Ekologická výchova

Počasí
Školní meteorologická stanice se nachází na školní zahradě v Ekoareálu Liška, cca 490 m n.m., v podhůří Krkonoš. Byla vybavena s pomocí CHMÚ (www.chmi.cz ). Žákovský tým pravidelně odečítá a zapisuje údaje o počasí – oblačnost, maximální a minimální teplotu, směr větru a vlhkost vzduchu. Jednou za rok výsledky zpracováváme a publikujeme ve vrchlabském Pulsu. Denní měření probíhají od roku 2003, údaje se odečítají ve 14.00 hod. Od října 2017 můžete sledovat on-line počasí z automatické meteostanice: meteo zde: http://www.meteo-pocasi.cz/maps/cz/kralovehradecky/1043-meteostanice-vrchlabi/

Výsledky denních měření (vkládáno po měsíci) ZDE:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Komentovaný vývoj počasí ke stažení - ZDE

Archivní projekt Kyselý déšť - ZDE

Archivní projekt Ozón - ZDE
Valím na valy
Projekt žáků 9.C, který vede ke vzniku naučné stezky z Harty k valům nad Ovčákem. Navazuje na projekt Mladí ladí D-DUR. Naučná stezka má 5 nových informačních panelů, 6. panel je u ohniště na Ovčáku, o Bramborové válce, z loňského roku 2020. Fáze projektu: léto 2020 - zaměření valů v terénu podzim 2020 - inventarizace dřevin na valech, zbytcích opevnění (druh dřevin, počet, obvod kmene ve výšce 120 cm nad zemí) jaro 2021 - příprava podkladů na informační tabule: 1. úvodní tabule, historie pošty v Hartě 2. vila Krönig, disco Dr. Max, letokruhy pokáceného buku 3. zámek (v Hartě) 4. švestkový povyk 5. Bramborová válka (1778-1779) 6. Valy, válka o bavorské dědictví jaro 2021 - odstranění náletových dřevin z valů květen/červen - instalace panelů naučné stezky Realizováno z grantové podpory Města Vrchlabí.
Partneři projektu

Přírodní zahrada Ekoareál Liška
V červnu 2018 získala školní zahrada ZŠ Školní certifikaci Přírodní zahrada, jako 2. školní přírodní zahrada v Královéhradeckém kraji. Shodou okolností v čase, kdy se v celé Evropě otevíraly zahrady různého zaměření veřejnosti, v rámci Víkendu otevřených zahrad. Akce se zúčastnily zahrady a parky v České republice, které nabízely něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírku či zajímavý příběh.

Co je to přírodní zahrada? Zahrada je bezpečné prostředí, kde můžeme přírodu vnímat všemi smysly současně. Je to nejbližší kousek zeleně, který je v naší péči a je tedy často vyjádřením našich názorů, životních postojů, potřeb i přání. Bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Z 15 dalších kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči o ni, musí být splněno 10. Například – druhová rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové vody, kompostování, živý plot z planých druhů keřů a další. Jsou-li tato kritéria splněna, majitelům zahrady je udělena zahradní plaketa „Přírodní zahrada“. Ta není jen ozdobou zahradní branky, ale také poděkováním majitelům zahrady, kteří spolupracují s přírodou. Přírodní zahrady jsou iniciativou spolkové země Dolní Rakousko ve spolupráci s organizací “Natur im Garten” a četnými partnery. Do České republiky se projekt dostal již v roce 2001 a neustále se zde rozšiřuje. Jeho hlavním nositelem u nás je spolek Přírodní zahrada z. s., který spolupracuje s partnery z různých regionů republiky. Co uvidíte v naší přírodní zahradě ve Vrchlabí? Školní zahradu s venkovní učebnou, záhony na zeleninu či bylinky a dále ukázku různých biotopů – mokřad, květnatou louku, křovisko, sečený trávník, živé ploty, úkryty pro živočichy – hmyzí hotel se zelenou střechou, domeček pro ježka, zemní úkryty pro čmeláky, škvorkovník, ptačí budky, broukoviště, balvanité ještěrkoviště. Na uzavřenou část zahrady navazuje volně přístupný prostor sportoviště s altánem (v něm je dendrofon), ohniště (po domluvě ho lze použít i místní veřejnost) s miniarboretem a stromový keltský kalendář. V rámci výuky se staráme také o ovocné stromy v atriu 1. stupně. 17.6.2021 naši zahradu navštívila mezinárodní delegace certifikátorů přírodních zahrad (ze slovenského Trenčína a z rakouské Natur Garden) v rámci programu o sdílení zkušeností programu SEVER. Účastníci 90 minutové návštěvy byli velmi pozitivně překvapeni a naší zahradě, i škole jako takové, se dostalo uznání. O školní zahradu pečujeme v rámci pracovních činností – pěstitelství. Využívána je ale i k aktivitám v hodinách přírodopisu, přírodovědného kroužku, při ekodramatice, venkovní učebnu využívají žáci při výuce jazyků nebo hudební výchovy. Areál zahrady je využíván při celoškolních projektových dnech, můžou ho využívat i žáci školní družiny. Více info o programu přírodních zahrad: http://www.prirodnizahrada.eu . Projekt SEVERu Hurá ven do přírodní zahrady. Další info o naší školní zahradě ZDE.

Škola pro udržitelný život
Celostátní program, který navazuje na myšlenky Agendy 21. Cílem programu je aktivní zapojení žáků školy do řešení místních komunitních problémů, které si také kladou za cíl zlepšovat životní, kulturní a sociální prostředí v regionu. Program si klade za cíl spolupráci učitelů, žáků, místní samosprávy i široké veřejnosti, snaží se finančně zapojit do projektů i místní firmy. Realizováno za podpory Nadace Partnerství a SEVER.
V rámci programu jsme realizovali projekty: Pozor mina - osvěta a instalace košů na psí exkrementy http://www.zsskolnivr.cz/archiv/Pozor%20mina.htm Jsme fér - podpora fair trade http://www.zsskolnivr.cz/archiv/Jsme%20fer.htm Otevřené atrium - prostor pro volnočasové aktivity http://www.zsskolnivr.cz/archiv/Atrium.htm Není světlo jako světlo - úspora energií nejen v oblasti svícení http://www.zsskolnivr.cz/archiv/skola_pro_udrzitelny_zivot.htm


ČESKO-POLSKÝ PROJEKT VRCHLABÍ-KOWARY
23.-24.9.2021 proběhla první část česko-polského projektu Vrchlabí a Kowary - napříč generacemi, Geologická exkurze do Krkonoš. Deváťáci ZŠ Školní a žáci dvou kowarských základek nejprve navštívili hornické muzeum v Černém Dole, nahlédly do lomu na dolomitický vápenec a pak v českopolských týmech vyplňovali pracovní listy na naučné hornické stezce Berghaus. Večer DJ Gedži (Jitka Absolonová) uspořádal pro účastníky projektu diskotéku. V pátek si žáci rozšíříli obzory o geologii a geomorfologii Krkonoš na přednášce M. Skalky v ekocentru Správy KRNAP KRTEK a na venkovní expozici v zámeckém parku. Odpoledne byl projekt zakončen návštěvou podzemí v hornickém muzeu v Harrachově a návštěvou Mumlavských vodopádů. Těšíme se na druhou část projektu, která proběhne 7.-8.10. na polské straně Krkonoš. Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.