Tonda obal na cestách
30.11.2021 se žáci prvního stupně, a část žáků stupně druhého, zúčastnili programu firmy EKO-KOM, Tonda obal na cestách. Dozvěděli se o tom, z jakých materiálů jsou různé obaly vyrobeny, jak je třídit a co se s nimi děje při následné recyklaci. Program se na naší škole periodicky opakuje.
Bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách je interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. V průběhu besedy lektor žákům ozřejmí správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhá výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí je také hra, při které si žáci prvního stupně prakticky vyzkouší, jak správně třídit. Samozřejmě dětem vysvětlujeme, že nejlepší odpad je žádný odpad a omezení vzniku odpadu by mělo být pro každého kromě třídění odpadu také samozřejmostí.
Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Další informace naleznete na stránkách www.tonda-obal.cz