Aktuality
Výuka robotiky na ZŠ Školní Vrchlabí
Robotikou se na naší škole zabýváme již několik let v rámci kroužků a volitelného předmětu v devátém ročníku. Od září 2022 prochází kurzem robotiky všichni žáci pátých, osmých a devátých ročníků.
Dnes si představíme druhou robotickou stavebnici BOOTS od Lega. Nejprve si děti podle plánu postaví zvoleného robota. Pak jej s pomocí tabletu začnou programovat. Robot může hýbat hlavou, rukama a pohybuje se všemi směry. Lze jej také řídit jako autíčko na vysílačku. V hodinách robotiky si děti užijí s novým kamarádem mnoho zábavy.
RNDr. Milan Sedláček
Okresní kolo Pythagoriády
23.11.2022 se 6 našich žáků ze sedmé a deváté třídy zúčastnilo okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda v Trutnově. Čekalo je zde 15 náročných úloh a zhruba 25 soupeřů v každé kategorii. Pro žáky devátých ročníků to byla velice cenná zkušenost, neboť je v příštím roce čekají přijímací zkoušky na střední školy, a tak si mohli porovnat své znalosti s konkurencí z jiných škol trutnovského okresu. RNDr. Milan Sedláček
Exkurze do Národního muzea v Praze
Třídy 7.A a 7.B navštívily Národní muzeum v Praze. Děti si se zájmem prohlédly nádherné expozice v krásně opravené budově muzea. Všichni se fotili s mamutem, nebo obdivovali obrovskou kostru plejtváka myšoka. Vrcholem byla prohlídka kupole s nádherným výhledem na Václavské náměstí.
Dále jsme navštívili Staroměstské náměstí s orlojem. Pokračovali přes Karlův most na Kampu. Nemohli jsme vynechat ani budovu Národního divadla, kolem které jsme prošli až na Národní třídu. Zde jsme se zastavili u pamětní desky k uctění památky studentské demonstrace 17.11.1989. Vydařenou exkurzi jsme zakončili jízdou metrem.
RNDr. Milan Sedláček

Děti a návykové látky


Děti a návykové látky - tak zněl název besedy pro rodiče i učitele, která se uskutečnila 21. 11. v naší škole s Mgr. Martinem Kalibou z PdF Hradec Králové.
Naše děti se běžně setkávají od útlého věku s návykovými látkami, aniž bychom si to my, dospělí, uvědomovali. Jen ve spotřebě alkoholu jsme na nejvyšších příčkách mezi státy Evropy. Účastníci besedy se seznámili s různými typy návykových látek, se kterými se mohou děti setkat, jejich účinky na mladistvý organizmus a triky distributorů, kteří je nabízejí nejen na webových stránkách. Málokdy přemýšlíme nad tím, jak snadno dostupné tyto látky pro naše děti jsou.
Potěšila nás velká účast rodičů i jejich zájem o danou problematiku. Díky kladným ohlasům plánujeme další společnou besedu, tentokrát na téma Děti na sociálních sítích.


Děkujeme SRPDŠ za finanční podporu akce.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

Exkurze v závodě ŠKODA AUTO a.s. Vrchlabí.
Začátkem listopadu jsme připravili pro žáky devátých ročníků zajímavou exkurzi do vrchlabského závodu ŠODA AUTO a.s.
Před covidovou pandemií jsme absolvovali tyto exkurze pravidelně. Nyní jsme na tuto tradici opět navázali. Žáci navštívili novou výrobní halu, kde se vyrábí automatické převodovky pro celý koncern VW. Seznámili se s jednotlivými částmi výroby. Všichni obdivovali velký počet robotů, vysokou automatizaci výroby a přesnou a pečlivou práci všech zaměstnanců. Zkušení průvodci podali žákům vyčerpávající informaci o výrobě a užití moderní převodovky.
Ve druhé – praktické části exkurze žáci aktivně pracovali v tréninkovém centru vrchlabského závodu. Zde si všichni vyzkoušeli měření s přesností na tisíciny milimetrů, sestavovali části převodovky. Zajímavým zpestřením byla i autodráha. Zde si každý vyzkoušel, jak je důležité jezdit co nejrychleji, ale zároveň bez nehod – tato činnost simuluje výrobu, kde musí zaměstnanci pracovat rychle, ale zároveň absolutně pečlivě a přesně.
Exkurze se všem žákům velice líbila. Určitě mnohým chlapcům a děvčatům pomůže při jejich volbě budoucího povolání. ŠKODA AUTO a.s. má zájem o mladé a perspektivní pracovníky s technickým vzděláním a nabízí jim velmi dobré uplatnění a celoživotní profesní růst.
Během exkurze se setkal ředitel školy pan Mgr. Jaroslav Pleva s ředitelem vrchlabského závodu panem Ing. Ivanem Slimákem Ph.D. Oba se dohodli na další spolupráci Škodovky s naší školou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za velmi zajímavou exkurzi a budeme se těšit na další spolupráci.
RNDr. Milan Sedláček
Oprava převodovky
V září se nám na RC autě porouchala převodovka. Společně s chlapci jsme se pustili do její opravy. Bylo třeba pracně demontovat celý podvozek a převodovku uvolnit. Pak jsme ji rozebrali na jednotlivé díly. Na první pohled byla vidět příčina nefunkční převodovky – vysypaná ložiska. Objednali jsme si z USA nová a čekali na jejich dodání. Kluci převodovku vyčistili a odstranili uvolněné kuličky z poškozených ložisek. Práce byla náročná, neboť mnoho dílů je velmi malých a mechanici museli prokázat svoji zručnost. Dle návodu chlapci pečlivě sestavili všechny součástky, vložili nová ložiska a vše důkladně promazali. Opravená převodovka byla zase usazena do podvozku autíčka. Oprava nám zabrala několik hodin, ale všichni chlapci měli radost s dobře vykonané práce.
Tak hurá na podzimní a zimní jízdy.
RNDr. Milan Sedláček

Zdravý životní styl


18. 11. jsme zahájili řadu 2hodinových interaktivních besed v rámci prevence na téma Zdravý životní styl. Pod vedením zkušeného lektora Mgr. Martina Kaliby se žáci 6. ročníků zamýšleli nad otázkami - co je závislost, bez čeho se člověk nemůže obejít, čeho se člověk může, ale nechce vzdát a proč. Všichni aktivně na dané téma mezi sebou diskutovali. Bylo vidět, že vybrané téma žáky oslovilo.
Besedy proběhnou postupně ve všech 4., 5. a 6. ročnících. Volně navazují na besedy Dítě v na sociálních sítích z předešlého školního roku.
Mgr. Lenka Vlachová

Podzim čaruje


Každé úterý a čtvrtek odpoledne se od září postupně s dětmi z UK učíme novým českým slovům, osvojujeme si nové věty a navzájem se poznáváme. Doučování prezentuji v kontextu se situacemi - vše si ukazujeme v reálném světě nebo si scénky hrajeme, dále pak pojmenováváme a komentujeme činnosti, které děláme, malujeme. Věci kolem sebe si můžeme osahat a popsat je. Díváme se kolem sebe, pak si o tom vyprávíme, čteme s porozuměním, píšeme, hrajeme hry jako pexeso, domino nebo chňapačku. Děti mají rády hru "paní asistentka řekla".
Do doučování se nám občas vloudí i školní předměty, kde zrovna děti potřebují něčemu porozumět. Prvotní adaptace je úspěšně za námi, orientujeme se ve školním prostředí a umíme používat základní fráze.
Od počátku do výuky zařazujeme pravidelné vycházky do přírody, poznáváme její krásy. Na vlastní oči můžeme vidět, jaký je podzim, co krásného nám přináší. Vysvětlujeme a ukazujeme si pojmy do dalších předmětů jako je přírodověda a vlastivěda. Jindy zase při procházce do našeho krásného města poznáváme naše hory, řeku, náměstí, úřady, učíme se dopravním značkám a plníme různé úkoly. Učení venku je názorné, navíc podporuje fyzické i duševní zdraví dětí, posiluje přirozeně vztahy.
Škola je pro nás bezpečným prostředím, kde může úspěch zažít každý žák.

autor Vlasta Chlupová

Osvětlení atria


Děkujeme zaměstnancům Služeb města Vrchlabí za rychlé řešení a realizaci osvětlení atria ZŠ Školní Vrchlabí. Byly tak vyslyšeny žádosti rodičů, jejichž děti v odpoledních a podvečerních hodinách navštěvují volnočasové aktivity a kroužky v prostorách naší školy.
TALENTY PRO FIRMY
V pátek 11. listopadu proběhlo v kongresovém centru ALDIS krajské kolo soutěže talenty pro firmy. Soutěž je o týmové spolupráci při řešení technického úkolu. Za okres Trutnov se soutěže zúčastnil tým pod záštitou společnosti Kablo Vrchlabí, s.r.o., složený z žáků základní školy školní a střední školy strojírenské a elektrotechnické z Vrchlabí. Za ZŠ Školní reprezentovali: Kateřina Pacnerová, Anička Mejsnarová a Natálka Ničová a SŠSE Vrchlabí reprezentovali: Martin Renner, Kristián Štefan, Zdeněk Štefan, Švanda Adam. Pedagogický dozor byl pak MGR. Lukáš Kubelka a kapitán týmu ze společnosti Kablo Vrchlabí Bc. Miroslav Cee. Soutěže se zúčastnilo 6 týmů z okresů Královehradeckého kraje a 2 týmy ze sousedního Polska. V této silné konkurenci náš tým obsadil velice pěkné páté místo.

Přírodověda netradičně ve 4.c


Svým spolužákům připravila Klárka s maminkou povídání o našich dravcích. Jejich přátelé, manželé Jirsovi, přinesli do školy na ukázku zástupce dravců. Sovu pálenou, o které si připravila povídání i Klárka, a křížence sokola s rarohem, kterého běžně v přírodě nepotkáte. Děti si zblízka mohly prohlédnout oba dravce a dověděly se spoustu nových informací z jejich života ve volné přírodě. Děkujeme Klárce za nevšední zážitek.

Týden bez odpadů


V rámci pokračování projektu Týden bez odpadů jsme se šli podívat na film Wall-E, který nás zavedl do daleké budoucnosti. Že to s naší planetou Zemí nevypadalo dobře, Vám určitě nemusím povídat.

A co na to žáci 4.c?
„Planeta Země byla neobydlená už přes 7000 let. Lidé tam nebyli. Odletěli do vesmíru. A proč? Lidé vymysleli roboty, a to byl ten problém. Roboti obsluhovali lidi, jenomže roboti neuměli třídit a spalovat odpad.
A aby se s naší planetou nestalo to stejné, tak pečlivě třídím."
Vláďa, 4.c

„Nastala nová doba. Všichni chtějí všechno a hned. Lidi toho hodně vymysleli, aby si usnadnili život. Kácí lesy a staví více a více továren.
Já bych sázela stromky, pomáhala zraněným zvířatům a především třídila odpad."
Natálka, 4.c

„Hlavně musíme třídit odpady, míň jich vyrábět, z odpadů začít vyrábět nové věci."
Jonáš, 4.c

„Budu recyklovat a třídit odpady, aby se nestalo to, co ve filmu."
Kája, 4.c

Hodina TV ve znamení Rugby


Další hodina TV ve sportovní třídě 6.C byla zaměřena na rugby. Hodinu vedl trenér vrchlabského oddílu Mad Squirrels Honza Hovard. Hodina měla spád a všichni se pořádně zapotili.

Dotkni se křídel


Dne 1.11. 2022 navšívili 5.A sokolníci Mirek a Ivana Jirsovi z organizace "Dotkni se křídel", kteří dětem představili a povyprávěli o životě dravců: SOVA PÁLENÁ a SOKOL LOVECKÝ. Následně odpovídali dětem na spoustu otázek. Všem se to moc líbilo.

Hod oštěpem


Ve čtvrtek 3.11. si žáci ST vyzkoušeli v rámci výuky TV hod oštěpem. Trénink probíhal ve všesportovním areálu Vejsplachy a opět pod vedením atletické trenérky Dáši Fišerové.

Třídnické hodiny a jak na ně


25.10.2022 se již po druhé v tomto školním roce setkala skupinka učitelů s paní Mgr. Janou Kaplanovou, okresní metodičkou prevence. Společně diskutovali nad tématy třídnických hodin, při kterých si sdělovali postřehy i zkušenosti při práci s třídními kolektivy. Nebáli se otevřít i těžká témata, kdy se děti svým učitelům svěřují se závažnými problémy, které je v životě potkaly. Jak takové zátěžové situace nejlépe zvládat, to je téma pro další setkání, které nás čeká v prosinci.

Zapsala: Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP
Návštěva partnerského města Kowary
V pondělí 24.10. se členové vedení ZŠ Školní Vrchlabí zúčastnili inspirativní návštěvy našeho partnerského města Kowary, kde přímo na jedné ze dvou základních škol, vzniklo za přispění EU a místního MÚ pedagogicko psychologické centrum.
Působí zde odborníci v oblastech logopedie, psychologie a speciální pedagogiky a diagnostiky. Tito odborníci pracují s žáky, které sami diagnostikují přímo ve vyučovacích hodinách a posléze jim v součinnosti s rodiči poskytnou potřebnou péči.
Návštěva byla velmi inspirativní a nasbírané poznatky a zkušenosti se budeme snažit aplikovat i na naší základní škole.
Tréninková jednotka zaměřená na atletickou průpravu
V úterý 25.10. se v rámci všesportovně zaměřeného programu sportovních tříd na ZŠ Školní Vrchlabí uskutečnila tréninková jednotka zaměřená na atletickou průpravu. Hodinu vedla vedoucí trenérka atletického oddílu SK Vrchlabí Dáša Fišerová.
Další tréninková jednotka bude pod jejím vedením následovat v příštím týdnu. Daří se nám tak začleňovat lektory z jednotlivých sportovních odvětví do výuky tělesné výchovy.
Žáci si hodiny TV pod vedením Dáši Fišerové užili, rozšířili si pohybové obzory a zároveň zjistili, v čem se ještě mohou zlepšovat a v čem je v jejich sportovní přípravě nutné přidat.
Takže můžeme konstatovat, že spolupráce jednoznačně plní náš cíl a záměr a těšíme se na další spolupráci. Dášo děkujeme!


Děti z třetího oddělení školní družiny si užívají krásné podzimní dny.
Renata Sedláčková
AUTA E - REVO TRAXXAS – na ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ
I v letošním školním roce nabízí naše škola oblíbený kroužek RC AUT na dálkové ovládání.
Zájemci si vždy zamluví své závodní jízdy u pana učitele Sedláčka. Scházíme se pouze za příznivého počasí, a to na školním hřišti, nebo na louce před školou.
S elektro auty žáci pouze nejezdí, ale musí také provádět pravidelnou základní údržbu, opravy a nabíjení akumulátorů.
Důležité je, že jsou děti venku na čerstvém vzduchu, hrají si a baví je to.

Veškeré tyto aktivity, které pomáhají u žáků rozvíjet polytechnické znalosti a dovednosti se realizují díky finanční podpoře firmy ŠKODA AUTO a.s. a zřizovatele školy - města Vrchlabí.RNDr. Milan Sedláček – vedoucí kroužku.
Talenty pro firmy
V Trutnově proběhlo v pátek 7.10.2022 okresní kolo soutěže TALENTY PRO FIRMY (T-PROFI), jejíž cílem je především zvyšovat zájem mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese.
Více o soutěži: https://www.vybiramstredni.cz/t-profi/
Pět týmů soutěžilo v Trutnově o postup do krajského kola. Vítězem se stal tým pod vedením Bc. Miroslava Cee ze společnosti Kablo Vrchlabí s.r.o. ve složení: Martin Renner, Jan Blažek a Jan Švanda ze Střední školy strojírenské a elektrotechnické Nová Paka, Vrchlabí a dále Jan Vrbata, Kateřina Pacnerová a Anička Mejsnarová ze Základní školy, Vrchlabí, Školní 1336. Nesmíme zapomenout ani na pedagogický dozor – Mgr. Lukáše Kubelku z této základní školy.
BĚH ZÁMECKÝM PARKEM
Ve čtvrtek 6.10.se žáci 2.,3.,4. a 5.tříd zúčastnili Běhu zámeckým parkem. Na start závodů se postavilo 84 závodníků z naší školy. Ti nezdatnější si odnesli i cenné medaile ze svých kategorií. 1.místo Kateřina Kejzlarová, Tomáš Havel a Dominika Novotná. 2.místo Aytan Kurcanová a Kryštof Řezníček, 3.misto Nikol Fléglová. Všem závodníkům patří velká pochvala za reprezentaci školy!

Práce žáků 3. tříd

Projekt sportovních tříd
Od 1.9. 2022 se na ZŠ Školní Vrchlabí obnovil projekt Sportovních tříd. V letošním školním roce se sportovně nadaní žáci soustředili ve třídě 6.C.
V rámci tvorby programu sportovní přípravy žáků zařazených do této třídy se sešli garanti jednotlivých sportovních odvětví (zleva Mgr. Jaroslav Pleva - fotbal, Brad a Gabriela Place - basketbal, Dagmar Fišerová - atletika, Jan Hovard - ragby).
Diskutován byl nejen program a náplň sportovní přípravy našich žáků, ale také účast jednotlivých garantů přímo ve výuce tělesné výchovy tak, aby byla zajištěna co možná největší pestrost a odbornost.
O dalších událostech týkajících se sportovních tříd vás budeme informovat, proto prosím sledujte i nadále naše webové a facebookové stránky.
ROBOTIKA NA ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ
Všechny školy mají povinnost nejpozději do září 2024 zahájit výuku dle nových školních vzdělávacích plánů – ŠVP. V nich musí být zařazena rozšířená výuka informatiky a případně i robotiky.
Naše škola se celý minulý rok na tuto změnu usilovně a poctivě připravovala. Pan ředitel tak mohl zahájit výuku podle nových vzdělávacích plánů již od září 2022.
Základní změnou ŠVP je to, že se „Nová informatika“ učí od 4. třídy až do devátého ročníku. Dále se bude informatika a informatické myšlení implementovat do všech ostatních předmětů.
Vybrali jsme si modelový ŠVP „NEBOJÁCNĚ VPŘED“. Vzhledem k tomu, že se na škole již 6 let věnujeme výuce robotiky, která se stala za tu dobu velice populární, zařadili jsme ji do našeho školního vzdělávacího programu také.
Z minulých let máme velice dobré technické vybavení. Z prostředků Ministerstva školství ČR byly zakoupeny během letních prázdnin další robotické stavebnice pro žáky prvního a druhého stupně, 3D tiskárny, iPady a moderní interaktivní soupravy pro pokusy ve fyzice v hodnotě 524 000 Kč. Celou změnu výuky informatiky a zařazení robotiky do systému vzdělávání významně podporuje i zřizovatel školy – město Vrchlabí, který poskytl naší ZŠ dalších 12 robotických stavebnic.
S robotikou se budou naši žáci setkávat v pátých, osmých a devátých ročnících. Abychom co nejvíce využili drahou a moderní techniku, mohou děti navštěvovat i kroužek robotiky a 3D tisku.

Postupně si v několika následujících článcích představíme naše programovatelné robotické stavebnice. Dnes si můžete na přiložených fotografiích prohlédnout iRobota. Toho žáci programují na PC, nebo pomocí iPadů. Robot se může pohybovat po tabuli, nebo na čtvercovém plánu. V krátkém videu je zachyceno, jak iRobot dokáže vyhodnotit a opravit dobré a špatné odpovědi. Při správném výsledku svítí zeleně a při špatném řešením svítí červeně. Žáci dále zvládnou sestavit algoritmus – program pro rýsování čtverce, šestiúhelníku, písmena A a podobně. iRoboty lze programovat ve třech úrovních obtížnosti napříč ročníky.
Hodiny informatiky a robotiky jsou pro žáky velice zajímavé a výrazně se liší od klasické výuky. Třídy se na výuku půlí, tím můžeme zajistit individuální přístup k žákům. Děti si navzájem pomáhají při řešení problémů, pracují s moderní technikou a ani si neuvědomují, že se při této atraktivní činnosti také učí.
RNDr. Milan Sedláček – učitel robotiky.
Sportovní dopoledne
Ve středu 21. 9. 2022 jsme se zúčastnili na fotbalovém stadionu sportovního dopoledne, které pro nás připravil trenér kopané M. Hanuš a dorostenci fotbalového klubu. Děti si zahrály kopanou, proběhly překážkovou dráhu a střílely na branku. Všichni zúčastnění dostali odměnu. Občasný deštík nám náladu nezkazil.

Žáci prvního stupně se ve čtvrtek 15.9. zúčastnili všesportovního dopoledne, které se v rámci promo akce NHL Global Tour, konalo na náměstí T.G.Masaryka.
Potvrdili tak, že žáci naší školy rádi sportují a sportovní dopoledne si i přes organizační potíže užili.
Turnaj mateřských škol v kopané
V úterý 13. 9. proběhl na fotbalovém stadionu Vejsplachy už 4. ročník fotbalového turnaje, určený pro děti z mateřských škol. Turnaj se konal v rámci akce Měsíc náborů - Můj první gól pod záštitou FC Vrchlabí, ve spolupráci se Základní školou Školní. Účastníky přišel v úvodu pozdravit místostarosta města pan Michal Vávra. Za pěkného počasí se ho zúčastnilo 120 dětí z 5 mateřských škol. Turnaj byl nesoutěžní, kromě fotbalu si děti vyzkoušely několik fotbalových disciplín. Rozhodčí a průvodce disciplínami dělali hráči dorostu FC Vrchlabí.
Občerstvení bylo zajištěno a na závěr byly všechny děti odměněny, a tak bylo dopoledne na fotbalovém stadionu k vidění spousta dětských úsměvů.

Za organizátory Miroslav Hanuš
První týdny ve školní družině
Třídní schůzky ukrajinských rodičů
Ve čtvrtek 8.9. proběhly na naší škole třídní schůzky pro rodiče ukrajinských žáků. Ti se seznámili se školním řádem, dozvěděli se informace o výuce, běžném režimu školy i o možnosti využití volnočasových aktivit pro jejich děti v odpoledních hodinách. Vše pro lepší porozumění překládala naše ukrajinská paní učitelka. V závěru schůzky došlo i na živou diskuzi.

Zapsala: Lenka Vlachová, ŠMP


1. ZÁŘÍ
Vítání prvňáčků
Prohlédněte si, jak u nás vypadal první den s novými školáky a školačkami. Galerii fotek naleznete zde.

Školení učitelů s paní Mgr. Kamilou Frankovou z OSPOD Vrchlabí 30.8.2022
Paní Franková přijala v přípravném týdnu pozvání do naší školy, aby seznámila v hodinové prezentaci učitele s činností OSPODu. Prezentace probíhala v aktivním pracovním ovzduší. Učitelé využili přítomnosti paní Frankové a měli připraveno množství otázek. Věřím, že tato aktivita přiblížila učitelům práci OSPODu a umožní nám bližší spolupráci.

Zapsala Mgr. Lenka Vlachová

Jak na třídnické hodiny:
Adaptace třídního kolektivu
31.8. 2022 přijela z trutnovské poradny okresní metodička prevence paní Mgr. Kaplanová, aby navázala na loňský školní rok a pokračovala v pásmu pro učitele Jak na třídnické hodiny. Vzhledem k nynější situaci jsme společně diskutovali, jak nejlépe začlenit nové žáky z Ukrajiny.
Počítáme s dalším pokračováním seminářů, které budou letos zaměřeny prakticky.

Zapsala Mgr. Lenka Vlachová

Přejeme všem krásné dlouhé prázdniny!
Další rok začínáme 1. 9. 2022
2.- 9. ročník v 8:00
1.ročník v 8:15
6.ročníky budou čtyři:

6.A - žáci bývalé 5.B a část žáků 5.A, třídní učitel - pan Trýzna
6.B - žáci bývalé 5.C a část žáků 5.A, třídní učitelka - paní Zaplatílková
6.C - sportovní třída, třídní učitelka - paní Sůvová
6.D - žáci přihlášení z okolních škol, třídní učitelka - paní Grégrová

Seznam pomůcek na rok 2022/2023 je ZDE
Výlet 6.A
Výlet se nám opravdu vydařil. Bylo krásné počasí a během dvou dnů jsme prožili mnoho krásných okamžiků. Návštěva středověkého hradu Kost, turistika v nádherné krajině Českého ráje a odpolední koupání. Děti na čas odložily své mobilní telefony, sportovaly, hrály vodní bitvu a prostě si celý výlet užívaly. Vše jsme zvládli bez úrazu a domů jsme se vrátili obohaceni o krásné vzpomínky a zážitky.

RNDr. Milan Sedláček

První video z naší cizojazyčné besídky naleznete zde.

VÝLET NA STARÉ HRADY
My, třeťáci, jsme společně vyrazili na Staré Hrady. Výlet to byl velmi povedený. Cestu jsme přežili téměř bez nehod, jen několika jedincům pobyt v autobuse příliš nesvědčil. Staré Hrady jsou opravdu plně zaměřeny na dětské návštěvníky. Začátek prohlídky jsme zahájili letem na koštěti. Pak jsme se vydali prozkoumat hradní půdu a sklep, kde na nás čekalo množství draků a skřítků.
Nakonec jsme se pobavili v Bestiáři se zvířaty, nakoupili meče a jiné drobné drobnosti. Pohráli jsme si a vyrazili všichni domů. Cesta při kytaře a písničkách příjemně uběhla. Ani jsme se nenadáli a byli jsme zpátky u školy.

Mgr. Lenka Vlachová
BEZPEČNĚ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
V průběhu května proběhl napříč ročníky interaktivní seminář na téma Bezpečí na sociálních sítích, který volně navazoval na besedy o kyberšikaně s panem por. Vincencem z Policie Trutnov. Lektor Mgr. Martin Kaliba z Univerzity Hradec Králové si povídal s dětmi, co je to závislost na sociálních sítích. Žáci 1. stupně se na chvíli stali tajnými agenty 008. Rozhodovali se, jak správně pomoci žákům smyšlené třídy, kde jim to úplně neklape.
Žáci 2. stupně si prožili v zážitkové besedě, jak pracovat s agresorem na sociální síti. Závěr příběhu zůstal s otevřeným koncem, kde si děti mohly samy domyslet, jak příběh oběti kyberšikany může končit. S panem Kalibou řešily, jak se zachovat i v takové situaci, na koho se obrátit. Besedy byly hodnoceny kladně jak dětmi, tak jejich třídními učiteli.


Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

Běh Harteckou alejí
Žáci 1.stupně se 16. června zúčastnili přespolního běhu Harteckou alejí. Školu reprezentovalo celkem 76 dětí. Do závodu se všichni pustili s velkou chutí. Jejich úsilí bylo korunováno velmi dobrým umístěním. Za druhé třídy získali bronzovou medaili Petra Kejzlarová a Tomáš Havel. Ve třetích třídách 2.misto obsadila Nikol Fléglová, 3.místo Viktorie Ničová. Za 4.třídy se na 1.mistě umístila Dominika Novotná, na 3.mistě Aytan Kurcanová a Kryštof Řezníček. Za 5.ročníky vybojovala stříbrnou medaili Kateřina Podaná. Všichni závodníci si zaslouží velkou pochvalu.
Cizojazyčná besídka - úterý
Cizojazyčná besídka - čtvrtek

Víkendový teambuilding pracovníků školy
Ve dnech 27.5. - 29.5. 2022 se náš pedagogický sbor vydal do nedalekého Dvora Králové, kde se konal víkendový teambuilding. Pobyt se uskutečnil v hotelu Za vodou, který nám vytvořil opravdu krásné prostředí pro stmelování kolektivu. Po příjezdu na hotel na nás čekalo grilované prasátko a posezení jsme si zpestřili hudebním doprovodem. Součástí hotelu byly venkovní bazény, které sloužily pár otužilcům z našich řad ke skvělému posílení imunitního systému. Pobyt obohatilo velice užitečné školení s panem Mgr. Martinem Kalibou, Ph.D., jenž bylo zaměřené na třídnické hodiny a podporu vztahů uvnitř třídy. V sobotu večer jsme se vydali do místní zoo, kde pro nás byla připravena komentovaná prohlídka tamních zvířátek. Celý víkend byl hrazen z FKSP a my si ho všichni moc užili.

Válec v osmých třídách
Žáci osmých ročníků nyní probírají válec – objem a povrch. Všichni museli splnit docela pracný úkol. Sestrojit čtyři různé papírové modely válce. Na základě teoretických znalostí si vytvořili síť a tu následně slepili a získali své válce. Ne vždy se práce zcela dařila a nepovedené výrobky bylo třeba předělat. Nakonec všichni zadané úkoly splnili a za své válce byli od pana učitele štědře odměněni.
RNDr. Milan Sedláček


Besídka žáků prvních tříd
Dne 18. 5. proběhla avizovaná besídka žáků 1. tříd. Pásmo písniček a básniček nacvičili pod vedením svých učitelek všichni naši prvňáčci a přišly se na ně podívat maminky, tety a babičky. Ani tatínkové a dědečkové nezůstali doma. Přes všechnu počáteční trému se besídka dětem povedla a sklidily zasloužený potlesk. Maminky dostaly kytičku a drobné dárky, některé utřely slzičku a chválily dětská vystoupení.

Poháru rozhlasu v Trutnově
Dne 12. května se družstva mladších a starších žáků zúčastnila okrskového kola Poháru rozhlasu v Trutnově. Závody probíhaly za krásného počasí. Starší žáci podali výborné výkony a obsadili ve velké konkurenci krásné 3. místo. Ani ostatní sportovci se nedali zahanbit a výborně reprezentovali naši školu.

ZŠ Školní VRCHLABÍTalentové zkoušky do sportovní třídy na ZŠ Školní Vrchlabí
V pondělí 2.5. se od 14:00 konaly talentové zkoušky uchazečů o sportovní třídu na ZŠ Školní Vrchlabí. Zkoušky se konaly v krásném prostředí všesportovního areálu Vejsplachy. Zúčastnilo se jich 38 uchazečů, kteří své síly porovnávali ve čtyřech disciplínách.
Všem žúčastněným uchazečům patří velké uznání za snahu a předvedené výkony, rodičům děkujeme za výbornou sportovní atmosféru.
Výsledková listina bude zveřejněna na webových stránkách školy ve středu 11.5.2022.


Výsledky zápisu do 1.ročníku
Matematika kolem nás
Žáci osmých tříd si prakticky ověřili existenci matematické konstanty π „ Pí „ Ludolfovo číslo, značené π - čteme pí je matematická konstanta, která udává poměr obvodu jakéhokoli kruhu k jeho průměru. Žáci si přinesli na veselou hodinu matematiky pneumatiky, kola, obruče, pokličky, staré dlouhohrající desky a další kulaté předměty. Měřením jejich obvodu a průměrů ověřili, že hodnota π je přibližně 3,14.
Netradiční hodina se žákům velice líbila. Ani si nevšimli, že se učí měřit, převádět jednotky, počítat aritmetický průměr a podobně.
RNDr. Milan Sedláček
ROBOTIÁDA BRNO 2022
Robotiáda je největší mezinárodní robotická soutěž pořádaná v ČR. Účastní se jí pravidelně více jak 190 týmů, což je asi 700 soutěžících z různých zemí.
V minulých ročnících obsazovala naše škola pravidelně přední místa. Nejlepším výsledkem bylo 3.místo.
Po dvouleté pauze, způsobené covidem, jsme se opět poctivě připravovali na letošní ročník.
Naše dvě družstva měla soutěžit ve čtyřech disciplínách. Vše již bylo zajištěno – ubytování, doprava a veškerá logistika. Den před odjezdem však čekalo na těšící se děti velké zklamání, pořadatelé museli akci, kvůli rozšíření covidu mezi rozhodčími, bez náhrady zrušit.
Pro všechny to bylo velké zklamání, ale nedá se nic dělat. Budeme se těšit na příště. Můžete se alespoň podívat na fotografie z příprav našich mladých robotiků. .
Veškeré získané zkušenosti samozřejmě využijeme, neboť se bude od září 2022 na naší škole realizovat výuka nové informatiky, včetně zavedení robotiky pro žáky pátých a osmých ročníků.

RNDr. Milan Sedláček
Robotika 1
Robotika 2
Robotika 3

Matematický Klokan
V minulém týdnu proběhla na naší škole mezinárodní soutěž
MATEMATIKÝ KLOKAN určená pro žáky druhých až devátých ročníků.
Žáci si měli možnost vyzkoušet netradiční úlohy v časovém limitu. Pro všechny to byla zajímavá zkušenost, která je jistě obohatila a poskytla jim důležité srovnání se svými vrstevníky po celém světě.
Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje cca ve 100 zemích světa. Letos probíhá v ČR ji 28 ročník.
RNDr. Milan Sedláček

Koloběh života
Žáci 2.ročníku se dnes zúčastnili projektu s názvem "Koloběh života". V první části se seznámili se životními podmínkami rostlin a živočichů, prohlédli si vermikompostér se žížalami. Na závěr si zahráli skupinovou hru o koloběhu života na louce.

PONOŽKOVÝ DEN
21.3. jsme se poprvé zapojili do akce ,,ponožkový den". Oblékli jsme si na nožku každou jinou ponožku,čímž jsme odkázali na ,,jinakost" lidí s Downovým syndromem a vyjádřili jsme tak nejen podporu a solidaritu, ale zároveň jsme dali najevo, že jejich odlišnost chápeme a respektujeme.
Všem, kteří se zapojili do tohoto dne na podporu lidí s DOWNOVÝM SYNDROMEM, děkujeme. Všechny ponožky, ať už na fotce nebo namalované, jsou úžasné a nám pedagogům udělaly v této nelehké době obrovskou radost!

TýDen bez odpadu
Zeměpisná olympiáda
Žáci naší školy dosáhli výborných výsledků v okresním kole zeměpisné olympiády.
Eliška Jindřišková obsadila mezi žáky šestých ročníků a odpovídajících tříd víceletých gymnázií výborné 2. místo a postoupila do krajského kola. Ve stejné kategorii se umístila na velmi pěkném 4. místě Klára Holečková a 7. místo získal Tomáš Hozda – všichni ze třídy 6.A.
Další naši žáci ze 7. až 9. tříd obsadili pozice v první polovině výsledkové listiny.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Elišce Jindřiškové popřejeme mnoho úspěchů v krajském kole ZO.
RNDr. Milan Sedláček


Turnaj v přehazované
(krajské kolo)
Dne 10.3.2022 se žáci pátých tříd zúčastnili turnaje
ve smíšené přehazované v Hostinném. Naše škola skončila na krásném čtvrtém místě v krajském kole. Dětem patří obrovský obdiv. Bojovaly o každý míč a vzájemně se podporovaly.
Turnaj v přehazované
24.2. se žáci ze čtvrtých a pátých tříd zúčastnili turnaje ve smíšené přehazované v Hostinném. Naše škola vyslala hned dva týmy pod vedením paní učitelky Doudové za pátou třídu a Exnerové za čtvrtou třídu. Oba týmy se navzájem podporovaly a patřily k těm ,,nejhlučnějším". Jelikož děti přehazovanou téměř nehrály, z turnaje si odvezly veliký úspěch. Pátá třída skončila hned na prvním místě a obdržela medaile a pohár. Zúčastní se tak krajské soutěže 10. března. Mladší čtvrťáčci skončili na 4. místě a patří jim také obrovský obdiv. Těšíme se na další reprezentaci naší školy a na závěr sportu ZDAR!

Zeměpisná olympiáda
Dne 23. února 2022 se zúčastnilo 8 našich žáků z druhého stupně okresního kola zeměpisné olympiády. Bohužel soutěž proběhla on-line, ale i tak to byla pro děti zajímavá a velmi cenná zkušenost.
Olympiáda probíhá na ZŠ v kategoriích 6., 7. a společně 8. a 9. ročník. Otázky byly ze tří okruhů – práce s atlasem, teoretické a praktické znalosti. Nyní soutěžící musí počkat do 10. března, kdy budou zveřejněny oficiální výsledky. Tak přejeme mnoho štěstí.
RNDr. Milan Sedláček


Konstruktivismus v matematice
Naši učitelé 5. ročníků se zúčastnili semináře na téma Konstruktivismus v matematice.

Zúčastnili se ukázkové hodiny matematiky a v následné diskuzi si ujasnili silné i slabé stránky této výukové metody a nutné podmínky pro přípravu vyučovacích hodin.

Seminář bude pokračovat v příštích týdnech, kdy si sami učitelé vyzkouší řešit projekty na daná témata.


14. února je nejen svátkem svatého Valentýna, ale také Dnem darování knihy. Tento krásný svátek nám připomněly děti z MŠ Komenského ve Vrchlabí, které nám darovaly krásnou dvojjazyčnou knížku Nezlob dědu Pohodlíčko.
Ještě jednou velký dík pro všechny děti a paní učitelky.

Beseda pro 6. ročníky
o kyberšikaně
V úterý 8.2.2022 přijal naše pozvání na besedu
o kyberšikaně pan poručík Vincenc z královéhradecké policie. Žáci 6. ročníků s ním diskutovali o možných nebezpečích, která na ně číhají při komunikaci na sociálních sítích. Dověděli se spoustu užitečných informací, jak se zachovat, jestliže jim někdo vyhrožuje, obtěžuje, či po nich žádá informace nebo fotografie… Podobné besedy plánujeme i pro další ročníky.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP
Práce s problémovým chováním obtížně se začleňujícího žáka
V rámci programu Na pomoc třídním učitelům proběhl
4. 2. 2022 seminář s psychologem PhDr. Janem Vyhnálkem, odborníkem na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, pod názvem

Práce s problémovým chováním obtížně se začleňujícího žáka.Obvyklým průvodním jevem problémového chování dětí
ve třídách a dalších skupinách dětí je jejich nedostatečné začlenění do kolektivu. To může být chápáno jako příčina nejen problémového chování, ale i školního neúspěchu a rizika sociálně patologických jevů. Nedostatečné začlenění dítěte obvykle souvisí s poruchami attachmentu, emoční nestabilitou, nadměrným stresem a disharmonickým vývojem. Je typickým projevem u dětí se syndromem CAN, ADHD/ADD, úzkostnými a depresivními syndromy a rizikem rozvoje poruch osobnosti. Podpora začlenění dítěte je jednou z hlavních strategií řešení dlouhodobě problematického chování a prospěchu dětí
u nás na škole. Seminář přinesl učitelům a vychovatelům znalosti umožňující porozumět problémovému chování dětí na základě modelů postupů práce se skupinou a
s jednotlivcem v běžné pedagogické praxi.

Mgr. Lenka Vlachová , ŠMP

Hodina finanční gramotnosti
Ve čtvrtek 27. ledna byla pro děti 2. ročníku připravena v tělocvičně hodina finanční gramotnosti s názvem Abeceda peněz pod záštitou pracovníků české spořitelny.

Děti plnily různé úkoly – počítaly peníze, přiřazovaly ceny k nakupovanému zboží, zaplatily pokutu, vyplnily křížovku, nakreslily své přání. Zopakovaly si různé pojmy – příjem, výdej, spoření, výplata, rodinný rozpočet atd. S těmito pojmy se již seznámily ve středu 19. ledna v počítačovém kvízu, který vyplňovaly.

Na konci hodiny se každý mohl rozhodnout, jestli ušetří deset korun do prasátka nebo si za polovinu či celou částku něco koupí. Většina dětí si nechala alespoň část peněz vložit do kasičky.

Dětem se hodina finanční gramotnosti moc líbila, poděkování patří pracovníkům české spořitelny, kteří se dětem celé dopoledne věnovali.
Lyžařský výcvik 7.A + 7.B Benecko 17. 1. - 21. 1. 2022
Děvčata z 1. stupně, kroužek keramiky

Přírodopis ve 4.A
V rámci výuky o včele medonosné si spolužačka Nikča připravila nádhernou besedu o životě včel. Přinesla spolužákům ukázat pomůcky včelaře, padlé včely a jako bonus závěrem domácí med k ochutnání. Paní učitelce, paní asistentce i dětem se hodina líbila a moc chutnala
.
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Ve druhém lednovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Do soutěže se přihlásilo úctyhodných 38 mladých zeměpisců.
Soutěžící museli prokázat své teoretické znalosti a aktivní práci s atlasem. Nakonec přišla praktická část. V ní je čekala turistická mapa, kde měřili a určovali vzdálenosti, azimuty a zjišťovali nadmořské výšky.
Ve třech kategoriích byli vyhlášeni tři nejúspěšnější řešitelé, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole ZO.
Vítězům slavnostně předal diplomy a všem poděkoval pan ředitel Mgr. Jaroslav Pleva.
RNDr. Milan Sedláček

Oprava RC aut
Již tři roky máme na ZŠ Školní dvě velká RC auta E- REVO TRAXXAS. Děti si s nimi v odpoledních hodinách jezdí v terénu.
Po náročném tříletém provozu došlo postupně k poruše všech 4 servomotorů řízení na obou vozech. Mohli jsme si zakoupit nové servomotory, ale objednali jsme pouze náhradní kovové převody. Žáci společně se mnou provedli demontáž servomotorů a výměnu poškozených plastových převodů za nové-odolnější kovové. Oprava se nám zdařila a obě auta jsou již opět připravena na náročné terénní jízdy, tentokrát v zasněžené přírodě.
RNDr. Milan Sedláček
Vánoční přání
V období Vánoc chceme potěšit své blízké i široké okolí. Se žáky jsme se rozhodli vytvořit vánoční přání pro seniory a seniorky v domovech důchodců, a to ve Vrchlabí a v Semilech, a dále pro pacienty s roztroušenou sklerózou z Domova svatého Josefa v Areálu Žireč.

Do projektu se zapojily 5. třídy a třídy druhého stupně. Některé vytvářely přání, jiné je nadepisovaly. Potěšilo nás, s jak obrovským zájem se žáci do tvoření přání zapojili,
a nebyly to jen ti. Pomáhali také pedagogičtí pracovníci. Některé žákyně vytvářely přáníčka i ve svém volném čase. Vzniklo tak přes 250 vánočních přáníček.

Kdy jindy si uvědomit, že i maličkost v podobě vlastnoručně vyrobeného přání s osobním věnováním, může vykouzlit úsměv na tváři? A kdy jindy propojit několik generací, než ve vánoční čas? Žákům, žákyním
i pedagogům patří za jejich pečlivou a nadšenou práci velká pochvala.Práce žáků 2. tříd

Kapříci k nám připlavali,

šupiny nám darovali.

Pod talíře si je dáme,

ať peněz dost všichni máme.


Vánoční vycházka 4.B a 4.C
V úterý 21.12. se třídy 4.B a 4.C po rozbalení vánočních dárků vydaly na vycházku k vrchlabskému Betlému. A cestou se taky pořádně občerstvily.

Měření v 6.A
Žáci se nyní v 6. třídě učí počítat obvody a obsahy obrazců. Během projektové hodiny si děti ve třídě změřily různé předměty, kde se vyskytují obdélníky a čtverce. Z naměřených údajů potom v pracovním listu dopočítávaly obvody a obsahy. Projektovou hodinu dokončili žáci doma, kde si získané dovednosti ještě procvičili při měření dalších domácích předmětů.

RNDr. Milan Sedláček
Zima ve družině 2. B

Radovánky na prvním sněhu
Kurz plavání 3.c a 4.c
25. listopadu jsme úspěšně zakončili kurz plavání. Některé děti se zdokonalily ve svém umění, jiné se po nesmělých začátcích nakonec s vodou spřátelily. Všichni dokázali své dovednosti při závěrečné hodině plavání. Obdržely vodní vysvědčení, od plavčíků na rozloučenou poučení o bezpečném chování ve vodě, a pak hurá!!! Na pizzu. Závěrečné pohoštění pro nás připravili manželé Martincovi. Všichni jsme si opravdu pochutnali, neboť
po plavání opravdu vyhládne. Co říci závěrem? Plavčíkům jilemnického bazénu děkujeme za skvělý přístup a manželům Martincovým za vynikající občerstvení. Sportu zdar!

Mgr. Lenka Vlachová

Společné zpívání vánočních koled v hale vrchlabského zámku
Ani tato divná doba covidová, spojená s různými nařízeními, nezmařila tradiční projekt "Vrchlabí a Kowary - napříč generacemi". A tak jsem se dnes 3. 12. se třídou 4.B, kterou jsem si vypůjčila, vypravila na společné zpívání vánočních koled do haly vrchlabského zámku. Chyběly sice ostatní školy a polští přátelé, protože v letech minulých jsme zpívali všichni společně, ale i tak na nás
v hale čekal ozdobený stromek, muzikanti, kteří nás doprovodili na hudební nástroje a spolu s nimi na správný průběh dohlíželi i Mikuláš s andělem a čertiskem. Akce to byla rychlá, ale moc fajn. Myslím, že se nám to všem líbilo a děkujeme za příjemnou atmosféru a nadílku.

Čerti na Liščáku
V naší základní škole se vyrojili čerti už v pátek. Bylo jich požehnaně. Pekelná stvoření doprovázel Mikuláš s anděly. Bylo vidět, že Mikuláš má vše pevně v rukou. Čerti moc nezlobili, spolu s anděly dětem 1. stupně rozdali dárečky a vnesli do školy předvánoční atmosféru. Děkujeme našim deváťákům a jejich třídním učitelům za hezký zážitek.

Mgr. Lenka Vlachová

Atletika hravě ve škole
V týdnu od 22. do 26.11.2021 se na naší škole uskutečnil projekt Atletika hravě ve škole. V rámci tohoto projektu, který zastřešoval Český atletický svaz, probíhaly ukázkové hodiny tělesné výchovy v 1. a 2.třídách. Tyto hodiny vedla lektorka ČAS a trenérka atletického oddílu SK Vrchlabí, paní Dagmar Fišerová, za což ji náležitě děkujeme.

Žáci si parádně zasportovali, hodiny si náležitě užili a poznali, že hýbat se je super!!!


Plavecký kurz 2021 3.A a 4.A
Plavecký kurz 2021 3.A a 4.A

Máme velikou radost ,že jsme letos úspěšně absolvovali plavecký kurz. Pro dnešní závěrečné plavání si plavčíci
pro děti připravili spousty vodních aktivit v podobě opičí dráhy a také si děti zkusily, jaké je spadnout do vody
v oblečení. V samém závěru děti dostaly mokré vysvědčení. Plavání jsme si užili a děti se vždy těšily.

Plavání ZDAR!