Aktuality

Plavecký výcvik 2.B a 3.B


V úterý 30. května završili žáci z 2.B a 3.B plavecký výcvik 10. lekcí. Nejprve plavali závod na 25m volným způsobem, následovaly různé hry a jízda tobogánem. Na závěr všichni obdrželi mokrá vysvědčení a vítězové závodu čokoládové medaile a diplomy. Kurz se dětem líbil. Děkujeme instruktorům plavecké školy.RNDr. Milan Sedláček
Školní výlet 7.A
Naše třída navštívila ve čtvrtek a v pátek Český ráj. Ubytovali jsme se v kempu Prachovská osma, kde se nám moc líbilo. Počasí nám přálo, ale v noci byla v chatičkách opravdu nepříjemná zima. Všichni tak splnili bobříka otužování. Prošli jsme si skalní město, kde se nám z vyhlídek otevřel nádherný pohled na Trosky, Jinolické rybníky a na celou malebnou krajinu Českého ráje. Ve volném čase jsme sportovali a výlet si všichni parádně užívali.
RNDr. Milan Sedláček

Plavecký výcvik 2.B a 3.B se blíží do finále. V pátek již proběhla 9. lekce.

Cizojazyčná besídka


Včerejší večer se naše třídy dočkaly anglické školní besídky a završily tak další úspěšnou kapitolu, které předcházela dlouhá a náročná příprava.
První stupeň nám kromě několika tanečních vystoupení předvedl také scénky z Harryho Pottera, moderního seriálu Wednesday a nakonec nechybělo ani představení, ve kterém figuroval lovec Pampalini s řadou různých zvířat.
Druhý stupeň nám předvedl třeba taneční vystoupení s prvky seriálu Přátelé, vystoupení na motivy muzikálu Mamma Mia, živý koncert skupiny ABBA nebo scénku s vybranými prvky sebeobrany. Nechybělo ani tradiční podání Červené Karkulky nebo Dvanácti měsíčků.
Letos to byl již druhý ročník, kdy jsme se mohli těšit z takto podařené akce. Chceme jí dostát i příští rok a vytvořit tak úspěšnou sérii různorodých cizojazyčných vystoupení a budovat tak v dětech vztah k cizím jazykům, které jim otevřou dveře do celého světa.
Obrovský dík patří zejména dvěma odvážným moderátorkám z 9. ročníku: Sylvě Havlíčkové a Markétě Rybníčkové, které svoji roli zvládly na výbornou! Dále všem zúčastněným třídám, které si převážnou většinu svých vystoupení připravovaly zcela samy. Poděkovat je třeba i učitelům za jejich intenzivní podporu a dopomoc. A v neposlední řadě také vedení Kulturního domu Střelnice a jejich vstřícného přístupu, který nám konání této akce umožnil.
Děkujeme i Vám – divákům – za taktní podporu ve formě potlesku a za vybrané dobrovolné vstupné.
Již brzy pro Vás připravíme i video z této besídky, proto i nadále sledujte naše webové a facebookové stránky.

Budeme se těšit opět za rok a angličtině zdar!

ZOO Chleby


Ve středu navštívili naší prvňáčci ZOO Chleby. Ačkoliv občas zapršelo, výlet se nám vydařil, o čemž svědčí přiložené fotografie.

Besídka ke Dni matek


Besídka ke Dni matek - doučování cizinců ČJ - radost v očích ukrajinských maminek pro nás byla největší odměnou.

Dne 18.5.2023 jsme uspořádali besídku ke Dni matek s dětmi z doučování cizinců ČJ. Děti se velmi těšily a byly skvěle připravené. Děti, které docházejí ještě po vyučování dvakrát týdně pilovat český jazyk jsou obdivuhodné, pracovité, akční, srdečné a velmi rády dělají radost svým rodičům, učitelům i ostatním lidem.

Přišli se na nás podívat všechny maminky, někteří tatínkové, babičky, sourozenci, třídní paní učitelky i vedení školy. K nahlédnutí byla prezentace naší práce,nástěnka s fotkami z akcí,připravili jsme drobné pohoštění a naši kouzelnou krabici pro vzkazy. Po skončení besídky jsem si v kruhu všichni společně popovídali a na závěr jsme si zahráli hru kdo najde své dítě. Já jsem krom jednoho klučíka poznala všechny moje /naše/děti,je jich 14.

Bylo nám ctí udělat radost ukrajinským maminkám, rodinám ale i pedagogickému sboru. Dojaté tváře, slzičky v očích, obětí a slova i vzkazy chvály pro nás byli největší odměnou.

--

Vlasta Chlupová

Školení technik zdobení keramiky


Ve středu 10. května proběhlo u nás ve škole školení technik zdobení keramiky.
Paní vychovatelky si pod vedením lektorky Lídy Horníkové z Prahy vyzkoušely několik technik zdobení a glazování polotovarů z keramiky (sítotisk, razítka, papírové vykrývání nebo sculpting).
Všechny paní vychovatelky byly ze školení nadšené a odnesly si z něj spoustu cenných a zajímavých zkušeností.
Tímto moc děkujeme paní lektorce, za perfektně vedené školení, a že nám umožnila aby proběhlo v naší keramické dílně.
BESEDA PRO RODIČE S MGR. MARTINEM KALIBOU

V úterý 16.5. jsme se s rodiči sešli na besedě již po třetí. Mile nás překvapil velký zájem rodičů.
Tentokrát jsme zvolili téma na přání rodičů Dítě a nebezpečí na sociálních sítích. Seznámili jsme se s oblíbenými youtubery, viděli jsme ukázky videí, kterými se baví naše děti. Mgr. Kaliba také upozornil na nebezpečí, které číhá na děti při komunikaci s kamarády (a nejen s nimi), neboť odhalit predátora na sociálních sítích na první pohled je velmi obtížné. Připomněli jsme si zásady bezpečné komunikace. Mgr. Kaliba zdůraznil, že žádný rodičovský zámek ani zákazy naše děti neochrání. Důležité je si s dětmi povídat, co je baví, jakou počítačovou hru hrají, zkrátka projevit opravdový zájem. A hlavně – všímat si změn v chování dětí.
Děkujeme našemu SRPDŠ za finanční podporu, rodičům za jejich zájem a Mgr. Kalibovi za odborný výklad a paní školnici za výborný koláč.Školní výlet na hrad Kost
Ve středu 17.6. 2023 vyrazili žáci třetích tříd na školní výlet na hrad Kost, kde je čekal bohatý program. Děti si zasoutěžily, prohlédly hrad, seznámily se s některými dravci a sovami a zhlédly vtipné divadelní představení šermířů. Čas byl i na zakoupení něčeho dobrého na zub a suvenýrů na památku.
Děti ve družině sázejí aloe a tvoří přírodní galerii
Okresní kolo poháru rozhlasu
10.5. se naši žáci zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu v Trutnově. Všichni zúčastnění se o svá místa bili jako lvi, proto byla konkurence veliká a nepodařilo se nám zopakovat lepší umístění než v kole předešlém. Ale i tak nám počasí přálo a všichni si závody užili.
Talentové zkoušky do sportovní třídy
Ve středu 3.5.2023 se za krásného slunného počasí konaly na všesportovním stadionu Vejsplachy talentové zkoušky do sportovní třídy ZŠ Školní Vrchlabí.
Při prezentaci se hlásilo 32 uchazečů, 2 se omluvili a přihlásili se na náhradní termín talentových zkoušek, který se bude konat 10.5.2023.
Za mohutného povzbuzování rodičů jsme byli svědky výborných výkonů a maximálního úsilí všech přítomných uchazečů.
Děkujeme všem uchazečům za předvedené výkony a úsilí v rámci fair play, rodičům za bouřlivou sportovní atmosféru a vrchníkům jednotlivých disciplín, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu talentových zkoušek.

Pohár rozhlasu


Na atletických závodech Poháru rozhlasu jsme obsadili krásná druhá místa! Počasí se vyvedlo, výkony taktéž a podařilo se nám poradit si i se zaslouženou odměnou v podobě dortu!
Krajské kolo štafetového běhu
Dne 4. 5. 2023 se družstvo žáků 1. stupně zúčastnilo krajského kola štafetového běhu v Novém Městě nad Metují. Počasí nám přálo, stadion byl vzorně připraven a čekalo na nás 11 silných soupeřů. Naše děti ze sebe vydaly všechny síly a stačilo to na bronzové umístění. Všichni měli obrovskou radost!!! Po návratu dětem přišel pogratulovat i pan ředitel. Velká gratulace závodníkům a také velké díky náhradníkům, kteří nám umožnili natrénovat správnou techniku.
Ekologický pobyt v Horním Maršově
kdo: žáci 5. A spolu se svojí třídní p. učitelkou a s p. asistentkou
kdy: 26.4. - 28.4.2023
co: vícedenní ekologický pobyt
kde: středisko SEVER Horní Maršov, s ubytováním v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK

Posílení a prohloubení odpovědného chování vůči přírodě, planetě, lidem a samozřejmě i sami k sobě.
1. den : přivítání - poznáváme se - co nebo kdo je bioindikátor - Lysečinský potok - večerní les a rozjímání (sebepoznání)
2. den : tetřívek (hra o hospodaření vs. ochrana přírody a ohrožených druhů), tématický výlet na lesní hrádek Aichelburg - večerní meditace ( sám se sebou v přírodě, kdo je to)
3. den : shrnutí poznatků, co mohu pro přírodu udělat já, loučení

Tímto děkujeme, že jsme mohli strávit krásné dny v srdci přírody. Všichni jsme si ekologický pobyt, jako skvělý kolektiv společně moc užili.

autor: Vlasta Chlupová

Kabinet speciální pedagogiky žije


V březnu dostal kabinet nový kabát v podobě krásného nábytku a děti měly možnost vyzkoušet celou řadu nových moderních pomůcek. Děti pracují s elektronickou Albi tužkou, s tabulkami LOGICA, krásným obrazovým materiálem a spoustou logických her a stavebnic. Děti rády využívají vzdělávací programy na notebooku, které mohou zkoušet i doma. Od ledna se tu vystřídaly desítky dětí, které se pravidelně vrací a jsou rády za svůj posun a třeba i následně za opravenou známku. Některé děti, které využívaly logopedické služby už krásně dRRRnčí a ŘŘŘinčí a tak jsme se mohli pro tentokrát rozloučit. K zodpovědné práci speciálního pedagoga patří i sebevzdělávání. A zrovna tento víkend byl celý zasvěcen tréninku jazykových schopností podle D.B. Elkonina na Karlově univerzitě v Praze. Tento kurz poslouží ve škole nejmenším dětem, které budou potřebovat podporu na začátku čtení. Děti se ocitnou v pohádkové Krajině slov, kde místo nich dělá chyby bacil Omyl a ostatní pohádkové postavičky je postupně učí, jak je to vlastně s tím čtením a češtinou. Už se moc těším, až se s dětmi do Krajiny slov vydáme.

Speciální pedagog Mgr. Petra Kubátová
26. 4. se družstvo žáků 1. stupně zúčastnilo okresního kola štafetového běhu v Trutnově. Z tohoto klání jsme si přivezli zlato ze štafet 8x200m a celkově jsme se umístili na stříbrné pozici. Postoupili jsme do krajského kola, které se bude konat 4. 5. v Novém Městě nad Metují. Velká gratulace všem závodníkům.
V družině zkoušíme různé nové triky přes švihadlo a moc nás to baví :)
Družina slaví Den Země úklidem
Velikonoční soutěžní výstava
Velikonoční svátky jsou spojeny s mnoha lidovými tradicemi. Mezi nejrozšířenější patří zdobení vajíček, která představují symbol nového života. Rozhodli jsme se tedy, že si předvelikonoční čas ve škole zpříjemníme soutěžní výstavou velikonočních vajíček a navzájem se inspirujeme s nápady na tvoření. Fantazii se meze rozhodně nekladly, a tak jsme se mohli pokochat nádherně zdobenými kraslicemi. Do soutěže se zapojili žáci z 1. i 2. stupně. Všechny výtvory byly opravdu vydařené, a proto nebylo vůbec jednoduché určit nejhezčí. Děti se snažily všechny. Přesto byli nakonec vyhlášeni vítězové, kteří dostali i malý dárek. Pochvala však patří všem zúčastněným.
Velikonoce ve školní družině
3. oddělení
Renata Sedláčková
Velikonoční dílnička
V úterý 4. 4. se první třídy zúčastnily akce Velikonoční dílničky, kterou zorganizovala speciální škola Diakonie ČCE Vrchlabí. Každé z dětí vyrobilo 6 výrobků, které si odneslo v připravené tašce. Akce byla dobře zorganizovaná a moc se všem líbila.
Matematický klokan
V průběhu měsíce března se na ZŠ Školní Vrchlabí konala již tradiční mezinárodní soutěž Matematický klokan.
Žáci na 1. i 2. stupni tak dostali příležitost vypořádat se se složitými matematickými úlohami a ověřit si tak své schopnosti logického myšlení.
Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích - Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet a můžeme konstatovat, že v každé kategorii máme žáky a žákyně, kteří si s nelehkými úlohami poradili velmi dobře!
Jejich snahu jsme ocenili, tři nelepší řešitelé v každé kategorii obdrželi diplom a drobnou odměnu.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.

Hody, hody, doprovody .....v 5.A se už těšíme na Velikonoce.
Stáž v Litvínově
Ve dnech 29. a 30.3. 2023 se zástupci vedení školy zúčastnilo inspirativní stáže ve Sportovní soukromé základní škole Litvínov.
Tato stáž se konala pod záštitou Nadačního fondu ŠKODA AUTO, který podporuje rozvoj školství v našem regionu. Za to patří velké poděkování.
Na samotné stáži jsme byli seznámeni s principy a metodami výuky, které uplatňují na této základní škole. Měli jsme možnost hospitací v hodinách různých předmětů a následné rozhovory s vyučujícími, při kterých nám vysvětlili své postoje a přístupy, které uplatňují při práci s dětmi. Řada těchto principů nás zaujala, řadu těchto principů v našem výchovně vzdělávacím plánu již uplatňujeme.
Za možnost nahlédnout pod pokličku děkujeme vedení i všem učitelům litvínovské školy a zároveň slibujeme všem našim žákům a rodičům, že v inspirativních a vzdělávacích stážích budeme pokračovat.

RC auta – zimní radovánky
Naše dvě skvělá RC auta E-REVO TRAXXAS jezdí i v zimě. Právě na sněhu je s nimi ta pravá zábava. Děti milují opravdové driftování a vyrovnávání smyků. Elektroniku aut musíme před jízdou pečlivě zakrýt speciálním krytem, který bezpečně chrání citlivé součástky před vlhkostí.

RNDr. Milan Sedláček
Jaro ve školní družině – 3. oddělení.
Renata Sedláčková
Barevný týden ve třídě 2.A
Barevný týden v družině :)
Ve čtvrtek 23. 3. navštívili naše 1. třídy předškoláci z MŠ Letná.
Turnaj ve vybíjené
Dnes 24.3. se vydal výběr žákyň ročníků 2011 - 2013 na turnaj ve vybíjené. Okresní kolo se konalo v Trutnově a zúčastnilo se ho 7 týmů. Sestava děvčat pod vedením paní učitelky Exnerové vybojovala neuvěřitelné 1. místo. ,, Nemám slov, je výstižné. Holky bojovaly jako lvice a já mohu o víkendu léčit hlasivky. Mám za ně neskutečnou radost".
Tým tak postupuje do krajského finále, které se bude konat 19.5.2023.
Vítání jara
V pátek 24.03.2023 se žáci 6A a 6B zúčastnili projektu "Vítání jara - česko-polské workshopy".
Akce probíhala v KD Střelnice a účastnili se jí žáci z Vrchlabí a partnerského města Kowary.
Smyslem projektu bylo rozšířit znalosti a povědomí o zemi souseda, tradicích, zvycích a kultuře našeho společného příhraničí.
Žákům bylo k dispozici 10 workshopů prezentujících rozdílné české a polské tradice, kulturu a zvyky spojené s oslavami Velikonoc.
Úvodní workshop byl veden lektorkou, tlumočnicí Mgr. Beatou Hudskou s videoprojekcí o českých a polských velikonočních zvycích a tradicích.

Žáci si vyzkoušeli malování vajíček, korálkové dílny - zápichy do květináčů, pletení košíčků z pediku, pletení pomlázky, vytváření velikonočních přání, pod vedením Zahradnické školy z Kopidlna vytvářeli velikonoční aranžmá.

Pod hledáčky kamer trutnovské Rýbrcoul TV se tak žáci seznámili s českými i polskými tradicemi a rozšířili si své obzory. Domů si odnesli krásné velikonoční výrobky, které si sami vytvořili.

V 5.A bouráme předsudky a oslavujeme lidskou jedinečnost.
Celý týden byl i pro 5.A ve znamení barev.
Ve čtvrtek 16. 3. navštívili naše 1. třídy budoucí školáci z MŠ Komenského.
Jak jde čas v družině. Vyrábění, procházky, hry, promítací odpoledne.

Kurz bruslení


První třídy ukončily kurz bruslení. Většina dětí byla po ukončení kurzu schopna bruslit bez hrazdičky. Dětem se bruslení moc líbilo a nadále se chtějí zdokonalovat i ve svém volném čase. Touto cestou děkujeme vrchlabským hokejistům z HC Vrchlabí, kteří se dětem po celou dobu kurzu věnovali.
Den svatého Valentýna ve školní družině – 3. oddělení, vychovatelka R. Sedláčková
Výtvarné a pracovní činnosti ve školní družině – 3. oddělení, vychovatelka R. Sedláčková

Přehazovaná v Hostinném


Dnes 16. 2. se vydal výběr žáků z pátých tříd na turnaj ve smíšené přehazované do Hostinného. Družstvo páťáků pod vedením paní učitelky Exnerové si vybojovalo krásné 2. místo a obdrželo medaile, pohár a diplom. Celý turnaj okresního kola byl velice napínavý a zúčastnilo se ho 6. družstev.
,,Měli jsme velice krátký čas se sehrát, ale i tak jsme do toho dali maximum a moc jsme si to užili. Těšíme se na další sportovní zážitky. Nááázdar"
Den svatého Valentýna v 5.B. Máme se rádi! :)

Slavili jsme Valentýna.

Žáci rozmístili srdíčka se vzkazy po škole. Předávali si přáníčka a květiny. A někteří si také procvičili pravopis.

Seminář s MUDr. Hadašem z Hradce Králové


3. února 2023 měli žáci pololetní prázdniny. Naši učitelé neodpočívali, ale využili prázdnin k dalšímu sebevzdělávání. Tentokrát na téma Psychosomatika a psychohygiena učitelů. Pozvání přijal psycholog MUDr. Hadaš. Se svou manželkou se při výkladu skvěle doplňovali. Nabídli našim učitelům, aby sami otevřeli témata, která jsou pro ně důležitá. A jak už to u učitelů chodí, práce s dětmi je pro ně mnohdy důležitější než ošetření svých potřeb. Proto se téma stočilo i k práci se třídou a žáky. Seminář byl hodnocen jako velmi zdařilý.


Mgr. Lenka Vlachová

Abeceda peněz
7. 2. se žáci druhých tříd zúčastnili programu Abeceda peněz na posílení finanční gramotnosti. Lektoři měli program perfektně připravený, děti byly velmi šikovné, na úkoly reagovaly s dobrým finančním rozhledem. Program bude uzavřen počítačovým kvízem.
Zeměpisná olympiáda
Koncem ledna jsme připravili pro naše žáky školní kolo zeměpisné olympiády. Do soutěže se přihlásilo přesně 30 žáků se zájmem o zeměpis. Soutěžící museli prokázat své teoretické znalosti, pracovali s atlasem i s topografickou mapou. Zde měřili vzdálenosti, určovali nadmořské výšky a vyhodnocovali profil pochodové trasy.
Vítězům ve všech třech kategoriích slavnostně předal diplomy a pěkné ceny pan ředitel školy Mgr. Jaroslav Plava.
Do březnového okresního kola poustoupili z každé kategorie vždy dva neúspěšnější řešitelé. Přejeme jim mnoho úspěchů a všem soutěžícím děkujeme za účast.
RNDr. Milan Sedláček

Zimní radovánky


9.2. vyrazily děti ze 2.A na blízký kopec do Vejsplach, aby si užily zimních radovánek. Počasí nám maximálně přálo, takže sportovní odpoledne dopadlo parádně.

Finanční gramotnost


V úterý se naši druháčci učili zacházet s penězi. Mohli peníze vydělávat, utrácet i šetřit. Za mě to byla super akce, názorná, jasná, poučná a s opravdovými penězi. Všichni jsme si to moc užili a posíláme palec nahoru a klobouk dolů.

Keramika ve školní družině


Kroužek Veselé vědy nabízí na 2. pololetí od 15.2. 2023 jedno volné místo v čase 13.45 - 14.45 a dvě volná místa 15.00 - 16.00 hod. Hlaste se přes www.veselaveda.cz

Děti si v družině užívají zimu.
V pondělí 30.1.byli žáci 3.B a 3.C znovu na bruslení v rámci tělesné výchovy.

Doučování ČJ pro cizince a zasloužená odměna
Dne 24.1.2023 jsme se s dětmi, které se v průběhu 1.pololetí aktivně zapojovaly do výuky ČJ pro cizince vypravili za odměnu do aquacentra v našem krásném městě. Kde jinde se naučíte lépe u slovesa plavat určit osobu, číslo a čas, než v bazénu? Krásně jsme si všichni užili vodních radovánek, popovídali si a o krůček jsme se posunuli ve znalostech ČJ. Příjemné odpoledne jsme zakončili v místní pizzerii. Děti skvěle zvládly komunikovat své objednávky a i to nás přesvědčilo, že se posouváme správným směrem.

autor: Vlasta Chlupová


Olympiáda dětí a mládeže
Olympiáda dětí a mládeže je v plném proudu a naši žáci povzbuzují účastníky na všech sportovištích. Dnes navštívili Olympijský dům na VZ Bedřichov ve Šp. Mlýně.
Na trenažérech si vyzkoušeli různé olympijské disciplíny a otestovali si své dovednosti a svou kondici. Ve všech disciplínách obstáli se ctí.

Zima v 6. oddělení

Výuka bruslení prvňáčků
Že je sport a pohybová příprava žáků ZŠ Školní jednou z priorit, to už dobře víte.
Do sportovních aktivit se zapojují nejen žáci sportovních tříd, ale i žáci druhého a prvního stupně ve třídách bez sportovního zaměření.
V tomto případě se jedná o záběry z výuky bruslení našich prvňáčků. Výuka probíhá ve spolupráci s HC Stadion Vrchlabí pod odborným vedením hokejových trenérů a proběhne v šesti hodinových lekcích.
Hned první lekci si naši malí sportovci náležitě užili, bylo to super!!!
Děkujeme HC za zprostředkování výuky a vzornou spolupráci a všem zúčastněným rodičům za pomoc při obouvání brusliček.

Nácvik basketbalu
V rámci všeobecně zaměřené sportovní přípravy sportovní třídy 6C se žáci v dnešní hodině věnovali nácviku basketbalu. Hodinu TV vedl basketbalový trenér Brad Place. Hodina měla spád a tempo a žáci se naučili spoustu nových dovedností, včetně základních pravidel.
Další přidanou hodnotou pro naše mladé sportovce je i to, že s nimi Brad komunikoval pouze v anglickém jazyce a to je super nadstavba!!!

Vánoční trhy - projekt „UČÍME SE POMÁHAT POTŘEBNÝM“
Tradiční vánoční trhy přinesly nejen příjemný adventní čas, ale také rekordní finanční částku. Ta byla v rámci projektu „Učíme se pomáhat potřebným“ rozdělena mezi Amálku, Adámka a Míšu. Tyto děti, vyrůstající v našem okolí, mají těžký start do života. Těší nás, že jej můžeme trochu ulehčit. V následujících řádcích se s nimi můžete krátce seznámit.

První část výtěžku putuje k Amálce. Její rodina pochází z Hostinného a její maminka je naší kolegyní. Amálka při narození utrpěla poranění levého ramene s následkem ochrnutí levé ruky. Operace v Čechách nebyla možná, uskutečnila se ve Vídni. Nerv se podařilo opravit, Amálka začala hýbat rukou od lokte dolů, rameno je však nadále ochrnuté. Zlepšení může přinést pouze další nákladná léčba, zahrnující množství rehabilitací, případně i další operaci. Přejeme Amálce, aby se její zdravotní stav zlepšil a mohla si užívat radostí dětství.

Druhá část výtěžku je věnována Adámkovi, do sbírky „Pomozte Adámkovi vybruslit z boje s akutní leukémií!“. Adámek je talentovaný vrchlabský hokejista, který závažně onemocněl. Se zákeřnou akutní lymfoidní leukémií statečně bojuje. Z důvodu zdravotního stavu se musel s maminkou přestěhovat do Prahy. Darované finanční prostředky budou součástí výtěžku, který pomůže rodině pokrýt velké finanční náklady spojené s léčbou, pobytem a nízkobakteriální stravou, kterou pojišťovna nehradí. Adamovi přejeme, aby jej motto jeho týmu neopouštělo ani v průběhu léčby – „Vítězí ten, kdo věří“. Brzké uzdravení, Adame!


Poslední část z vybraných peněz putuje k Míšovi do sbírky „Míšovi pro kvalitní a zdravé sezení“. Míša žije se svou rodinou ve Vrchlabí, jeho bráška navštěvoval naši školu. Od narození trpí vrozenou chromozomální vadou, tu provází další závažné diagnózy. I přesto je Míša veselý chlapec, který má rád svou rodinu i svého kocoura. Míšovi se velmi rychle horší kyčle a skolióza zad, to komplikuje jeho zdravotní stav, vede k bolestem a dalším komplikacím. Finanční příspěvek je součástí sbírky na novou polohovací židli xpanda, která Míšovi ulehčí od bolestí, zajistí správné polohování sedu a oporu zad. Míšovi a jeho rodině přejeme, aby jim židle usnadnila maximálně jejich život a Míša byl i nadále usměvavý mladý muž.

Jsme vděční, že se nám pomocí vánočních trhů podařilo získat tak velkou částku, která pomohla hned třem dětem v našem okolí. Obraťme se ke slovům jednoho uznávaného muže, ten řekl: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz.“ Děkujeme, že jste spolu s námi pomohli. Všem třem dětem přejeme především pevné zdraví.


Virtuální realita na ZŠ Školní
Jedním z nástrojů, které naše děti mohou při výuce využívat, je virtuální realita. Tato technologie poskytuje dětem hlubší vhled do učiva (navštívili jsme již řadu světových měst, prozkoumali podmořský svět i lidské tělo) VR nachází uplatnění v hodinách cizích jazyků, vlastivědy, zeměpisu, dějepisu nebo třeba biologie. Naše škola dále podala žádost v grantu Technologické agentury ČR, jejímž prostřednictvím bychom mohli náš školní arzenál doplnit o další kusy těchto tzv. VR headsetů ("brýlí" pro virtuální realitu)

Spolupráce s firmou PRUSA – výrobcem populárních 3D tiskáren
Naše škola se zapojila do projektu Prusa do škol. Jeho smyslem je podpořit rozvoj 3D tisku ve školách. Dostali jsme zapůjčenu 3D tiskárnu Prusa, se kterou musí žáci dlouhodobě a pravidelně pracovat. Součástí projektu je i tvorba vzdělávacího projektu včetně podrobné metodiky. 3D tisku se na naší škole úspěšně věnujeme již několik let v kroužku robotiky a od září v rámci výuky nové informatiky pracují s tiskárnami deváté ročníky. K dispozici máme již 5 tiskáren Prusa.
V rámci projektu žáci vytvořili a vytiskli 4 válce, které představují zlato, železo, hliník a vodu. Všechna tělesa jsou vytisknuta v takové velikosti, aby měla vždy shodnou hmotnost 1 kilogram. Válce mají samozřejmě pro názornost stejný průměr podstavy. Vzhledem k různé hustotě látek, ze které jsou „jako“ vyrobeny, mají tedy různé výšky. Naše pomůcka velice názorně ukazuje, že zlatý válec je mnohem nižší, než železný, hliníkový a vodní válec, neboť hustota zlata je samozřejmě výrazně vyšší, než hustota železa, hliníku a vody. Součástí projektu jsou i potřebné výpočty výšky válců s použitím hustoty látek. Tyto výpočty pomohly žákům devátých ročníků v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.
Po splnění podmínek projektu získá škola tuto tiskárnu od firmy Prusa jako dar.

RNDr. Milan Sedláček
Bruslení 3.B a 3.C
Žáci 3.B a 3.C byli již v rámci tělesné výchovy podruhé bruslit.

Vánoční trhy
V pátek 9. prosince se na naší škole konaly tradiční Vánoční trhy, které se nesly v duchu projektu „Učíme se pomáhat potřebným“. Žáci si připravili překrásné výrobky a bohaté občerstvení. Nechybělo ani společné zpívání koled či svařák. Výrobky byly milé, nápadité i praktické. Každý si tu přišel na své a načerpal tu pravou předvánoční náladu.
Atmosféra byla úžasná a stejně tak i výdělek, který byl letos opět rekordní. Celkový zisk z prodaných výrobků činil 158 013 Kč. Výtěžek jsme se rozhodli věnovat na charitativní účely, konkrétně nadaci Dobrý anděl.
Velké poděkování patří žákům, učitelům, rodičům a všem, kteří se na přípravě Vánočních trhů podíleli. Rovněž velmi děkujeme všem návštěvníkům za zakoupení výrobků a vytvoření nádherné předvánoční atmosféry.
Věříme, že jste si naše trhy užili, a přejeme Vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků.

BEZPEČNĚ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
V průběhu května 2022 proběhly napříč ročníky interaktivní semináře na téma Bezpečí na sociálních sítích, který volně navazoval na besedy o kyberšikana s panem por. Vincencem z Policie Trutnov. Lektor Mgr. Martin Kaliba z Univerzity Hradec Králové si povídal s dětmi, co je to závislost na sociálních sítích. Žáci 1. stupně se na chvíli stali tajnými agenty 008. Rozhodovali se, jak správně pomoci žákům smyšlené třídy, kde jim to úplně neklape.
Žáci 2. stupně si prožili v zážitkové besedě, jak pracovat s agresorem na sociální síti. Závěr příběhu zůstal s otevřeným koncem, kde si děti mohly samy domyslet, jak příběh oběti kyberšikana může končit. S panem Kalibou řešily, jak se zachovat i v takové situaci, na koho se obrátit. Besedy byly hodnoceny kladně jak dětmi, tak jejich třídními učiteli.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

„Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje“.

Mikuláš se svojí družinou
Dne 5.12. nás ve škole navštívil Mikuláš se svojí družinou. Byli se podívat hlavně za dětmi na prvním stupni a přinesli jim nějaké ty dobrůtky. Samozřejmě taky nechyběly písničky a básničky, které si děti připravily. Zavítali se podívat i na druhý stupeň, kde si čerti i nějakého toho hříšníka odnesli.
Školní družina
Děti ze třetího oddělení si rády malují a věnují se dalším výtvarným činnostem. Často si staví zajímavé modely z magnetické stavebnice, nebo si hrají stolní hry. Pravidelně chodí ven, kde na čerstvém horském vzduchu sportují a věnují se dalším zajímavým aktivitám. Velkým zážitkem byl samozřejmě první sníh. I když ho nenapadlo moc, přesto se dětem podařilo postavit veselého sněhuláka.
Renata Sedláčková
Výuka robotiky na ZŠ Školní Vrchlabí
Robotikou se na naší škole zabýváme již několik let v rámci kroužků a volitelného předmětu v devátém ročníku. Od září 2022 prochází kurzem robotiky všichni žáci pátých, osmých a devátých ročníků.
Dnes si představíme druhou robotickou stavebnici BOOTS od Lega. Nejprve si děti podle plánu postaví zvoleného robota. Pak jej s pomocí tabletu začnou programovat. Robot může hýbat hlavou, rukama a pohybuje se všemi směry. Lze jej také řídit jako autíčko na vysílačku. V hodinách robotiky si děti užijí s novým kamarádem mnoho zábavy.
RNDr. Milan Sedláček
Okresní kolo Pythagoriády
23.11.2022 se 6 našich žáků ze sedmé a deváté třídy zúčastnilo okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda v Trutnově. Čekalo je zde 15 náročných úloh a zhruba 25 soupeřů v každé kategorii. Pro žáky devátých ročníků to byla velice cenná zkušenost, neboť je v příštím roce čekají přijímací zkoušky na střední školy, a tak si mohli porovnat své znalosti s konkurencí z jiných škol trutnovského okresu. RNDr. Milan Sedláček
Exkurze do Národního muzea v Praze
Třídy 7.A a 7.B navštívily Národní muzeum v Praze. Děti si se zájmem prohlédly nádherné expozice v krásně opravené budově muzea. Všichni se fotili s mamutem, nebo obdivovali obrovskou kostru plejtváka myšoka. Vrcholem byla prohlídka kupole s nádherným výhledem na Václavské náměstí.
Dále jsme navštívili Staroměstské náměstí s orlojem. Pokračovali přes Karlův most na Kampu. Nemohli jsme vynechat ani budovu Národního divadla, kolem které jsme prošli až na Národní třídu. Zde jsme se zastavili u pamětní desky k uctění památky studentské demonstrace 17.11.1989. Vydařenou exkurzi jsme zakončili jízdou metrem.
RNDr. Milan Sedláček

Děti a návykové látky


Děti a návykové látky - tak zněl název besedy pro rodiče i učitele, která se uskutečnila 21. 11. v naší škole s Mgr. Martinem Kalibou z PdF Hradec Králové.
Naše děti se běžně setkávají od útlého věku s návykovými látkami, aniž bychom si to my, dospělí, uvědomovali. Jen ve spotřebě alkoholu jsme na nejvyšších příčkách mezi státy Evropy. Účastníci besedy se seznámili s různými typy návykových látek, se kterými se mohou děti setkat, jejich účinky na mladistvý organizmus a triky distributorů, kteří je nabízejí nejen na webových stránkách. Málokdy přemýšlíme nad tím, jak snadno dostupné tyto látky pro naše děti jsou.
Potěšila nás velká účast rodičů i jejich zájem o danou problematiku. Díky kladným ohlasům plánujeme další společnou besedu, tentokrát na téma Děti na sociálních sítích.


Děkujeme SRPDŠ za finanční podporu akce.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

Exkurze v závodě ŠKODA AUTO a.s. Vrchlabí.
Začátkem listopadu jsme připravili pro žáky devátých ročníků zajímavou exkurzi do vrchlabského závodu ŠODA AUTO a.s.
Před covidovou pandemií jsme absolvovali tyto exkurze pravidelně. Nyní jsme na tuto tradici opět navázali. Žáci navštívili novou výrobní halu, kde se vyrábí automatické převodovky pro celý koncern VW. Seznámili se s jednotlivými částmi výroby. Všichni obdivovali velký počet robotů, vysokou automatizaci výroby a přesnou a pečlivou práci všech zaměstnanců. Zkušení průvodci podali žákům vyčerpávající informaci o výrobě a užití moderní převodovky.
Ve druhé – praktické části exkurze žáci aktivně pracovali v tréninkovém centru vrchlabského závodu. Zde si všichni vyzkoušeli měření s přesností na tisíciny milimetrů, sestavovali části převodovky. Zajímavým zpestřením byla i autodráha. Zde si každý vyzkoušel, jak je důležité jezdit co nejrychleji, ale zároveň bez nehod – tato činnost simuluje výrobu, kde musí zaměstnanci pracovat rychle, ale zároveň absolutně pečlivě a přesně.
Exkurze se všem žákům velice líbila. Určitě mnohým chlapcům a děvčatům pomůže při jejich volbě budoucího povolání. ŠKODA AUTO a.s. má zájem o mladé a perspektivní pracovníky s technickým vzděláním a nabízí jim velmi dobré uplatnění a celoživotní profesní růst.
Během exkurze se setkal ředitel školy pan Mgr. Jaroslav Pleva s ředitelem vrchlabského závodu panem Ing. Ivanem Slimákem Ph.D. Oba se dohodli na další spolupráci Škodovky s naší školou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za velmi zajímavou exkurzi a budeme se těšit na další spolupráci.
RNDr. Milan Sedláček
Oprava převodovky
V září se nám na RC autě porouchala převodovka. Společně s chlapci jsme se pustili do její opravy. Bylo třeba pracně demontovat celý podvozek a převodovku uvolnit. Pak jsme ji rozebrali na jednotlivé díly. Na první pohled byla vidět příčina nefunkční převodovky – vysypaná ložiska. Objednali jsme si z USA nová a čekali na jejich dodání. Kluci převodovku vyčistili a odstranili uvolněné kuličky z poškozených ložisek. Práce byla náročná, neboť mnoho dílů je velmi malých a mechanici museli prokázat svoji zručnost. Dle návodu chlapci pečlivě sestavili všechny součástky, vložili nová ložiska a vše důkladně promazali. Opravená převodovka byla zase usazena do podvozku autíčka. Oprava nám zabrala několik hodin, ale všichni chlapci měli radost s dobře vykonané práce.
Tak hurá na podzimní a zimní jízdy.
RNDr. Milan Sedláček

Zdravý životní styl


18. 11. jsme zahájili řadu 2hodinových interaktivních besed v rámci prevence na téma Zdravý životní styl. Pod vedením zkušeného lektora Mgr. Martina Kaliby se žáci 6. ročníků zamýšleli nad otázkami - co je závislost, bez čeho se člověk nemůže obejít, čeho se člověk může, ale nechce vzdát a proč. Všichni aktivně na dané téma mezi sebou diskutovali. Bylo vidět, že vybrané téma žáky oslovilo.
Besedy proběhnou postupně ve všech 4., 5. a 6. ročnících. Volně navazují na besedy Dítě v na sociálních sítích z předešlého školního roku.
Mgr. Lenka Vlachová

Podzim čaruje


Každé úterý a čtvrtek odpoledne se od září postupně s dětmi z UK učíme novým českým slovům, osvojujeme si nové věty a navzájem se poznáváme. Doučování prezentuji v kontextu se situacemi - vše si ukazujeme v reálném světě nebo si scénky hrajeme, dále pak pojmenováváme a komentujeme činnosti, které děláme, malujeme. Věci kolem sebe si můžeme osahat a popsat je. Díváme se kolem sebe, pak si o tom vyprávíme, čteme s porozuměním, píšeme, hrajeme hry jako pexeso, domino nebo chňapačku. Děti mají rády hru "paní asistentka řekla".
Do doučování se nám občas vloudí i školní předměty, kde zrovna děti potřebují něčemu porozumět. Prvotní adaptace je úspěšně za námi, orientujeme se ve školním prostředí a umíme používat základní fráze.
Od počátku do výuky zařazujeme pravidelné vycházky do přírody, poznáváme její krásy. Na vlastní oči můžeme vidět, jaký je podzim, co krásného nám přináší. Vysvětlujeme a ukazujeme si pojmy do dalších předmětů jako je přírodověda a vlastivěda. Jindy zase při procházce do našeho krásného města poznáváme naše hory, řeku, náměstí, úřady, učíme se dopravním značkám a plníme různé úkoly. Učení venku je názorné, navíc podporuje fyzické i duševní zdraví dětí, posiluje přirozeně vztahy.
Škola je pro nás bezpečným prostředím, kde může úspěch zažít každý žák.

autor Vlasta Chlupová

Osvětlení atria


Děkujeme zaměstnancům Služeb města Vrchlabí za rychlé řešení a realizaci osvětlení atria ZŠ Školní Vrchlabí. Byly tak vyslyšeny žádosti rodičů, jejichž děti v odpoledních a podvečerních hodinách navštěvují volnočasové aktivity a kroužky v prostorách naší školy.
TALENTY PRO FIRMY
V pátek 11. listopadu proběhlo v kongresovém centru ALDIS krajské kolo soutěže talenty pro firmy. Soutěž je o týmové spolupráci při řešení technického úkolu. Za okres Trutnov se soutěže zúčastnil tým pod záštitou společnosti Kablo Vrchlabí, s.r.o., složený z žáků základní školy školní a střední školy strojírenské a elektrotechnické z Vrchlabí. Za ZŠ Školní reprezentovali: Kateřina Pacnerová, Anička Mejsnarová a Natálka Ničová a SŠSE Vrchlabí reprezentovali: Martin Renner, Kristián Štefan, Zdeněk Štefan, Švanda Adam. Pedagogický dozor byl pak MGR. Lukáš Kubelka a kapitán týmu ze společnosti Kablo Vrchlabí Bc. Miroslav Cee. Soutěže se zúčastnilo 6 týmů z okresů Královehradeckého kraje a 2 týmy ze sousedního Polska. V této silné konkurenci náš tým obsadil velice pěkné páté místo.

Přírodověda netradičně ve 4.c


Svým spolužákům připravila Klárka s maminkou povídání o našich dravcích. Jejich přátelé, manželé Jirsovi, přinesli do školy na ukázku zástupce dravců. Sovu pálenou, o které si připravila povídání i Klárka, a křížence sokola s rarohem, kterého běžně v přírodě nepotkáte. Děti si zblízka mohly prohlédnout oba dravce a dověděly se spoustu nových informací z jejich života ve volné přírodě. Děkujeme Klárce za nevšední zážitek.

Týden bez odpadů


V rámci pokračování projektu Týden bez odpadů jsme se šli podívat na film Wall-E, který nás zavedl do daleké budoucnosti. Že to s naší planetou Zemí nevypadalo dobře, Vám určitě nemusím povídat.

A co na to žáci 4.c?
„Planeta Země byla neobydlená už přes 7000 let. Lidé tam nebyli. Odletěli do vesmíru. A proč? Lidé vymysleli roboty, a to byl ten problém. Roboti obsluhovali lidi, jenomže roboti neuměli třídit a spalovat odpad.
A aby se s naší planetou nestalo to stejné, tak pečlivě třídím."
Vláďa, 4.c

„Nastala nová doba. Všichni chtějí všechno a hned. Lidi toho hodně vymysleli, aby si usnadnili život. Kácí lesy a staví více a více továren.
Já bych sázela stromky, pomáhala zraněným zvířatům a především třídila odpad."
Natálka, 4.c

„Hlavně musíme třídit odpady, míň jich vyrábět, z odpadů začít vyrábět nové věci."
Jonáš, 4.c

„Budu recyklovat a třídit odpady, aby se nestalo to, co ve filmu."
Kája, 4.c

Hodina TV ve znamení Rugby


Další hodina TV ve sportovní třídě 6.C byla zaměřena na rugby. Hodinu vedl trenér vrchlabského oddílu Mad Squirrels Honza Hovard. Hodina měla spád a všichni se pořádně zapotili.

Dotkni se křídel


Dne 1.11. 2022 navšívili 5.A sokolníci Mirek a Ivana Jirsovi z organizace "Dotkni se křídel", kteří dětem představili a povyprávěli o životě dravců: SOVA PÁLENÁ a SOKOL LOVECKÝ. Následně odpovídali dětem na spoustu otázek. Všem se to moc líbilo.

Hod oštěpem


Ve čtvrtek 3.11. si žáci ST vyzkoušeli v rámci výuky TV hod oštěpem. Trénink probíhal ve všesportovním areálu Vejsplachy a opět pod vedením atletické trenérky Dáši Fišerové.

Třídnické hodiny a jak na ně


25.10.2022 se již po druhé v tomto školním roce setkala skupinka učitelů s paní Mgr. Janou Kaplanovou, okresní metodičkou prevence. Společně diskutovali nad tématy třídnických hodin, při kterých si sdělovali postřehy i zkušenosti při práci s třídními kolektivy. Nebáli se otevřít i těžká témata, kdy se děti svým učitelům svěřují se závažnými problémy, které je v životě potkaly. Jak takové zátěžové situace nejlépe zvládat, to je téma pro další setkání, které nás čeká v prosinci.

Zapsala: Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP
Návštěva partnerského města Kowary
V pondělí 24.10. se členové vedení ZŠ Školní Vrchlabí zúčastnili inspirativní návštěvy našeho partnerského města Kowary, kde přímo na jedné ze dvou základních škol, vzniklo za přispění EU a místního MÚ pedagogicko psychologické centrum.
Působí zde odborníci v oblastech logopedie, psychologie a speciální pedagogiky a diagnostiky. Tito odborníci pracují s žáky, které sami diagnostikují přímo ve vyučovacích hodinách a posléze jim v součinnosti s rodiči poskytnou potřebnou péči.
Návštěva byla velmi inspirativní a nasbírané poznatky a zkušenosti se budeme snažit aplikovat i na naší základní škole.
Tréninková jednotka zaměřená na atletickou průpravu
V úterý 25.10. se v rámci všesportovně zaměřeného programu sportovních tříd na ZŠ Školní Vrchlabí uskutečnila tréninková jednotka zaměřená na atletickou průpravu. Hodinu vedla vedoucí trenérka atletického oddílu SK Vrchlabí Dáša Fišerová.
Další tréninková jednotka bude pod jejím vedením následovat v příštím týdnu. Daří se nám tak začleňovat lektory z jednotlivých sportovních odvětví do výuky tělesné výchovy.
Žáci si hodiny TV pod vedením Dáši Fišerové užili, rozšířili si pohybové obzory a zároveň zjistili, v čem se ještě mohou zlepšovat a v čem je v jejich sportovní přípravě nutné přidat.
Takže můžeme konstatovat, že spolupráce jednoznačně plní náš cíl a záměr a těšíme se na další spolupráci. Dášo děkujeme!


Děti z třetího oddělení školní družiny si užívají krásné podzimní dny.
Renata Sedláčková