Primární prevence

Na konci září proběhly adaptační kurzy 6. ročníků. Byly zaměřeny na navázání vztahů
s novými žáky, třídním učitelem a utužení třídního kolektivu. Součástí kurzu byl i jeden večerní program, kde se žáci seznámili se školní metodičkou primární prevence. Povídali si o obavách a očekáváních, která mají v souvislosti s přechodem na druhý stupeň. Zároveň hledali možná řešení, jak možné obavy řešit.
Lenka Vlachová
V letošním roce umožnilo vedení školy školní metodičce nastoupit 5letý sebezkušenostní výcvik KVP. Výcvik povede k dovednosti prácovat s problémovými či nespolupracujícími skupinami žáků, učí čtení psychodynamiky skupinového dění na základě teorie dle Carla R. Rogese. Výcvik vede paní Helena Vrbková, vedoucí instituce Život bet závislosti a šéfredaktorka časopisu Prevence.
Lenka Vlachová
V průběhu října nás několikrát navštívila okresní metodička paní Kaplanová, aby pokračovala v práci se třídami, které se potřebují naučit řešit vztahové situace, které je potkávají v třídním kolektivu. Třídní učitelé úzce spolupracují se školní metodičkou, díky covidu je stále spousta práce v třídnických hodinách i komunitních kroužcích. Žáci se po roce a půl, kdy probíhala distanční výuka, učí znovu komunikovat se spolužáky, respektovat se navzájem, projevovat toleranci vůči ostatním, a tak navazovat kvalitní vztahy.
Lenka Vlachová


Je to vážně žalování?
Žáci 4. B se na začátku letošního školního roku sešli se školní metodičkou prevence. Společně se zamýšleli nad otázkou žalování. Toto téma je blízké všem dětem. Pomocí příběhů děti řešily situace, kdy je lépe obrátit se na někoho s prosbou o pomoc, kdy nabídnout pomoc sám a kdy je jednání motivováno záměrem někomu ublížit. V závěru zazněla nosná myšlenka: „Co nechci, aby dělali mně, nebudu dělat druhému.“
Cílem řady chystaných preventivních setkání je zlepšení vztahů mezi žáky na základě jasné, srozumitelné komunikace a respektu k sobě samým i sobě navzájem.

--
Mgr. Lenka Vlachová


Linka bezpečí v ZŠ Školní

Ve dnech 13. a 14. září proběhlo setkání žáků naší školy s pracovníky Linky důvěry. Diskutovali o možnostech využití anonymní linky, která je určena všem dětem a studentům do 26 let, kteří se potýkají s problémy. Tuto non stop linku využívá denně až 300 dětí.

--
Mgr. Lenka Vlachová