyzkoušely několik technik zdobení a glazování polotovarů z keramiky (sítotisk, razítka, papírové vykrývání nebo sculpting).
Všechny paní vychovatelky byly ze školení nadšené a odnesly si z něj spoustu cenných a zajímavých zkušeností.
Tímto moc děkujeme paní lektorce, za perfektně vedené školení, a že nám umožnila aby proběhlo v naší keramické dílně.
BESEDA PRO RODIČE S MGR. MARTINEM KALIBOU

V úterý 16.5. jsme se s rodiči sešli na besedě již po třetí. Mile nás překvapil velký zájem rodičů.
Tentokrát jsme zvolili téma na přání rodičů Dítě a nebezpečí na sociálních sítích. Seznámili jsme se s oblíbenými youtubery, viděli jsme ukázky videí, kterými se baví naše děti. Mgr. Kaliba také upozornil na nebezpečí, které číhá na děti při komunikaci s kamarády (a nejen s nimi), neboť odhalit predátora na sociálních sítích na první pohled je velmi obtížné. Připomněli jsme si zásady bezpečné komunikace. Mgr. Kaliba zdůraznil, že žádný rodičovský zámek ani zákazy naše děti neochrání. Důležité je si s dětmi povídat, co je baví, jakou počítačovou hru hrají, zkrátka projevit opravdový zájem. A hlavně – všímat si změn v chování dětí.
Děkujeme našemu SRPDŠ za finanční podporu, rodičům za jejich zájem a Mgr. Kalibovi za odborný výklad a paní školnici za výborný koláč.Školní výlet na hrad Kost
Ve středu 17.6. 2023 vyrazili žáci třetích tříd na školní výlet na hrad Kost, kde je čekal bohatý program. Děti si zasoutěžily, prohlédly hrad, seznámily se s některými dravci a sovami a zhlédly vtipné divadelní představení šermířů. Čas byl i na zakoupení něčeho dobrého na zub a suvenýrů na památku.
Děti ve družině sázejí aloe a tvoří přírodní galerii
Okresní kolo poháru rozhlasu
10.5. se naši žáci zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu v Trutnově. Všichni zúčastnění se o svá místa bili jako lvi, proto byla konkurence veliká a nepodařilo se nám zopakovat lepší umístění než v kole předešlém. Ale i tak nám počasí přálo a všichni si závody užili.
Talentové zkoušky do sportovní třídy
Ve středu 3.5.2023 se za krásného slunného počasí konaly na všesportovním stadionu Vejsplachy talentové zkoušky do sportovní třídy ZŠ Školní Vrchlabí.
Při prezentaci se hlásilo 32 uchazečů, 2 se omluvili a přihlásili se na náhradní termín talentových zkoušek, který se bude konat 10.5.2023.
Za mohutného povzbuzování rodičů jsme byli svědky výborných výkonů a maximálního úsilí všech přítomných uchazečů.
Děkujeme všem uchazečům za předvedené výkony a úsilí v rámci fair play, rodičům za bouřlivou sportovní atmosféru a vrchníkům jednotlivých disciplín, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu talentových zkoušek.

Pohár rozhlasu


Na atletických závodech Poháru rozhlasu jsme obsadili krásná druhá místa! Počasí se vyvedlo, výkony taktéž a podařilo se nám poradit si i se zaslouženou odměnou v podobě dortu!
Krajské kolo štafetového běhu
Dne 4. 5. 2023 se družstvo žáků 1. stupně zúčastnilo krajského kola štafetového běhu v Novém Městě nad Metují. Počasí nám přálo, stadion byl vzorně připraven a čekalo na nás 11 silných soupeřů. Naše děti ze sebe vydaly všechny síly a stačilo to na bronzové umístění. Všichni měli obrovskou radost!!! Po návratu dětem přišel pogratulovat i pan ředitel. Velká gratulace závodníkům a také velké díky náhradníkům, kteří nám umožnili natrénovat správnou techniku.
Ekologický pobyt v Horním Maršově
kdo: žáci 5. A spolu se svojí třídní p. učitelkou a s p. asistentkou
kdy: 26.4. - 28.4.2023
co: vícedenní ekologický pobyt
kde: středisko SEVER Horní Maršov, s ubytováním v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK

Posílení a prohloubení odpovědného chování vůči přírodě, planetě, lidem a samozřejmě i sami k sobě.
1. den : přivítání - poznáváme se - co nebo kdo je bioindikátor - Lysečinský potok - večerní les a rozjímání (sebepoznání)
2. den : tetřívek (hra o hospodaření vs. ochrana přírody a ohrožených druhů), tématický výlet na lesní hrádek Aichelburg - večerní meditace ( sám se sebou v přírodě, kdo je to)
3. den : shrnutí poznatků, co mohu pro přírodu udělat já, loučení

Tímto děkujeme, že jsme mohli strávit krásné dny v srdci přírody. Všichni jsme si ekologický pobyt, jako skvělý kolektiv společně moc užili.

autor: Vlasta Chlupová

Kabinet speciální pedagogiky žije


V březnu dostal kabinet nový kabát v podobě krásného nábytku a děti měly možnost vyzkoušet celou řadu nových moderních pomůcek. Děti pracují s elektronickou Albi tužkou, s tabulkami LOGICA, krásným obrazovým materiálem a spoustou logických her a stavebnic. Děti rády využívají vzdělávací programy na notebooku, které mohou zkoušet i doma. Od ledna se tu vystřídaly desítky dětí, které se pravidelně vrací a jsou rády za svůj posun a třeba i následně za opravenou známku. Některé děti, které využívaly logopedické služby už krásně dRRRnčí a ŘŘŘinčí a tak jsme se mohli pro tentokrát rozloučit. K zodpovědné práci speciálního pedagoga patří i sebevzdělávání. A zrovna tento víkend byl celý zasvěcen tréninku jazykových schopností podle D.B. Elkonina na Karlově univerzitě v Praze. Tento kurz poslouží ve škole nejmenším dětem, které budou potřebovat podporu na začátku čtení. Děti se ocitnou v pohádkové Krajině slov, kde místo nich dělá chyby bacil Omyl a ostatní pohádkové postavičky je postupně učí, jak je to vlastně s tím čtením a češtinou. Už se moc těším, až se s dětmi do Krajiny slov vydáme.

Speciální pedagog Mgr. Petra Kubátová
26. 4. se družstvo žáků 1. stupně zúčastnilo okresního kola štafetového běhu v Trutnově. Z tohoto klání jsme si přivezli zlato ze štafet 8x200m a celkově jsme se umístili na stříbrné pozici. Postoupili jsme do krajského kola, které se bude konat 4. 5. v Novém Městě nad Metují. Velká gratulace všem závodníkům.
V družině zkoušíme různé nové triky přes švihadlo a moc nás to baví :)
Družina slaví Den Země úklidem
Velikonoční soutěžní výstava
Velikonoční svátky jsou spojeny s mnoha lidovými tradicemi. Mezi nejrozšířenější patří zdobení vajíček, která představují symbol nového života. Rozhodli jsme se tedy, že si předvelikonoční čas ve škole zpříjemníme soutěžní výstavou velikonočních vajíček a navzájem se inspirujeme s nápady na tvoření. Fantazii se meze rozhodně nekladly, a tak jsme se mohli pokochat nádherně zdobenými kraslicemi. Do soutěže se zapojili žáci z 1. i 2. stupně. Všechny výtvory byly opravdu vydařené, a proto nebylo vůbec jednoduché určit nejhezčí. Děti se snažily všechny. Přesto byli nakonec vyhlášeni vítězové, kteří dostali i malý dárek. Pochvala však patří všem zúčastněným.
Velikonoce ve školní družině
3. oddělení
Renata Sedláčková