Škola pro udržitelný rozvoj
Celostátní program, který navazuje na myšlenky Agendy 21. Cílem programu je aktivní zapojení žáků školy do řešení místních komunitních problémů, které si také kladou za cíl zlepšovat životní, kulturní a sociální prostředí v regionu. Program si klade za cíl spolupráci učitelů, žáků, místní samosprávy i široké veřejnosti, snaží se finančně zapojit do projektů i místní firmy. Realizováno za podpory Nadace Partnerství a SEVER.